संयुक्त गट क 2021

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांतर्गत गट-क संवर्गातील एकूण 900 पदांच्या भरतीकरीता महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021.

🥇संयुक्त गट क 2021 : 3 एप्रिल 2022 रोजी.

🥇संयुक्त गट क मुख्य परीक्षा :- 6 ऑगस्ट 2022

👉संपूर्ण जागा :- 900

▪️उद्योग निरीक्षक (१०३ पदे)
▪️दुय्यम निरीक्षक (११४ पदे)
▪️तांत्रिक सहाय्यक (१४ पदे)
▪️कर सहाय्यक (११७ पदे)
▪️लिपिक टंकलेखक-मराठी(४७३ पदे)
▪️लिपिक टंकलेखक-इंग्रजी (७९ पदे)

✅ अर्ज सादर करण्याचा कालावधी :- 22 डिसेंबर, 2021 - 11 जानेवारी, 2022
═════════════

Latest post

ZP पद भरती Strategy

📌📌 Strategy📌📌                मागचे तीन दिवस आयबीपीएस(IBPS) ने पशुसंवर्धन विभागासाठी परीक्षा घेतल्या. या परीक्षांमधील मराठी आणि इंग्लिश...