Tuesday 30 April 2024

जिल्हा जिल्ह्यातील डोंगर व टेकड्यांची नावेगोंदिया

१)नवेगाव २)चिंचगड ३)गंगाझरी ४)गायखुरी ५)दरकेसा ६) प्रतापगड


 भंडारा

१) चादपूर २) गायमुखा ३) अंबागड ४) कोका ५) भीमसेन


 अमरावती

१) गाविलगड २) पोहरा ३) जीनगड ४)चिरोडी


मुंबई शहर

१) मलबार हिल २) शिवडी ३) अँटॉप हिल


 मुंबई उपनगर

१) घाटकोपर २) तुर्भे ३) गिल्बर्ट ४) कान्हेरी


 उस्मानाबाद

१) तुळजापूर २) नळदूर्ग .


 गडचिरोली

१) चिरोली २) भागरागड ३) सुरजगड ४) टिपागड५) सिरकोंडा ६) चिकियाला


 चंद्रपूर

१)चिमूर २)पेरजागड ३) चांदुरगड ४) मुल टेकड्या .


 धुळे

१) गाळणा २) धानोरा


 नांदेड

१) निर्मल२) मुदखेड ३) सातमाळा .


 हिंगोली

१) हिंगोली 


 यवतमाळ

 -१) पुसद टेकड्या


 नागपूर

१) गरमसूर २) पिल्कापार ३)चापेगडी ४)पिपरडोल ५)जांबगड ६)अंबागड ७)महादागड


 वर्धा

१) रावणदेव २) गिरड ३)हरणखुरी ४)बहिरम ५)तिगाव ६)ब्राम्हणगाव ७)नांदगाव ८)मोलेगाव


 पुणे

१) ताम्हणी २)तसुमाई ३) पुरंदर ४) अंबाला ५) शिंगी


 बीड

१) चिंचोली २) नाकनूर


 सांगली

१) मुचुंडी २)आष्टा ३)शुक्राचार्य ४) बेलगवाड ५)दंडोबा ६)मल्लिकार्जून ७)कमळभैरव ८)होनाई


 कोल्हापूर

 १) पन्हाळा २) दुधगंगा ३) चिकोडी


 सातारा

१) आगाशिव २) बामणोली ३) महादेव ४)म्हस्कोबा ५) परळी ६) मढोशी ७) मांढरदेव ८) सीताबाई ९) औंध १०) महिमान ११) यवतेश्वर


 नाशिक

१) सातमाळा २) साल्हेर-मुल्हेर ३) वणी ४) चांदवड


 अहमदनगर

१) हरिश्चंद्रगड २) बाळेश्वर ३) अदुला ४)कळसूबाई


 औरंगाबाद

१) सुरपालनाथ २)चौक्या ३) अजिंठा-वेरूळ


 जळगाव

१) शिरसोळी २) हस्ती ३) घोडसगाव ४) चांदोर

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी सराव प्रश्न    24 मे 2024

प्रश्न.1)  NS-25 मिशनच्या क्रू सदस्यांपैकी कोण पहिला भारतीय अंतराळ पर्यटक बनणार ? उत्तर – गोपी थोटाकुरा प्रश्न.2) आयपीएल मध्ये ८ हजार धाव...