लोकमान्य बाळ गंगाधर :-


🔸भारतीय असंतोषाचे जनक

 (व्हॅलेंटाईन चिरोल द्वारे उपमा)

🔸भारतीय राष्ट्रवादाचे शिल्पकार...

🔸तल्या तांबोळ्यांचे पुढारी...

🔸महाराष्ट्र केसरी-लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक जयंती...

🔸1 जानेवारी 1880 रोजी 'न्यू इंग्लिश स्कूल,पुणे' ची स्थापना संस्थापक-टिळक,आगरकर आणि विष्णुशास्त्री चिपळूणकर...

🔸 कसरी व मराठा वृत्तपञांची सुरुवात

2Jan1881-मराठा(इं):-संपादक-टिळक

4Jan1881-केसरी(म):-संपादक-आगरकर

🔸जलै 1882-कोल्हापूरच्या बर्वे प्रकरणात टिळक व आगरकर 101 दिवस डोंगरीच्या तुरुंगात कैद...

🔸24 ऑक्टोबर 1884 डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी ची स्थापना (टिळक व आगरकर)...

🔸दादाजी विरुद्ध पत्नी रखमाबाई प्रकरण...

🔸महाविद्यालयीन मित्र असणाऱ्या टिळक व आगरकर यांच्यात 'आधी सामाजिक की राजकीय सुधारणा' यावरून वितुष्ट...

🔸1893-मुस्लिमांच्या मोहर्रम सणावरून प्रेरणा घेत सार्वजनिक गणेश उत्सव सुरुवात...

🔸1895-सार्व. शिवजयंती उत्सव सुरुवात...

🔸1896-97 मधील साराबंदी मोहिम...

🔸1897-चाफेकर बंधूंनी केलेल्या प्लेग कमिशनर रँड हत्तेच्या समर्थनात केलेल्या लिखनाबद्दल दीड वर्षाची सक्तमजुरीची शिक्षा

🔸1901-'आर्टिक होम इन वेदाज' ग्रंथ...

🔸1901 ते 1904 -ताई महाराज प्रकरण...

🔸1905-बंगालच्या फाळणीनंतर जहालवादाचा जोरदार पुरस्कार...

🔸''स्वदेशी,स्वराज्य,राष्ट्रीय शिक्षण व बहिष्कार'' या चतु:सुञीचा पुरस्कार...

🔸किंग्जफोर्ड प्रकरणानंतर केसरीत ''देशाचे दुर्दैव" या अग्रलेखा मुळे 6 वर्षे मंडाले येथे काळ्या पाण्याची शिक्षा...

🔸 1911-मंडालेच्या तुरुंगात 'गीतारहस्य' ग्रंथ पूर्ण..

🔸28 एप्रिल 1916-टिळकप्रणित होमरूल लीगची स्थापना...

🔸1916-टिळकांच्या मध्यस्थीने मुस्लिम लीग व राष्ट्रीय सभा यांच्यात येथे होऊन लखनौ अधिवेशन संपन्न...

🔸डिसेंबर 1916- बेळगाव येथे होमरूल लीगच्या प्रचारादरम्यान "स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे व तो मी मिळवणारच" ही घोषणा...

🔸मार्च 1918- मुंबईतील अस्पृश्यता निवारण परिषदेत भाषण-"जर देवाने अस्पृश्यता सहन केली तर त्यालाही मी देव मानणार नाही"...

🔸जानेवारी 1919- व्हॅलेंटाईन चिरोल विरोधात अब्रुनुकसानीचा खटला...

🔸1919 च्या माँटेग्यू-चेम्सफर्ड कायद्यावर 'हे स्वराज्य नव्हे व त्याचा पायाही नव्हे','उजाडले पण सूर्य कोठे आहे','दिल्ली तो बहुत दूर आहे' अशा शब्दात लोकमान्यांची टीका...

🔸1920-गांधीजी व टिळकांची सिंहगडावर भेट...

 🔸फब्रुवारी 1920 टिळकांचा काँग्रेस डेमोक्रॅटिक पक्ष...

🔸1 ऑगस्ट 1920-टिळकांचे मुंबई येथे निधन...


👉टिळकांविषयी शब्दगौरव:-

🔸"असे महापुरुष मरत नसतात.त्यांच्या कार्याच्या रुपाने ते अमर झालेले असतात"- महात्मा गांधी...

🔸"राष्ट्रीय चळवळीचा मनू"-न.र.फाटक...

 🔸"लोकमान्य" ही पदवी तसेच "टिळक हे भारतीय नेपोलियनच"-शिवराम परांजपे

🔸"टिळक म्हणजे सूर्याचे पिल्लू"-केरूनाना छत्रे (टिळकांचे शिक्षक).

तलाठी सराव प्रश्नपत्रिका1)) गडी *गावरानात* गुरे घेउन गेला आहे. अधोरेखित शब्द कोनत्या प्रकारात येतो?

१) सामासिक शब्द✔️

२) अभ्यस्त शब्द

३) तत्सम शब्द

४) तद्भव शब्द


2) पर्यायातील " तोळवा " या शब्दाचा समानार्थी नसलेले शब्द कोनता?

१) धष्टपुष्ट शरिर

२) तोष✔️

३) लंबक

४) तुळई


3) ' हेमाने दारापुढे सुंदर रांगौळी काढली. या वाक्यातील अव्यय प्रकार ओळखा?

१) शब्दयोगी अव्यय✔️

२) उभयान्वयी अव्यय

३) क्रियाविशेशन अव्यय

४) केवलप्रयोगी


4) पुढील वाक्याचा प्रयोग सांगा.

" पारीजातकाची योजना करनारा कवी खरोखरच कल्पक असला पाहिजे."

१) कर्तरी प्रयोग✔️

२) कर्मनी प्रयोग

३) भावे प्रयोग

४) संकिर्ण प्रयोग


5) " भाकरी " हा शब्द मराठीत कोनत्या भाषेतुन आला आगे?

१) कानडी✔️

२) डच

३) पोर्तुगीज

४) अरबी


6) हल्ली *सज्जन मित्र* मिळने कठीन झाले आहे. अधोरेखित शब्दाचा विशेषन प्रकार ओळखा.

१) साधित विशेषन

२) नामसाधित विशेषन✔️

३) अविकारी विशेषन

४) परिनाम दर्शक विशेशन


7) ' घरी ' या शब्दाची विभक्ती कोनती?

१) षष्ठी

२) प्रथमा

३) द्वितिया

४)सप्तमी✔️


8) मुलांनी शिस्तित चालावे.प्रयोग ओळखा.

१) कर्मनी

२) अकर्मक कर्तरी

३) भावे✔️

४) सकर्मक कर्तरी


9) ' गजानन ' या शब्दाचा समास ओळखा.

१) तत्पुरुष

२) बहुव्रिही✔️

३) द्विगु

४) मध्यमपदलोपी


10) ' जो अभ्यास करील तो उत्तीर्ण होइल ' वाक्याचा प्रकार ओळखा.

१) केवल वाक्य

२) संयुक्त वाक्य

३) मिश्रवाक्य✔️

४) आज्ञार्थी वाक्य


11) 'लक्ष्मीकांत ' या शब्दाचा समास ओळखा.

१) बहुव्रिही✔️ 

२) कर्मधार्य

३) तत्पुरुष 

४) अव्ययीभाव


12) कपिलाषष्ठीचा योग येणे या वाक्याचा अर्थ ओळखा.

१) अत्यंत उत्सुक असने

२) जबाबदारी स्विकारने

३) दुर्मिळ संधी मिळने✔️

४) माघार घेने


13) कवितेचे रस किती आहेत?

१) चार

२) पाच

३) नऊ✔️

४) सात


14) " भाटी " शब्दाच्या विरुद्धलिंगी शब्द कोनता.

१) भट

२) भाट

३) कुत्रा

४)बोका✔️


15) खालीलपैकी दंततालव्य वर्ण कोनता.

१) ज्

२) र

३) ग

४) म्


16) खालील संयुक्त वाक्य कोनत्या प्रकारचे आहे

" सगळे काही त्याला माहित आहे, पण लक्षात कोन घेतो?

१) न्युनत्वबोधक✔️

२) परिनामबोधक

३) विकल्पबोधक

४) समुच्तयबोधक


17) " र् " या व्यंजनाची जोडाक्षरे लिहन्याच्या किती पद्धती आहेत.

१) पाच 

२) चार✔️

३) एक

४) तिन


18) खालील शब्दातुन " कटक " या अर्थाचा शब्द कोनता?

१) युद्ध✔️

२) सैन्य

३) राजा

४) सेनापती


19) समानार्थी शब्द ओळखा. " *अभिनिवेश* "

१) जोम✔️

२) अभिनय

३) प्रवेश 

४) अभियान


20) ---- Yamuna is ---- tributary of the gangas.

1) The , A✔️

2) no article ,a

3) The , an

4) The, the


21) I met him ----- accident during my visit ------ Mumbai.

1) in , to

2) by ,to✔️

3) on,in

4) an,in


22) Use correct word in the sentence .

We ------ obey our parents.

1) should

2) will

3) can

4) must✔️


23) The meaning of beech--

1) sea shore

2) a tree✔️

3) an animal

4) a vegetable


24) choose the correct word from the following.

1) commutes

2) committee✔️

3) committing

4) committee


25) The important thing is ------ listen ------ them and change our ways.

1) to , to✔️

2) to, for

3) to, with

4) to, no article


26) Select the correct meaning of the word " error"

1) wrong

2) true

3) incorrect

4) mistake✔️


27) महाराष्ट्रात एकुण किती जिल्हा परिषदा आहेत?

१) ३६

२) ३४✔️

३) ३५

४) ३३


२८) वातावरनात ऑक्सीजन वायुचे प्रमान किती टक्के असते?

१) २३%

२) ४०%

३) ९८%

४) २१%✔️


२९)़मलेरिया आणि डास यांच्यातील संबंध कोन्या शास्त्रज्ञाने स्पष्ट केला?

१) लुई पाष्चर

२) रोनॉल्डरॉस✔️

३) बेनडेर

४) डिओडर श्वान


३०) मानवी नाडीचे प्रती मिनीट किती ठोके पजतात?

१) ७२✔️

२) ६०

३) ४०

४) ३०


३१) टंगस्टन धातू किती अंश तापमानास वितळतो?

१) २०००°

२) १०००°

३) ३०००°✔️

४) १५००°


३२) कोनत्या रोगाचा प्रसार पान्यामार्फत होतो?

१) काविळ

२) अतिसार

३) विषमज्वर

४) यापैकी सर्व✔️


३३) नॉनस्टीक भांड्यावर कशाचा थर असतो?

१)टेफ्लॉन✔️

२) जिप्सम

३) इथिलीन

४) फॉक्झिन


३४) मानवी शरीरात पान्याचे प्रमान किती असते?

१) ६५%✔️

२) ८०%

३) ६०%

४) ४०%


३५) मानवी़ शरिरातील सर्वात मोठी ग्रंथी कोनती?

१) यकृत✔️

२) किडनी 

३) फुफ्फुस

४) र्हदय


३६) भारताचे गवर्नर जनरल केंव्हापासुन व्हॉइसरॉ़य म्हनुन ओळखले जाउ लागले?

१) १८५५

२) १८५६

३) १८५७

४) १८५८✔️


३७) सत्यशौधक समाजाचे मुखपत्र कोनते?

१) सुधारक

२) केसरी

३)दिनबंधू✔️

४) प्रभाकर


३८) डॉ.आंबेडकरांनी मनुस्मृतिचे दहन कोठे केले?

१) नाशिक 

२) मुंबई

३) रत्नागिरी

४) महाड✔️


३९)पुन्याचा प्लेग कमिशनर रँड याची हत्या १८९७ मध्ये कोणी केली?

१) वासुदेव बळवंत फडके

२) अनंत कान्हेरे

३) दामोदर हरीचाफेकर✔️

४) सुरेंद्र बोस


४०) सह्याद्रीच्या पुर्वेकडील प्रदेश काय म्हनुन ओळखला जातो?

१) अति पर्जन्याचा प्रदेश

२) पर्जन्य छायेचा प्रदेश✔️

भूगोल प्रश्न व उत्तरे


Q-1) हा भारताचा द्वितीय क्रमांकाचा शेती आधारित उद्योग आहे? 

उत्तर :- साखर उद्योग 


Q-2) दगडी कोळश्याच्या जागतिक उत्पादनात भारताचा कितवा क्रमांक आहे? 

उत्तर :- चौथा


Q-3) महाराष्ट्रात पश्चिम किनारपट्टी व सह्याद्रीच्या पश्चिम उतार या भागात प्रामुख्याने -------प्रकारचा पाऊस पडतो? 

उत्तर :- प्रतिरोध पर्जन्य 


Q-4) भारतातील कोणत्या शहरात केंद्रीय सागरी संशोधन संस्था (NIO) कार्यरत आहे? 

उत्तर :- पणजी (गोवा) 


Q-5) मान्सूनपूर्व पडणाऱ्या सरींना महाराष्ट्रात काय ---------म्हणतात?

उत्तर :- आम्रसरी 


Q-6) अंजीर पिकाचे उत्पन्न जास्त प्रमाणात कोठे घेतले जाते? 

उत्तर :- राजेवाडी 


Q-7) जागतिक वारसा स्थळ यादित महाराष्ट्रातील कोणत्या स्थळांचा समावेश होतो? 

उत्तर :- अजिंठा आणि वेरुळ 


 Q-8) अभयारण्यांची संख्या व क्षेत्रफळ सर्वात जास्त असलेले राज्य कोणते? 

उत्तर :- महाराष्ट्र 


Q-9)  देशातील घनकचर्‍यापासून ऊर्जानिर्मितीचा पहिला प्रकल्प कोणत्या महानगरपालिकेने सुरु केलेला आहे? 

उत्तर :- पुणे 


Q:-10) भारतातील सर्वात जास्त तांबे उत्पादन करणारे राज्य कोणते? 

उत्तर :- झारखंड

महाराष्ट्र राज्याचा संक्षिप्त आढावा.


🔶 देशाचा पश्‍चिम व मध्य भाग व्यापलेल्या राज्यास अरबी समुद्राचा 720 किमी लांबीचा विस्तीर्ण सागरी किनारा लाभला आहे. पश्‍चिमेकडील सह्याद्री पर्वताच्या रांगा राज्याचा प्राकृतिक कणा असून उत्तरेस असलेल्या सातपुडा पर्वताच्या रांगा व पूर्वेस असलेल्या भामरागड-चिरोली-गायखुरी या डोंगररांगा राज्याच्या नैसर्गिक सीमा आहेत. राज्याच्या वायव्येस गुजरात उत्तरेस मध्य प्रदेश, पूर्वेस छत्तीसगढ, आग्नेयेस आंध्रप्रदेश, दक्षिणेस कर्नाटक व नैऋृत्येस गोवा ही राज्ये आहेत. 


🔶राज्यात उष्ण कटिबंधीय मोसमी हवामान आहे. मार्चपासून सुरु होणारा, अंगाची लाहीलाही करणारा उन्हाळा जूनच्या सुरुवातीला पाऊस घेऊन येतो. पावसाळ्यातील हिरवळीत लपेटलेले आल्हाददायी वातावरण, ऑक्टोबरच्या त्रासदायक वातावरणानंतर येणार्‍या हिवाळ्यात टिकून राहते. 


🔶पश्‍चिम समुद्र तटावरून येणार्‍या पावसाळी ढगांमुळे सह्याद्रीच्या डोंगर रांगांवर 400 सेंमी पेक्षा जास्त पाऊस पडतो. समुद्र किनारपट्टीवरील कोकणात मुसळधार पाऊस पडतो व तो उत्तरेकडे सकरताना कमी होत जातो. सह्याद्रीच्या पूर्वेला पश्‍चिम पठारावरील जिल्ह्यात 70सेंमी एवढा अत्यल्प पाऊस पडत असून सोलापूर व अहमदनगर हे सर्वाधिक कोरडे जिल्हे आहेत. पूर्वेस विदर्भ व मराठवाड्याकडे सरकताना पावसाचे प्रमाण काहीसे वाढते. 


🔶लोकसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे देशात दुसर्‍या क्रमांकाचे राज्य असून राज्याचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र 3.08 लक्ष चौ.कि.मी. आहे. जनगणना, 2011 नुसार राज्याची लोकसंख्या सुमारे 11.24 कोटी असून ती देशातील एकूण लोकसंख्येच्या 9.3 टक्के आहे.


🔶राज्याचे मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले असून 45.2 टक्के लोकसंख्या नागरी भागात राहते. राज्यात 36 जिल्हे असून प्रशासकीय सुविधेसाठी ते कोकण, पुणे नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या सहा महसुली विभागातविभागले आहेत.


🔶जिल्हा स्तरावरील नियोजनासाठी प्रभावी यंत्रणा कार्यरत आहेत. स्थानिक प्रशासनासाठी राज्याच्या ग्रामीण भागात 34 जिल्हा परिषदा, 351 पंचायत समित्या व 27,920 ग्रामपंचायती आहेत, तर नागरी भागात 26 महानगरपालिका, 230 नगरपरिषदा, 110 नगरपंचायती व सात कटक मंडळे आहेत.


🔶 मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी तसेच देशाची आर्थिक राजधानी असून बहुतांशी प्रमुख खाजगी कंपन्या व वित्तीय संस्थांची मुख्यालये या शहरात आहेत. देशातील प्रमुख वायदे व भांडवली बाजार आणि विक्रेय वस्तू व्यापार विनिमय केंद्रे मुंबईत आहेत.


🔶राज्यातील 234 लाख हेक्टर जमीन लागवडीखाली तर 52.1 लाख हेक्टर वनांखाली आहे. सिंचनात वाढ व्हावी यासाठी अनेक सिंचन प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. बिगर सिंचन क्षेत्रात मृद व जलसंधारणाची कामे गतीने होण्यासाठी पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. 


🔶महाराष्ट्राला ‘2019 पर्यंत पाणी टंचाई मुक्त राज्य’ करण्याकरिता जलयुक्त शिवार अभियान सुरु करण्यात आले असून याद्वारे दरवर्षी 5,000 गावे पाणी टंचाई मुक्त करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. 


🔶पशुसंवर्धन हे कृषि क्षेत्राशी संबंधीत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. देशातील पशुधन व कुक्कुट पक्ष्यांच्या संख्येमध्ये राज्याचा हिस्सा अनुक्रमे 6.3 टक्के व 10.7 टक्के आहे.


🔶 महाराष्ट्र हे मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण झालेल्या राज्यांपैकी एक राज्य आहे. लघु उद्योगात हे अग्रेसर असून देशांतर्गत तसेच विदेशी संस्थांकडून औद्योगि क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यात राज्याने सातत्य राखले आहे. माहिती तंत्रज्ञानाचे हे प्रमुख केंद्र आहे.


🔶जनगणना 2011 नुसार अखिल भारतीय स्तरावरील 73 टक्के साक्षरता दराच्या तुलनेत राज्याचा साक्षरता 82.3 टक्के आहे. बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण दिले जात असून राज्यात अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील उच्च शिक्षणाच्या उत्कृष्ट संस्था आहेत. 


🔶भारताच्या मानव विकास अहवाल 2011 नुसारदेशाचा मानव विकास निर्देशांक 0.467 आहे तर राज्यासाठी तो 0.572 आहे. मानव विकास निर्देशांकात भारताचा सध्या 130 वा क्रमांकआहे. 


🔶महिला धोरण राबविणारे तसेच महिलांच्या विकासासाठी ‘महिला व बालकल्याण’ या स्वतंत्र विभागाची स्थापना करुन अर्थसंकल्पीय तरतूद करणारे हे पहिले राज्य आहे. रोजगार हमी योजना राबविणारे हे आद्यप्रवर्तक राज्य असून केंद्र शासनाने ही येाजना अंगिकारली आहे. 


🔶महाराष्ट्र हे केवळ भौगोलिक सीमांनी रेखांकित केलेले राज्य नसून येथील जनतेने संघटितरित्या परिश्रमपूर्वक घटविलेले राज्य आहे. या राज्याची वैशिष्ट्यपूर्ण मराठी संस्कृती विकसित होण्यास नैसर्गिक तसेच सांस्कृतिक विविधता सहाय्यभूत झाली आहे. स्वतःची अध्यात्मिक बैठक असलेले हे राज्य ‘संतांची भूमी’ म्हणून ओळखले जाते. 

राज्यघटना टेस्ट


1. भारतासाठी संविधान सभेची कल्पना सर्वप्रथम कोणी मांडली?

१. महात्मा गांधी

२. मानवेंद्र नाथ रॉय✅

३. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर

४. जवाहरलाल नेहरू


2. संविधान सभेच्या तात्पुरत्या अध्यक्ष पदी कोणाची निवड केली होती?

१. डॉ राजेंद्र प्रसाद

२. एच सी मुखर्जी

३. डॉ सच्चीदानंद सिन्हा✅

४. पं मोतीलाल नेहरू


3. मूलभूत उप हक्क समिती चे अध्यक्ष कोण होते?

१. एच सी मुखर्जी

२. के एम मुन्शी 

३. वल्लभभाई पटेल

४. जे बी कृपलानी✅


4. कलम नं.....मध्ये भारताचे वर्णन 'राज्यांचा संघ' असे करण्यात आले आहे.

१. कलम न 1✅

२. कलम न 2

३. कलम न 3

४. कलम न 4


5. 'एकेरी नागरिकत्व' ची पद्धत भारताने कोणत्या घटने कडुन स्वीकारली आहे?

१. यु एस ए 

२. जपान

३.जर्मनी

४. ब्रिटिश✅


6. संविधान सभेचे उपअध्यक्ष म्हणून कोणाची निवड केली?

१. बी एन राव

२. जवाहरलाल नेहरू

३. के एम मुन्शी

४. एच सी मुखर्जी✅


7..... रोजी संविधान सभेने भारताचा राष्ट्रध्वज स्वीकृत केला.

१. २२ जुलै १९४७✅

२. १७ नोव्हेंबर १९४७

३. २४ जानेवारी १९५०

४. ४ नोव्हेंबर१९४८


8. 'उद्देश पत्रिका' ही कोणी मंडली होती?

१. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर

२. पं मोतीलाल नेहरू

३. डॉ राजेंद्र प्रसाद

४. जवाहरलाल नेहरू✅


9. घटनेचा आमल.....पासून सुरू झाला.

१. २६/०१/१९५०✅

२. २६/११/१९४९

३. २६/०८/१९४७

४. ०४/११/१९४८


10. मसुदा समिती मध्ये खालीलपैकी कोण नव्हते?

१. डॉ के एम मुन्शी

२. एन गोपालस्वामी अय्यंगार

३. अल्लादि कृष्णस्वामी अय्यर

४. बी एन राव✅


1. खालीलपैकी केंद्रशासित प्रदेश नसलेले राज्य ओळखा.

१. अंदमान निकोबार 

२. दादर नगर हवेली 

३. दीव दमण

४. सिक्किम✅


2. राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचा प्रमुख कोण असतो?

१. गृहमंत्री 

२. पंतप्रधान 

३. राष्ट्रपती ✅

४. उपराष्ट्रपती


3. राज्यघटनेनुसार शेषाधिकार कोणाच्या हाती असतात?

१. राष्ट्रपती 

२. संसद ✅

३. सर्वोच्च न्यायालय 

४. पंतप्रधान


4. खालील विधाने विचारात घ्या.

१. मसुदा समितीची स्थापना 29 ऑगस्ट 1947 रोजी करण्यात आली 

२. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे तिचे अध्यक्ष होते 

३. बी एल मित्तर हे घटना समितीचे सदस्य होते

१. 1

२. 1, 2

३.1, 2, 3✅

४. 3


5. खालीलपैकी कोणत्या राज्याच्या राज्यपाल आला कलम 371 (अ)नुसार विशेष अधिकार आहेत?

१. हरियाणा 

२. नागालँड ✅

३. आसाम 

४. अरुणाचल प्रदेश


6. राज्यघटनेच्या 7 व्या परिशिष्टात कशाचा समावेश होतो?

१. केंद्रशासित प्रदेश

२. राष्ट्रपतींचे वेतन 

३. केंद्र राज्य व समवर्ती सूची✅

४. राज्यसभेतील प्रतिनिधित्व


7. घटना समितीची निर्मिती कोणत्या योजनेच्या आधारे झाली?

१. सिमला परिषद 

२. कॅबिनेट मिशन ✅

३. क्रिप्स योजना 

४. ऑगस्ट प्रस्ताव


8.  राज्यघटनेत जातीला स्थान नाही कारण.

१. भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे

२. जातीव्यवस्था विषमता कारक आहे 

३. जातीव्यवस्थेत अस्पृश्यतेचा उगम आहे 

४. वरीलपैकी सर्व✅


9. भारतीय राज्य घटनेचे वर्णन कसे करता येईल 

१. अधिक ताठर कमी लवचिक

२ अधिक लवचिक कमी ताठर ✅

३. ना लवचिक ना ताठर 

४. वरीलपैकी नाही


10. 26 नोव्हेंबर 1949 ला राज्यघटना स्वीकृत करण्यात आली त्यावेळी घटनेत किती कलमे आणि परिशिष्ट अंतर्भूत होती?

१. 315 कलमे व 7 परिशिष्टे

२. 395 कलमे व 8 परिशिष्ट✅

३. 398 कलमे व 6 परिशिष्टे

४. 398 कलमे व 8 परिशिष्टे


मूलभूत कर्तव्ये


1.भारतीय संविधान देशातील आदर्श संस्थाने राष्ट्रध्वज राष्ट्रगीत राष्ट्रीय गान यांचा सन्मान करावा


2.स्वतंत्र आंदोलनास प्रेरित करण्याचे तत्त्वांचे पालन करावे


3.भारताची अखंडता, एकता, सार्वभौमत्व यांचे संरक्षण करावे


4.देशाचे संरक्षण करावे आणि आव्हान करताच संरक्षण करण्याकरिता सामील व्हावे.


5.सर्व नागरिकांमध्ये समता प्रभुत्व निर्माण करावे. जे धर्म, भाषा, प्रदेश यांच्या विरहित असावे. व असे सर्व रीतींचा / प्रथांचा त्याग करावा ज्या स्त्रियांच्या सन्मानाच्या विरुद्ध असेल.


6.सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरेचे महत्त्व ओळखून त्यानुसार वागावे.


7.नैसर्गिक पर्यावरण, वने, सरोवर, नदी व इतर वन्य जीव यांचे संवर्धन करावे रक्षण करून संवर्धन करावे त्याचबरोबर प्राणिमात्रांच्या प्रति दयाभाव ठेवावे.


8.मानवतावाद, समतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोन निर्माण करून ज्ञान घेऊन सुधारणा घडवून आणण्याचा प्रयत्न करावा.


9.सार्वजनिक संपत्तीचे संरक्षण करून अहिंसात्मक वर्तन करावे.


10.व्यक्तिगत सामूहिक क्षेत्रांमध्ये सतत उत्कर्ष करून पुढे चालण्याचा प्रयत्न करावा. ज्यानी राष्ट्राची प्रगती होईल.


11.प्रत्येक पालकांचे कर्तव्य असेल की आपले 6 ते 14 वयोगटातील पाल्यांना शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देतील.

आजचे प्रश्नसंच

भारतीय घटनेतले कोणते कलम जम्मू व काश्मीरला विशेष स्वायत्त राज्य हा दर्जा प्रदान करते?

(A) कलम 360

(B) कलम 350

(C) कलम 370

(D) कलम 390

Ana:-C


कोणता युरोपमधील भूपरिवेष्टित देश आहे?

(A) नेपाळ

(B) फ्रान्स

(C) जर्मनी

(D) स्लोव्हाकिया

Ans:-D


स्लोव्हाकियाच्या प्रथम महिला राष्ट्राध्यक्ष कोण आहेत?

(A) जुझाना कापुतोवा

(B) मार्स सेफकोव्हिक

(C) मारिया कॅंडिला

(D) जोसेफ एलिझाबेथ

Ans:-A


..... रोजी 'अर्थ अवर 2019' पाळण्यात आला.

(A) 1 एप्रिल

(B) 30 मार्च

(C) 2 एप्रिल

(D) 31 मार्च

Ans:-B


कोणते राज्य 1936 साली भाषेच्या आधारावर बनविण्यात आलेले पहिले राज्य आहे?

(A) आंध्रप्रदेश

(B) केरळ

(C) ओडिशा

(D) बिहार

Ans-C


कोणता राज्य 1 एप्रिल रोजी स्थापना दिन साजरा करतो?

(A) उत्तराखंड

(B) झारखंड

(C) बिहार

(D) ओडिशा

Ans:-D


कोणत्या पुरुष टेनिसपटूने ATP मियामी ओपन 2019 या स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले?

(A) राफेल नदाल

(B) रॉजर फेडरर

(C) अँडी मरे

(D) नोव्हाक जोकोविच

Ans:-B


भारतात कोणत्या प्रकारचा GST राज्याद्वारे विशेषतः गोळा केला जातो?

(A) CGST

(B) SGST

(C) IGST

(D) यापैकी नाही

Ans:-B


कोणत्या महिन्यात सर्वाधिक वस्तू व सेवा कर (GST) महसूल संकलन नोंदवले गेले?

(A) जानेवारी 2019

(B) फेब्रुवारी 2019

(C) मार्च 2019

(D) यापैकी नाही

Ans:-C


कोणत्या प्रक्षेपकाच्या मदतीने ISRO द्वारा भारताचा एमिसॅट हा पाळत ठेवणारा उपग्रह सोडण्यात आला?

(A) PSLV सी-44

(B) PSLV सी-43

(C) PSLV सी-45

(D) PSLV सी-41

Ans:-C


कोणत्या देशामध्ये ‘लांगकावी आंतरराष्ट्रीय सागरी व हवाई प्रदर्शनी (LIMA 2019)’ भरविण्याचे नियोजित आहे?

(A) इजिप्त

(B) मॉरीशस

(C) मलेशिया

(D) दक्षिण आफ्रिका

Ans:-C


कोणत्या तारखेपासून सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकेकडून Ind AS किंवा भारतीय लेखा मानके अंमलात आणली जातील?

(A) 1 एप्रिल 2019

(B) 1 मे 2019

(C) 1 एप्रिल 2020

(D) निर्णय अद्याप घेतलेला नाही

Ans:-D


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कोणत्या देशावर लादली जाणारी अतिरिक्त बंदी रद्द करण्याचा आदेश दिला?

(A) इराण

(B) उत्तर कोरिया

(C) चीन

(D) रशिया

Ans:-Bकोणत्या व्यक्तीने शांतनिकेतनमध्ये वसंत उत्सव आयोजित करण्यास सुरुवात केली?

(A) सुभाष चंद्र बोस

(B) महात्मा गांधी

(C) रवींद्रनाथ टागोर

(D) सतीश चटर्जी

Ans:-Cभारतातल्या कोणत्या राज्यात बंदर ताप किंवा किसानूर वन रोगाचे पहिले प्रकरण आढळले?

(A) तामिळनाडू

(B) बिहार

(C) केरळ

(D) पंजाब

Ans:-C


‘GRAPES-3 म्यूऑन टेलिस्कोप’ सुविधेच्या माध्यमातून जगात पहिल्यांदाच संशोधकांनी गडगडाटी ढगाचा विद्युत भार, त्याचा आकार आणि उंची शास्त्रीयदृष्ट्या मोजला. कोणत्या शहरात GRAPES-3 म्यूऑन टेलिस्कोप आहे?

(A) बेंगळुरू

(B) उटी

(C) भुवनेश्वर

(D) पुडुचेरी

Ans:-B‘इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट’ याने भारताच्या किनार्‍यालगतच्या शहरांवर वाढत्या सागरी पातळीचा परिणामासंदर्भात एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. अहवालानुसार समुद्राचे पाणी घुसल्यामुळे कोणत्या शहरी भागाला धोका निर्माण झाला आहे?

(A) चेन्नई

(B) हैदराबाद

(C) मुंबई

(D) बेंगळुरू

Ans:-AESPN आणि IIT मद्रास यांनी अनावरीत केलेले ‘सुपरस्टॅट्स’ हे नवे मॅट्रिक्स कोणत्या खेळामध्ये वापरले जाणार?

(A) फुटबॉल

(B) क्रिकेट

(C) हॉकी

(D) बॅडमिंटन

Ans:-Bजागतिक पातळीवर मान्यताप्राप्त शाश्वत वन व्यवस्थापन संदर्भात प्रमाणता मानक (SFM) ही भारताची पहिली वन प्रमाणता योजना कोणत्या भारतीय ना-नफा संस्थेद्वारे तयार केले गेले?

(A) सेंटर फॉर एन्विरोंमेंट ऑर्गनायझेशन

(B) कंझर्व्ह

(C) इंडिया नेचर वॉच

(D) नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन अँड कंझर्व्हेशन ऑफ फॉरेस्ट्स

Ans:-Dकोणत्या गणितज्ञाला 2019 या वर्षीचा एबल पारितोषिक मिळाला?

(A) सी. एस. शेषाद्री

(B) एम. राम मूर्ती

(C) रवी वकील

(D) कॅरेन उलेनबेक

Ans:-D‘इंड-इंडो कॉर्पेट 2019’ नावाचा सागरी गस्त कार्यक्रम कोणत्या दोन देशांच्या दरम्यान आयोजित करण्यात आला?

(A) भारत आणि इंडोनेशिया

(B) भारत आणि आइसलंड

(C) भारत आणि आयर्लंड

(D) भारत आणि इटली

Ans:-A1911 सालापर्यंत बंगाल प्रेसीडेंसीच्या (बांग्लादेश वगळता) अधिपत्याखाली वर्तमानातली किती भारतीय राज्ये होती?

(A) 4

(B) 3

(C) 5

(D) 6

Ans:-Aजागतिक हवामान दिन-2019 याचा विषय काय आहे?

(A) सेव्ह द अर्थ

(B) अर्थ, व्हेदर अँड वॉटर

(C) द सन, द अर्थ अँड द व्हेदर

(D) द सन अँड द व्हेदर

Ans:-Cजागतिक हवामान दिन ...... रोजी साजरा केला जातो.

(A) 23 मार्च

(B) 25 मार्च

(C) 26 मार्च

(D) 27 मार्च

Ans:-Aकोणत्या प्रशिक्षण केंद्रात भारतीय नौदलाच्या ‘अभेद्य’ प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा आरंभ केला गेला?

(A) INS मांडवी

(B) INS शिवाजी

(C) INS गरुड

(D) INS हमला

Ans:-Bकोणत्या देशाने ‘लूज टू विन’ कार्यक्रम राबवविण्यास सुरुवात केली?

(A) संयुक्त राज्ये अमेरिका

(B) जर्मनी

(C) संयुक्त अरब अमिरात

(D) इराण

Ans:-Cकोणत्या देशाने ‘लूज टू विन’ कार्यक्रम राबवविण्यास सुरुवात केली?

(A) संयुक्त राज्ये अमेरिका

(B) जर्मनी

(C) संयुक्त अरब अमिरात

(D) इराण

Ans:-C


दरवर्षी कोणत्या दिवशी ‘राजस्थान दिन’ साजरा केला जातो?

(A) 1 एप्रिल

(B) 2 एप्रिल

(C) 30 मार्च

(D) 31 मार्च

Ans:-C


लिथियम पदार्थाचा विकास आणि औद्योगिक वापरासाठी भारताने कोणत्या देशासोबत करार केला?

(A) केनिया

(B) युक्रेन

(C) बोलिव्हीया

(D) रशिया

Ans:-C


लोकांमध्ये विज्ञान विषयाबाबत आवड निर्माण करण्यासाठी कोणत्या राज्यात 'कॅफे सायंटिफिका' नावाच्या पुढाकाराचा आरंभ केला गेला?

(A) बिहार

(B) मध्यप्रदेश

(C) केरळ

(D) आंध्रप्रदेश

Ans:-C


आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भौगोलिक खूण (GI) टॅग कोणत्या आंतरराष्ट्रीय कराराद्वारे प्रशासित केले जाते?

(A) TRIPS करार

(B) GIIP करार

(C) IGIO करार

(D) यापैकी नाही

Ans:-A


औषधी गुणधर्मांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या ‘कंधमाल हळद’ याला GI टॅग प्राप्त झाले. कंधमाल जिल्हा कोणत्या भारतीय राज्यात आहे?

(A) केरळ

(B) ओडिशा

(C) तामिळनाडू

(D) आंध्रप्रदेश

Ans:-B


मँगेनीज ओअर इंडिया लिमिटेड (MOIL) या कंपनीने 2018-19 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंतची सर्वाधिक उलाढाल नोंदवली. या कंपनीचे कोणत्या शहरात मुख्यालय आहे?

(A) मुंबई

(B) दिल्ली

(C) नागपूर

(D) हैदराबाद

Ans:-C


“AUSINDEX” हा कोणत्या देशादरम्यानचा द्वैपक्षीय सागरी सराव आहे?

(A) भारत आणि युक्रेन

(B) भारत आणि इंडोनेशिया

(C) ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशिया

(D) ऑस्ट्रेलिया आणि भारत

Ans:-D


कोणत्या शहरात व्यापार व आर्थिक सहकार्य संदर्भात भारत-युक्रेन कृती गटाची (IU-WGTEC) चौथी बैठक आयोजित करण्यात आली?

(A) क्यीव

(B) नवी दिल्ली

(C) कोलकाता

(D) बेंगळुरू

Ans:-B


उत्तर गोलार्धामध्ये कोणता दिवस ‘वसंत विषुववृत्त’ (Spring Equinox) म्हणून ओळखला जातो?

(A) 20 मार्च

(B) 23 नोव्हेंबर

(C) 12 एप्रिल

(D) यापैकी नाही

Ans:-A


अंतरळातल्या कोणत्या खगोलीय घटकाला ब्रह्मांडाचे प्रकाशस्थान म्हणून संबोधले जाते?

(A) पल्सर

(B) लघुग्रह

(C) शनीचा चंद्र

(D) यापैकी नाही

Ans:-A


इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजेंस युनिट या संस्थेनी ‘जागतिक जीवनावश्यक खर्च सर्वेक्षण 2019’ हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. सर्वेक्षणानुसार कोणते शहर जगातले सर्वात महागडे शहर आहे?

(A) सिंगापूर

(B) पॅरिस

(C) न्यूयॉर्क

(D) (A) आणि (B)

Ans:-D


कोणत्या मध्य आशियाई देशाच्या राजधानीचे नाव बदलून ‘नुरसुलतान’ असे ठेवण्यात आले आहे?

(A) कझाकीस्तान

(B) किर्गिझस्तान

(C) ताजिकीस्तान

(D) तुर्कमेनिस्तान

Ans:-A


‘जागतिक आनंद अहवाल 2019’ यामध्ये भारताचा कोणता क्रमांक आहे?

(A) 140

(B) 99

(C) 97

(D) 130

Ans:-A


कोणता देश ‘जागतिक आनंद अहवाल 2019’ यामध्ये जगातला सर्वाधिक आनंदी देश घोषित करण्यात आला?

(A) स्वीडन

(B) फिनलँड

(C) भुटान

(D) अमेरिका

Ans:-B


WTO तंटा निवारण प्रक्रियेचा पहिला टप्पा कोणता आहे?

(A) नेमलेल्या समितीद्वारे निर्णय

(B) निर्णयाची अंमलबजावणी

(C) पक्षांमध्ये सल्लामसलत

(D) यापैकी नाही

Ans:-C


कोणत्या देशाने ‘सुलतान अझलन शहा चषक 2019’ या हॉकी स्पर्धेचा किताब पटकावला?

(A) भारत

(B) मलेशिया

(C) इंडोनेशिया

(D) दक्षिण कोरिया

Ans:-D


2 एप्रिलला भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने RBIच्या 12 फेब्रुवारी 2019 रोजीच्या परिपत्रकास रद्द केले. RBIचे ते परिपत्रक ...... याच्याशी संबंधित होते.

(A) बँकांच्या बुडीत कर्जाच्या निराकरणासाठी नवीन कार्यचौकट

(B) रेपो दरातली नवीन वाढ

(C) डॉलर-रुपया करन्सी स्वॅप

(D) वरील सर्व

Ans:-A


कोणत्या देशाकडून रोमियो म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या ‘MH-60R’ सीहॉक बहुभूमिका हेलीकॉप्टरांची भारतात आयात केली जाईल?

(A) फ्रान्स

(B) रशिया

(C) अमेरिका

(D) जपान

Ans:-C


कोणता 5G नेटवर्क कार्यरत असलेला जगातला पहिला जिल्हा असेल?

(A) शांघाय जिल्हा, चीन

(B) मुंबई उपनगर जिल्हा, भारत

(C) शिकागो, अमेरिका

(D) यापैकी नाही

Ans:-A


कोणत्या सोशल मिडिया नेटवर्कने राजकीय पक्षांशी संबंधित असलेली 702 खाती बंद केली आहेत?

(A) ट्विटर

(B) लिंक्डइन

(C) फेसबुक

(D) यूट्यूब

Ans:-C


‘सेंडाई कार्यचौकट 2015-2030’ कश्या संदर्भात आहे?

(A) स्मारकांचे संवर्धन

(B) पाणथळ प्रदेशांचे संवर्धन

(C) आपत्ती जोखीम कमतरता

(D) वरील सर्व

Ans:-C


कोणत्या शहरात आपत्ती स्थितीस्थापक पायाभूत सुविधा संदर्भात आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा (IWDRI) आयोजित करण्यात आली होती?

(A) दिल्ली

(B) मुंबई

(C) चेन्नई

(D) उदयपूर

Ans:-A


‘हायाबुसा-2’ या मानवरहित जपानी अंतराळयानाने पृथ्वीच्या उत्पत्तीशी संबंधित आश्चर्यकारक शोध लावण्यासाठी कशाची परिक्रमा केली?

(A) लघुग्रह

(B) मंगळ

(C) चंद्र

(D) गुरु

Ans:-A


पुढीलपैकी कोणते ‘ज्युडिशिएल ओव्हररीच’ (न्यायिक अतिरेक) या प्रकाराचे उदाहरण आहे?

(A) उच्च न्यायालयातर्फे जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती करणे व बढती देणे

(B) जेव्हा सरकार योग्य योजना तयार करण्यात अपयशी ठरते तेव्हा उच्च न्यायालयाद्वारे सरकारी योजना तयार करणे

(C) उच्च न्यायालयाद्वारे खटला चालविण्यासाठी खालच्या न्यायालयांच्या निर्णयांचे खंडण करणे

(D) यापैकी नाही

Ans:-Bसशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा खालीलपैकी कोणत्या राज्यात प्रभावी नाही?

(A) नागालँड

(B) मणिपूर

(C) आसाम

(D) मेघालय

Ans:-B


भारताच्या केंद्र सरकारला वेज़ एंड मीन्स एडवांस यांच्यामार्फत पुरविले गेले आहे?

(A) भारतीय रिझर्व्ह बँक

(B) निती आयोग

(C) आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधी

(D) वित्त आयोग

Ans:-A


खाद्यान्न संकुलाचा जागतिक अहवाल 2019 अंतर्गत पुढील आंतरराष्ट्रीय संस्थेद्वारे प्रकाशित करण्यात आला आहे काय?

(A) जागतिक बँक

(B) अन्न व कृषी संस्था

(C) जागतिक आर्थिक मंच

(D) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम

Ans:-B


पुढीलपैकी कोणत्या देशात जगातील पहिल्या देशव्यापी 5 जी मोबाइल नेटवर्कची सुरूवात झाली आहे?

(A) दक्षिण कोरिया

(B) चीन

(C) संयुक्त राज्य

(D) तैवान

Ans:-A


पुढीलपैकी कोणत्या शहरात फायनान्शिअल ऍक्शन टास्क फोर्सचे मुख्यालय आहे?

(A) लंडन

(B) पॅरिस

(C) न्यू यॉर्क

(D) जिनेवा

Ans:-B


पुढीलपैकी कोणत्या देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जयद मेडल प्रदान केले आहे?

(A) तुर्की

(B) संयुक्त अरब अमीरात

(C) सौदी अरेबिया

(D) इराण

Ans:-B


RBI च्या मौद्रिक धोरण समितीमध्ये केंद्र सरकारद्वारे किती सदस्य नामनिर्देशित केले जातात?

(A) 2

(B) 1

(C) 3

(D) 4

Ans:-C


04 एप्रिल 2019 रोजी आयोजित RBI च्या चलनविषयक धोरण बैठकीनुसार सुधारित रेपो दर काय आहे?

(A) 6.25%

(B) 6.00%

(C) 6.50%

(D) 6.20%

Ans:-B


सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल (SEforALL) या संस्थेचे मुख्यालय कुठे आहे?

(A) कोपनहेगन, डेन्मार्क

(B) बॉन, जर्मनी

(C) स्टॉकहोम, स्वीडन

(D) व्हिएन्ना, ऑस्ट्रिया

Ans:-D


वैश्विक शीतकरण युती ही तीन कार्यक्रमांच्या अंतर्गत होणार्‍या कार्यांना जोडणारी एक एकात्मिक आघाडी आहे. कोणता कार्यक्रम वैश्विक शीतकरण युतीचा भाग नाही?

(A) किगाली दुरुस्ती करारनामा

(B) पॅरिस करारनामा

(C) शाश्वत विकास ध्येय

(D) SEforALL

Ans:-D


‘2030 अजेंडा आणि पॅरिस करारनामा यांच्यादरम्यानचे सहयोग’ याविषयक प्रथम जागतिक परिषदेचे आयोजन कुठे केले गेले?

(A) कोपनहेगन, डेन्मार्क

(B) बॉन, जर्मनी

(C) स्टॉकहोम, स्वीडन

(D) मॉस्को, रशिया

Ans:-A


UNICEF याच्या अहवालानुसार, हवामानातल्या बदलांशी निगडित नैसर्गिक संकटांमुळे बांग्लादेशात राहणार्‍या ....... लहान मुलामुलींचे जीवन आणि भविष्य धोक्यात आले आहे.

(A) 9 दशलक्ष

(B) 19 दशलक्ष

(C) 90 दशलक्ष

(D) 9 अब्ज

Ans:-B


ADB याच्या 'एशियन डेव्हलपमेंट आऊटलुक (ADO) 2019' अहवालानुसार, 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा वृद्धीदर किती अंदाजित केला आहे?

(A) 6.2%

(B) 7.2%

(C) 8.2%

(D) 9.2%

Ans:-B


‘जागतिक आरोग्य दिन 2019’ याची संकल्पना काय आहे?

(A) फूड सेफ्टी

(B) डिप्रेशन: लेट्स टॉक

(C) युनिव्हर्सल हेल्थ कव्हरेज

(D) युनिव्हर्सल कव्हरेजः एव्हरीवन, एव्हरीव्हेअर

Ans:-D


विविध शास्त्रीय भाषेतल्या महत्त्वपूर्ण योगदानासाठी व्यक्तींना महर्षी बद्रायन व्यास सन्मान दिला जातो. या पुरस्काराशी संबंधित नसलेली भाषा ओळखा.

(A) संस्कृत

(B) हिंदी

(C) अरबी

(D) पाली

Ans:-B


‘ESPN इंडिया मल्टी-स्पोर्ट पुरस्कार’ याचा 2018 सालासाठीचा वर्षातला सर्वोत्तम महिला क्रिडापटूचा किताब कोणाला दिला गेला?

(A) सायना नेहवाल

(B) एकता भ्यान

(C) पी. व्ही. सिंधू

(D) परिनीती सिंघाल

Ans:-C


भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीशी संबंधित कोणत्या घटनेला 13 एप्रिल 2019 रोजी 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत?

(A) असहकार चळवळ

(B) खिलाफत आंदोलन

(C) चौरी-चौरा घटना

(D) जालियनवाला बाग हत्याकांड

Ans:-D


कोण ‘FIFA कार्यकारी परिषद’ याचे सदस्य म्हणून निवड झालेले पहिले भारतीय आहेत?

(A) सुनील छेत्री

(B) उदांत सिंग

(C) प्रफुल पटेल

(D) संदीप त्यागी

Ans:-C


………. रोजी राष्ट्रीय सागरी दिन साजरा केला जातो.

(A) 5 एप्रिल

(B) 9 एप्रिल

(C) 1 मे

(D) 3 मे

Ans:-A


5 एप्रिल 2019 रोजी जागतिक बँकेचे अध्यक्ष म्हणून कोणाला नेमण्यात आले?

(A) रघुराम राजन

(B) कौशिक बसू

(C) डेव्हिड मालपास

(D) जेनेट येलेन

Ans:-C


कोणातर्फे ‘हरित आणि भूदृष्य’ याविषयक राष्ट्रीय परिसंवाद हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला?

(A) भारतीय हवामान विभाग

(B) विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग

(C) वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद

(D) केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग

Ans:-D


वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद (CSIR) याचे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून कोण कार्य करतात?

(A) पंतप्रधान

(B) राष्ट्रपती

(C) उपराष्ट्रपती

(D) विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री

Ans:-A


सजीबू चेईराओबा सण भारताच्या कोणत्या राज्यामध्ये नवीन वर्ष म्हणून साजरा केला जातो?

(A) मणीपूर

(B) मेघालय

(C) आसाम

(D) पंजाब

Ans:-A


गुढीपाडवा सण भारताच्या कोणत्या राज्यामध्ये नवीन वर्ष म्हणून साजरा केला जातो?

(A) महाराष्ट्र

(B) बिहार

(C) उत्तरप्रदेश

(D) केरळ

Ans:-A


उगादी सण भारताच्या कोणत्या राज्यामध्ये नवीन वर्ष म्हणून साजरा केला जातो?

(A) कर्नाटक

(B) आंध्रप्रदेश

(C) तेलंगणा

(D) तीनही राज्यांमध्ये

Ans:-D


कोणत्या राष्ट्रीय संस्थेतर्फे ‘अनलॉकिंग नॅशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेन्शियल’ (UNNATEE) या शीर्षकाखाली राष्ट्रीय धोरणासंबंधी दस्तऐवज प्रसिद्ध करण्यात आले आहे?

(A) केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मर्यादित

(B) भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स महामंडळ

(C) ऊर्जा कार्यक्षमता विभाग

(D) यापैकी नाही

Ans:-C


कोणत्या मच्छराच्या चाव्यामुळे पश्चिमी नील विषाणू ताप हा रोग होतो?

(A) एडीस मच्छर

(B) अॅनोफिलेस मच्छर

(C) कुलेक्स मच्छर

(D) यापैकी नाही

Ans:-C

चालू घडामोडी

प्रश्नः कोणत्या राज्याने अलीकडेच 05 डिसेंबर रोजी 'शौर्य दिन' साजरा केला?
उत्तर : राजस्थान

प्रश्न: नुकतीच भारताच्या अध्यक्षतेखाली पहिली 'G-20 शेर्पा' बैठक कोणत्या शहरात होत आहे?
उत्तर : उदयपूर.

प्रश्नः कोणत्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच स्वतंत्र दिव्यांग विभाग स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे?
उत्तर : महाराष्ट्र.

प्रश्न: अलीकडे कोणत्या राज्याच्या विधानसभेने आरक्षणाबाबत 2 दुरुस्ती विधेयके मंजूर केली आहेत?
उत्तर : छत्तीसगड

प्रश्न: नुकतीच निओसने ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून कोणाची नियुक्ती केली आहे?
उत्तरः विराट कोहली.

प्रश्न: अलीकडेच अनिश थोपानीने बॅडमिंटन 'आशिया ज्युनियर चॅम्पियनशिप'मध्ये अंडर-15 गटात कोणते पदक जिंकले आहे?
उत्तर: सिल्व्हर.

प्रश्न: नुकतेच अंधांसाठीच्या तिसऱ्या टी-२० विश्वचषक स्पर्धेचे उद्घाटन कुठे झाले?
उत्तर: गुरुग्राम.

प्रश्न: नुकताच न्यूयॉर्क क्रिटिक्स सर्कलमध्ये सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा पुरस्कार कोणाला मिळाला?
उत्तर: एस. s राजामौली

प्रश्न: एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक धावा करणारा सहावा फलंदाज कोण बनला आहे?
उत्तर: रोहित शर्मा.

प्रश्न: भारतातील पहिले 'डार्क नाईट स्काय रिझर्व्ह' नुकतेच कोठे बांधले जाईल?
उत्तर : लडाख

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा

 Q.1) इन्फोसिस पुरस्कार 2023 मध्ये भौतिकशास्त्र श्रेणीतील पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला आहे? ✅ प्रो. मुकुंद थट्टाई Q.2) पहिल्या ‘लाईफटाईम डिस्ट...