आधुनिक भारताचा इतिहास

8 वी इतिहास:-Click here

9 वी इतिहास:-Click here

1857 च्या उठावाचे परिणाम:-Click here

History of modern india:-Click here

इतिहास महत्त्वाचे नोट्स:-Click here

महत्वाचे लढाया:-Click here

११ वी इतिहास NOTES :- Click Here

११ वी इतिहास  :- Click Here

11_वी_स्टेटबोर्ड_नोट्स_by_पवन_सर :- Click Here

355 history Q, 60 page notes Mpsc -bhanudas yadav  :- Click Here

history 11_नोट्स_पवन :- Click Here

history important notes :- Click Here

history notes :- Click Here

history notes-1 :- Click Here

history notes-2 :- Click Here

history notes-3 :- Click Here

history of modern india  :- Click Here

history_घटनाक्रम_by___प्रतिभा_38 :- Click Here

madhyaugin itihas :- Click Here

अश्मयुगीन प्राचीन व मध्ययुगीन इतिहास :- Click Here

इतिहास :- Click Here

प्राचिन_इतिहास :- Click Here

मध्ययुगीन_भारत :- Click Here

प्राचीन युग :- Click Here

प्राचीन भारत  :- Click Here

प्राचीन भारत 1 :- Click Here

प्राचीन_भारत_नोट्स,_पवन_सर,_भाग :- Click Here

बहामनी_साम्राज्य_नोट्स_by_पवन_सर  :- Click Here

ब्रिटिश_सत्ता_व_युद्ध_नोट्स_by_पवन :- Click Here

ब्रिटिशकालीन इंग्रजी वर्तमानपत्रे  :- Click Here

भारताच्या_स्वातंत्र्य_चळवळीत_महिलांचं :- Click Here

महाराष्ट्राचा इतिहास :- Click Here

सुफी_चळवळ_नोट्स_by_पवन_सर :- Click Here

4 comments: