Tuesday 30 April 2024

महाराष्ट्रातील विभागाच्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिणेस असलेले तालुके..

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

1)    
                  जुन्नर ( उत्तर )
                  
                       ||
मावळ  << पुणे विभाग  >> अक्कलकोट                                                                
(पश्चिम)            ||                  (पूर्व)

                   चंदगड ( दक्षिण )

** ट्रिक  :: अक्कल मावळताच पुण्यात चंद जुना झाला.
** अक्कलकोट - पूर्व, मावळ पश्चिम,
     चंदगड - दक्षिण, जुन्नर - उत्तर दिशा.

(टीप ::पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ह्याच
सिकवेन्सने दिलेल्या ट्रिक्स सगळ्या decode करणे)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2)                  घडगाव ( उत्तर )  

                          ||
  त्र्यंबकेश्वर << नाशिक >> मुक्ताईनगर
(पश्चिम)             ||              ( पूर्व )
                       
                    कर्जत (दक्षिण)

ट्रिक ::  मुक्ताई नाशिकच्या त्र्यंबक बँकेतून कर्ज घेऊन घडगावला गेली.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

3)           
                 तलासरी ( उत्तर )            
                           
                        ||
   पालघर  << कोकण >>  मुरबाड
  (पश्चिम)           ||          ( पूर्व )

                  दोडामार्ग ( दक्षिण)

ट्रिक  ::  कोकण मध्ये मुर आणि पाल दौडत तालासुरात नाचली.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

4)                  सोयगाव ( उत्तर )
       
                            ||
     वैजापूर  << औरंगाबाद >>  किनवट
    (पश्चिम)             ||              ( पूर्व )
   
                     उमरगा ( दक्षिण )

ट्रिक  :: किन किन करत विजा पडल्याने उमर ने औरंगाबाद मध्ये आपली सोय केली.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
5)            चिखलदरा (उत्तर )

                       ||
बुलढाणा << अमरावती >> वणी ( पूर्व )
                       ||
 
                  उमरखेड ( दक्षिण )

ट्रिक ::   चिऊ बुवा

(टीप :: अमरावती आणि नागपूर विभाग ची ट्रिक पाहताना उत्तर - दक्षिण व पश्चिम - पूर्व पहिले अक्षर असे वाचावे )

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
       
                  रामटेक ( उत्तर )
  
6)                    ||
      आष्टी  << नागपूर >> भामरागड
    ( पश्चिम )       ||           ( पूर्व )
          
                   सिरोंचा ( दक्षिण )

ट्रिक :: रासि  आभा

(टीप :: अमरावती आणि नागपूर विभाग ची ट्रिक पाहताना उत्तर - दक्षिण व पश्चिम - पूर्व पहिले अक्षर असे वाचावे )

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

जिल्हा जिल्ह्यातील डोंगर व टेकड्यांची नावेगोंदिया

१)नवेगाव २)चिंचगड ३)गंगाझरी ४)गायखुरी ५)दरकेसा ६) प्रतापगड


 भंडारा

१) चादपूर २) गायमुखा ३) अंबागड ४) कोका ५) भीमसेन


 अमरावती

१) गाविलगड २) पोहरा ३) जीनगड ४)चिरोडी


मुंबई शहर

१) मलबार हिल २) शिवडी ३) अँटॉप हिल


 मुंबई उपनगर

१) घाटकोपर २) तुर्भे ३) गिल्बर्ट ४) कान्हेरी


 उस्मानाबाद

१) तुळजापूर २) नळदूर्ग .


 गडचिरोली

१) चिरोली २) भागरागड ३) सुरजगड ४) टिपागड५) सिरकोंडा ६) चिकियाला


 चंद्रपूर

१)चिमूर २)पेरजागड ३) चांदुरगड ४) मुल टेकड्या .


 धुळे

१) गाळणा २) धानोरा


 नांदेड

१) निर्मल२) मुदखेड ३) सातमाळा .


 हिंगोली

१) हिंगोली 


 यवतमाळ

 -१) पुसद टेकड्या


 नागपूर

१) गरमसूर २) पिल्कापार ३)चापेगडी ४)पिपरडोल ५)जांबगड ६)अंबागड ७)महादागड


 वर्धा

१) रावणदेव २) गिरड ३)हरणखुरी ४)बहिरम ५)तिगाव ६)ब्राम्हणगाव ७)नांदगाव ८)मोलेगाव


 पुणे

१) ताम्हणी २)तसुमाई ३) पुरंदर ४) अंबाला ५) शिंगी


 बीड

१) चिंचोली २) नाकनूर


 सांगली

१) मुचुंडी २)आष्टा ३)शुक्राचार्य ४) बेलगवाड ५)दंडोबा ६)मल्लिकार्जून ७)कमळभैरव ८)होनाई


 कोल्हापूर

 १) पन्हाळा २) दुधगंगा ३) चिकोडी


 सातारा

१) आगाशिव २) बामणोली ३) महादेव ४)म्हस्कोबा ५) परळी ६) मढोशी ७) मांढरदेव ८) सीताबाई ९) औंध १०) महिमान ११) यवतेश्वर


 नाशिक

१) सातमाळा २) साल्हेर-मुल्हेर ३) वणी ४) चांदवड


 अहमदनगर

१) हरिश्चंद्रगड २) बाळेश्वर ३) अदुला ४)कळसूबाई


 औरंगाबाद

१) सुरपालनाथ २)चौक्या ३) अजिंठा-वेरूळ


 जळगाव

१) शिरसोळी २) हस्ती ३) घोडसगाव ४) चांदोर

Latest post

𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫

❇️ दक्षिण आफ्रिकेच्या अध्यक्षपदी सिरिल रामाफोसा यांची निवड ◾️त्यांना ही दुसऱ्या वेळी अध्यक्ष पद भेटले ◾️आता पन तेच अध्यक्ष आहेत ❇️ नुकतीच नि...