Wednesday, 8 May 2019

समाजसुधारक

◀️◀️समाजसुधारक ▶️▶️
♦️१८६५- न्या. रानडे -पुनर्विवाह उत्तेजक मंडळी 
♦️१८७४ - विष्णू शास्त्री पंडित कुसाबाईशी पुनर्विवाह केला
♦️१८९३ - महर्षी धोंडो केशव कर्वे गोदुबाई शी पुनर्विवाह केला 
♦️१८८९- पंडिता रमाबाई शारदा सदन (मुंबई)
♦️ १८९९ - महर्षी धोंडो केशव कर्वे अनाथ बालिका आश्रम 
♦️१९०१ - शाहू महाराज विक्टोरिया मराठा बोर्डींग
♦️१९१० - हृदयनाथ कुंझर सेवा समिती 
♦️१९१० - महर्षी धोंडो केशव कर्वे निष्काम कर्ममठ
♦️१९१८ - शाहू महाराज आंतर जातीय विवाहास मान्यता कायदा  
♦️१९२१ - विनोबा भावे पवनार आश्रम
♦️ १९२३ - वि. रा. शिंदे अहिल्याश्रम

Latest post

तलाठी विशेष

१) सर्वनामाचा प्रकार ओळखा : पुस्तके कोणी नेली ? अ) पुरुषवाचक सर्वनाम ब) दर्शक सर्वनाम क) सामान्य सर्वनाम  ड) प्रश्नार्थक सर्वनाम ===========...