General Knowledge

▪️ भारताने कोणत्या देशासह ‘रियुनियन बेट’ पासून गस्त घातली?
उत्तर : फ्रान्स

▪️ 2020 साली जागतिक डाऊन सिंड्रोम दिनाची संकल्पना काय आहे?
उत्तर : वी डिसाइड

▪️ सीमा रस्ते संघटनेनी (BRO) उत्तर सिक्कीममध्ये कोणत्या नदीवरील पुल लोकांसाठी उघडला?
उत्तर : तीस्ता नदी

▪️ कोणता पर्वतारोही सातही खंडातल्या सर्व उंच ज्वालामुखींवर चढाई करणारा पहिला भारतीय ठरला?
उत्तर : सत्यरूप सिद्धांत

▪️ 2020 यावर्षी जागतिक जल दिनाची संकल्पना काय आहे?
उत्तर : वॉटर अँड क्लायमेट चेंज

▪️ कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर बोलवली जाणारी भारतातली पहिली परिषद ठरणारी ‘RAISE’ याचे संपूर्ण नाव काय आहे?
उत्तर : Responsible AI for Social Empowerment 2020

▪️ कोणत्या व्यक्तीची भारत आणि दक्षिण आशिया या प्रदेशासाठी इंटरनॅशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) याच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर नेमणूक झाली?
उत्तर : वसंत राव

▪️ कोणता प्रधानमंत्री वन धन योजना (PMVDY) याच्या अंमलबजावणीसाठीची केंद्रीय विभाग आहे?
उत्तर : आदिवासी कल्याण मंत्रालय

▪️ निधन झालेले प्रदीप कुमार बॅनर्जी यांचा कोणत्या क्षेत्राशी संबंध होता?
उत्तर : फुटबॉल

▪️ ओडिशा राज्यातले ऋषिकुल्य तट कशासाठी प्रसिध्द आहे?
उत्तर : ऑलिव्ह रिडले कासव

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 प्रश्न


🔰1) पुढील वाक्यातील उद्देश्य विस्तार कोणता?
     ‘बाभळीच्या काटेदार फांद्यांनी ती गाडी शिगोशिग भरली होती.’

▪️1) ती गाडी  
▪️ 2) शिगोशिग   
▪️3) भरली होती  
▪️ 4) बाभळीच्या काटेदार फांद्यांनी ✅

🔰2) ‘आजी दृष्ट काढते’ वाक्यातील प्रयोग ओळखा.

◾️ 1) कर्मणी प्रयोग  
◾️ 2) कर्तरी प्रयोग    ✅
◾️ 3) भावे प्रयोग  
◾️ 4) शक्यकर्मणी प्रयोग

🔰3) ‘चक्रपाणी’ या सामासिक शब्दाचा विग्रह करून समास ओळखा.

▪️ 1) मध्यमपद लोपी समास    
▪️ 2) समाहार व्दंव्द
▪️ 3) इतरेतर व्दंव्द      
▪️ 4) कोणताही नाही✅

🔰4) विरामचिन्हांचा वापर करताना ‘संयोगचिन्हाचा वापर करण्यात येतो.’

▪️अ) दोन शब्द जोडताना       
▪️ब) संबोधनाकरिता वापर केला जातो▪️क) दुस-याचे मत अप्रत्यक्षपणे सांगण्यासाठी  
▪️ ड) ओळीच्या शेवटी शब्द अपूरा राहिल्यास

▪️1) ब बरोबर
▪️2) ब, ड बरोबर
▪️3) क     
▪️4) अ, ड बरोबर ✅

🔰5) सावळाच रंग तुझा पावसाळी नभापरी ! (अलंकार ओळखा.)

▪️1) श्लेष अलंकार   
▪️2) यमक अलंकार  
▪️ 3) अतिशयोक्ती अलंकार
▪️4) उपमा अलंकार ✅

🔰6) सिध्द शब्द ओळखा.
  
▪️1) येऊन  
▪️2) ये      ✅
▪️3) येवो    
▪️4) येणार

🔰7) ‘चला पानावर बसा’ या वाक्यातील शब्दशक्ती ओळखा.

▪️1) व्यागार्थ  
▪️ 2) लक्षार्थ    ✅
▪️3) वाच्यार्थ   
▪️4) संकेतार्थ

🔰8) ‘पाणी’ या शब्दाच्या समानार्थी शब्द शोधा :

▪️1) जल      ✅
▪️2) जलद    
▪️3) ढग     
▪️4) क्षार

🔰9) ‘अवरोहण’ या शब्दाला विरुध्दार्थी शब्द निवडा.

▪️1) उन्नत   
▪️2) अवनत  
▪️ 3) आरोहण    ✅
▪️4) प्रारंभ

🔰10) ‘फायदा असेपर्यंत सारे गोळा होतात.’ – हा अर्थ स्पष्ट करणारी योग्य म्हण निवडा.

▪️1) हात ओला तर मित्र भला    ✅
▪️2) मूल होईना सवत साहीना
▪️3) मनास मानेल तोच सौदा  
▪️ 4) फुले वेचली तेथे गोव-या वेचू नये

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Latest post

स्पर्धा परीक्षा चालू घडामोडी

Q.1) प्रसिद्ध दाक्षिणात्य अभिनेते विजय थलापती यांनी कोणत्या नावाने स्वतःचा राजकीय पक्ष सुरू केला? उत्तर - तमिझगा वेत्री कळघम (TVK) Q.2) नुकत...