Wednesday 16 August 2023

परीक्षा- सहकार विभाग परीक्षा मधील काही प्रश्न (16- 8-2023)

कृष्णा नदीच्या उपनद्या
ख्वाजा मोईनुद्दीन दर्ग्आ
बॉक्साईटचे राज्यातील साठे
डोळ्यांची समायोजन शक्ती
आरबीआयचे कार्य
रेवेन्यू कर्व
प्रधानमंत्री आवास योजनेचा केंद्र राज्य सहभाग-  पैसे?
डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन
2023 मधील क्रीडा स्पर्धा यांच्या आयोजन?
SDG रिपोर्ट संदर्भातील संस्था - नीती आयोग
एक  अहवाल विचारला होता तो कोणी मांडला व प्रसिद्ध करणारी (व्यक्ती)

मराठी
एकवचन / अनेकवचन (2-3)
नाम-(2)
पुल्लिंगी / स्त्रीलिंगी (2-3)
म्हणी / वाक्प्रचार - विचारले नाही (0)
उतार्यावरील प्रश्न (3-4)
काळ 2
प्रयोग 1

English

Sentence arrange (2-3)
Spelling(4)
Tenses (4-5)
Passage (4)
Idiom and phrases (3-4)
Article (5-7)

फक्त बुद्धिमत्ता
Setting arrangement (3-5)
Coding - decoding (3-4)
Venn diagram (1)
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

Latest post

इतिहासाच्या दृष्टीने महत्वाचे

◾️राष्ट्रीय काँग्रेसची महत्वाची अधिवेशने व त्याचे वैशिष्टे :-◾️ ▶️ 1885 – मुंबई – ओमेशचंद्र बॅनर्जी – राष्ट्रीय काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन ▶️ ...