Sunday 21 June 2020

The Hindu Vocabulary For All Competitive Exams.

1. ONSLAUGHT (NOUN): (हमला):
 attack
Synonyms: assault, onset
Antonyms: defense, repulsion
Example Sentence:
The onslaught was unleashed on the day that G8 world leaders met at Gleneagles.

2. PROXIMITY (NOUN): (निकटता):
 closeness
Synonyms: nearness, presence
Antonyms: distance
Example Sentence:
His close proximity sent her heart racing.

3. APATHY (NOUN): (उदासीनता):
 indifference
Synonyms: unconcern, passivity
Antonyms: enthusiasm, interest
Example Sentence:
Widespread apathy among students was hard to witness.

4. CONVALESCE (VERB): (अच्छा हो जाना): recover
Synonyms: recuperate, get well
Antonyms: deteriorate
Example Sentence:
He spent eight months convalescing after the stroke.

5. SPURT (NOUN): (उछाल): spray
Synonyms: squirt, spout
Antonyms: contain
Example Sentence:
A brief spurt of tears gushed into her eyes.

6. RECUMBENT (NOUN): (समतल): flat
Synonyms: lying, horizontal
Antonyms: erect, standing
Example Sentence:
They are not recumbent, and the hair falling from the head is curled.

7. INCUMBENT (ADJECTIVE): (पदधारी): present
Synonyms: current, existing
Antonyms: past, future
Example Sentence:
The incumbent President was defeated.

8. SHUN (VERB): (टालना): avoid
Synonyms: evade, eshew
Antonyms: accept, welcome
Example Sentence:
He shunned fashionable society.

9. AMELIORATE (VERB): (सुधार होना):
 improve
Synonyms: enhance, better
Antonyms: worsen
Example Sentence:
The reform did much to ameliorate living standards.

10. OUTRAGE (NOUN): (उल्लंघन करना):
 violate
Synonyms: infuriate, enrage
Antonyms: Compliment
Example Sentence:
The public were outraged at the brutality involved.

यशाचा राजमार्ग प्रश्नसंच

1) 1 ज्यूल म्हणजे किती कॅलरी होय ?

   1) 0.24 कॅलरी ✅
   2) 252 कॅलरी   
   3) 4.18 कॅलरी  
   4) 4186 कॅलरी

2) खालील विधानांचा विचार करा.

अ) वर्णलवकांमध्ये असलेल्या कॅरोटीन या रंगद्रव्यामुळे पिवळा रंग येतो.
ब) वर्णलवकांमध्ये असलेल्या झँथोफील या रंगद्रव्यामुळे भगवा रंग येतो.
1) अ सत्य   
2) ब सत्य   
3) दोन्ही सत्य   
4) दोन्ही असत्य✅

3) लेड - ॲसिड बॅटरीत इलेक्ट्रोलाईट म्हणून कोणाचा वापर केला जातो ?

1) ॲसीटीक ॲसिड  
2) नायट्रीक ॲसिड 
3) सल्फ्युरीक ॲसिड  ✅
4) टी. एन. टी.

4) अ) या दृष्टिक्षेपात मानवी डोळयांनी जवळच्या वस्तू स्पष्ट दिसतात.
ब) या दृष्टिक्षेपाचे निवारण करण्यासाठी अंतर्वक्र भिंगाचा चष्मा वापरतात.

         वरील विधाने खालीलपैकी कोणत्या दृष्टीबाबत संयुक्तिक आहे.

1) दूरदृष्टीता  
2) वक्रदृष्टीता   
3) रंगांधळेपणा   
4) निकटदृष्टीता✅

5) 17 व्या गणातील मूलद्रव्यांना ..................... या नावाने ही ओळखले जाते ?

1) निष्क्रिय मूलद्रव्ये   
2) द्रव रूपातील मूलद्रव्ये
3) हॅलोजन मूलद्रव्ये ✅ 
4) शून्य गणातील मूलद्रव्ये

6) खालील विधानांचा विचार करा.

अ) थॅलसेमिया हा एक अनुवंशिक रोग आहे.     
ब) या रोगामध्ये RBC खूप कमी प्रमाणात तयार होतात.
क) या रोगामध्ये हदयाचा आकार कमी होतो.     
ड) वरील सर्व बरोबर.

1) अ, ब सत्य ✅  
2) अ सत्य   
3) ड     
4) अ, क सत्य

  7) LASER म्हणजे काय ?

👉 Light amplification by stimulated emission of radiation

8) Radar म्हणजे काय ?

  👉 Detection And Ranging

१) हवेत जर आर्द्रतेचे प्रमाण अधिक असेल तर बाष्पोत्सर्जनाची क्रिया......
१) वाढते
२) मंदावते✅✅✅
३) कमी होते
४) समान राहते

२) शरीरास सर्वाधिक उर्जा पुरविण्याचे कार्य कोणता घटक करतो.......
१) साखर✅✅✅
२)जीवनसत्वे
३) प्रथिने
४) पाणी

४) प्रकाश-संश्लेषण क्रियेत ऑक्सिजन .......तून दिला जातो.
१) पाणी✅✅✅
२) कार्बन डाय ऑक्साईड
३) हरित द्रव्य
४) नायट्रोजन

५) निसर्गचक्रातील प्राथमिक उत्पादक कोणाला म्हणतात?
१) जीवाणू
२) मासा
३) हिरव्या वनस्पती✅✅✅
४) मानवी प्राणी

६) खालीलपैकी कोणत्या वनस्पतीत हरितद्रव्य नसते ?
१) बुरशी✅✅✅
२) शैवाल
३) दगडफूल
४) नेचे

७) क्लोराईड ऑफ लाइन यांचे व्यवहारीक नाव खालीलपैकी कोणते ?
१) तुरटी
२) विरंजक चुर्ण✅✅✅
३) चुनखडी
४) धुण्याचा सोडा

८) ज्या हायड्रोकार्बन मधील दोन कार्बन अणूच्या संयूजा बंधने संतृप्त नसतील तर अशा हायड्रोकार्बनला .........हायकार्बन असे म्हणतात.
१) संतृप्त
२) असंतृप्त✅✅✅
३) वलयांकित
४) वरील सर्व

९) अन्न बिघाडातील महत्वपूर्ण घटक हा .........ची वाढ होय.
१) सुक्ष्मजीव✅✅✅
२) किटक
३) विषाणू
४) कृमी

१०) कुष्ठरोगाची प्राथमिक लक्षणे कोणत्या भागावर दिसतात?
१) डोळे
२) कान
३) त्वचा✅✅✅
४) नाक

११) समान कार्य करणा-या पेशींच्या समुहाला ..........म्हणतात.
१) ऊती✅✅✅
२) केंद्रक
३) मूल
४) अभिसार

१२) १८७३ मध्ये लुईस पाश्चरने .........हा नवा सिध्दांत मांडला
१) स्वयंप्रेरीत जीव निर्मिती
२) जंतूपासून रोगोद्भव✅✅✅
३) साथीचे रोगविषयक
४)  यापैकी नाही

प्रश्न मंजुषा


🔴 सरकारच्या जमा खर्चाच्या धोरणाला ...असे म्हणतात.
१) मोद्रिक धोरण.
२)राजकोषीय धोरण ✔️✔️
३)द्रव्य निर्मिती
४) चलनविषयक धोरण
_____________________________
🟠 स्टेनलेस स्टील हे कशाचे समिश्र आहे.
१) लोखंड व कार्बन
२) लोखंड क्रोमियम व निकेल ✔️✔️
३) लोखंड क्रोमियम व कोबाल्ट
४) लोखंड टीन व कार्बन
_____________________________
🟡 गुरुशिखर खालीलपैकी कोणत्या पर्वत रांगेच्या सर्वोच्च शिखर आहे.
१)छोटा नागपूर
२)अरवली ✔️✔️
३) मालवा
४) विध्य
_____________________________
🟢  खालीलपैकी कोणता सस्तन प्राणी अंडी घालतो.
१) कांगारू
२) पेग्विन
३) व्हेल
४) प्लॅटिपस ✔️✔️
_____________________________
🔵 पंचायतराज स्वीकारणारे महाराष्ट्र कितवे राज्य आहे
१)दुसरे
२)पाचवे
३)सातवे
४)नववे ✔️✔️
_____________________________
🟣  रक्तगटाचा शोध कोणी लावला
१) लॅडस्टयनर ✔️✔️
२)फुन्क
३)स्टेड
४)विल्यम हार्वे
_____________________________
⚫️........ या पदार्थाची विशिष्ट उष्माधरक्ता सर्वाधिक असते
१)पारा
२) चांदी
३) पाणी ✔️✔️
४) लोखंड
_____________________________
🟤 भारतीय राष्ट्वादाचे जनक या‌ऺना म्हटले आहे.
१)सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी  ✔️✔️
२) लोकमान्य टिळक
३) न्यायमूर्ती रानडे
४)म.गांधी
_____________________________
🔴....... मुळे दुधाचा रंग पांढरा असतो
१)ग्लुकोज
२) लक्टोज
३)रेनिन
४)केसिन ✔️✔️
_____________________________
🟣 वनस्पति किवा प्राणी यांचे आरंभीचे वय शोधण्यासाठी खालीलपैकी कोणता कार्बन आयसोटोप वापरतात.
१)सी -१४  ✔️✔️
२) सी -१३
३) सी -१२
४) यापैकी एकही नाही
_____________________________

प्र.१ हवामान बदल कमी करण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावण्याच्या उद्देशाने राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाचे नाव बदलून 'पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालय' ठेवण्याच्या प्रस्तावाला कोणत्या राज्याने नुकतेच मान्यता दिली?

1.महाराष्ट्र ✔️
2.उत्तर प्रदेश
3.गुजरात
4.मध्य प्रदेश

प्र.२ हवामान, पाऊस, पूर यावर वास्तविक-वेळ माहिती आणि सतर्कतेसाठी कोणत्या राज्याने मेघासंदेश अॅप व वरुणमित्र वेब पोर्टल सुरू केले?

१.मध्य प्रदेश
२.कर्नाटक ✔️
३.ओडिशा  ‌‌
४. पश्चिम बंगाल

प्र३. संरक्षण मंत्रालयाने "मेक इन इंडिया" उपक्रमाला चालना देण्यासाठी स्थानिक पुरवठादारांकडून किती वस्तू खरेदी करण्यास मान्यता दिली?

१.12
२.16
३.26 ✔️
४. 22

प्र.४ नेव्हीमध्ये महिला अधिकार्‍यांना सेवानिवृत्तीसाठी किती महिन्यांत कायमस्वरूपी कमिशन देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत?

१.8 महिने
२.3 महिने ✔️
३.6 महिने
४.12 महिने

प्र.५ ड्रायव्हिंग लायसन्स अॅपला नाव द्या, जे सरकारने नुकतेच सादर केले आहे?

१.जी-यात्रा
२.सारथी ✔️
३.स्पॉटिफाई
४.मी-परिवाहन

प्र.६ जपानच्या मदतीने पूर्ण केलेला पैठण (जयकवाडी) जलविद्युत प्रकल्प नदीवर आहे ?

१. गंगा
२. कावेरी
३.नर्मदा
४.गोदावरी ✔️

प्र.७  रेडक्लिफ लाइन ही एक सीमा आहे ?

१.भारत आणि पाकिस्तान ✔️
२.भारत आणि चीन
३.भारत आणि म्यानमार
४.भारत आणि अफगाणिस्तान

प्र.८. त्रिपिताक ही पवित्र पुस्तके आहेत ?

१.बौद्ध ✔️
२.हिंदू
३.जैन
४.वरीलपैकी नहीं

प्र.९ तुलसीदास, रामचरितमानस यांचे लेखक खालील पैकी कोणत्या शासकाचे समकालीन होते?

१.अकबर ✔️
२.हुमायूं
३.शाहजहां
४. शेरशाह सुरी

प्र. १० हसणारा गॅस म्हणजे काय?

१. नायट्रस ऑक्साईड ✔️
२.कार्बन मोनॉक्साईड
३.सल्फर डाय ऑक्साईड ४.हायड्रोजन पेरोक्साइडप्र.११ सिनेमाच्या विकासातल्या सेवांसाठी सर्वोच्च पुरस्कार कोणाच्या नावावर दिला जातो?

१.राज कपूर
२.दादा साहेब ✔️
३.मीना कुमारी
४.अमिताभ बच्चन

स्पष्टीकरण:- 1969 या वर्षीपासून या पुरस्काराला सुरुवात झाली आहे. पहिलं पुरस्कार देवकी राणी यांना देण्यात आले आहे

प्र.१२जगातील पहिला बायनरी अंक संगणक कोणी बनविला: झेड 1 ...?

१.कोनराड झुसे ✔️
२.केन थॉम्पसन
३.लन ट्यूरिंग
४.जॉर्ज बुले

प्र.१३ खालीलपैकी कोणती जागा चिकनकारी कार्यासाठी प्रसिद्ध आहे, जी भरतकामाची पारंपारिक कला आहे?

१.लखनौ ✔️
२.हैदराबाद
३.जयपूर
४.म्हैसूर

प्र.१४ पुढीलपैकी कोणता इंग्रजी चित्रपट हिंदीमध्ये डब केला गेला?

१.अलादीन ✔️
२.युनिव्हर्सल सोल्जर
३.वेग
४.लोह माणूस

Q.15  जागतिक यकृत दिन २०१९ ची  थिम काय होती ?

➡️ Love Your Liver and Live Longer

UNSC आठव्यांदा भारताची तात्पुरत्या सदस्यपदी निवड


◾️ भारताची आठव्यांदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिदेच्या (UNSC) च्या तात्पुरत्या सदस्यपदी निवड करण्यात आली.

◾️ दरम्यान, या विजयानंतर भारत २०२१-२२ या वर्षासाठी संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेचा तात्पुरता सदस्य बनला आहे.

◾️ १९३ सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभेनं आपल्या ७५ व्या सत्रासाठी अध्यक्ष, सुरक्षा परिषदेचे तात्पुरते सदस्य आणि आर्थिक तसंच सामाजिक परिषदेच्या सदस्यांसाठी निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली होती.

🔰भारतासोबतच
📌 आयर्लंड,
📌 मॅक्सिको आणि
📌 नॉर्वे या देशांनाही सुरक्षा परिषदेत स्थान मिळालं आहे.

◾️ विजयानंतर संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे प्रतिनिधी टीएस तिरूमूर्ती यांनी प्रतिक्रिया दिली. भारत नेतृत्व कायम ठेवणार असून उत्तम बहुपक्षीय प्रणालीला नवीन दिशा देणार असल्याचं ते म्हणाले.

◾️भारताला १९२ पैकी १८४ मतं मिळाली. “
_______________________________________

रेशीम उद्योग


◾️ रेशमाला तंतूंची राणी असे म्हटले जाते

◾️ मूग रेशिम "गोल्डन सिल्क " या नावाने ओळखले जाते

◾️ नैसर्गिक रेशीम उत्पादनात जगात  📌 चीन प्रथम
📌 भारताचा दुसरा
क्रमांक लागतो

◾️ रेशीम उद्योगामध्ये

📌 कर्नाटक प्रथम
📌 पश्चिम बंगाल
📌 जम्मू कश्मीर
📌  बिहार यांचा क्रम लागतो

◾️रेशीम उत्पादनातील अग्रेसर राज्य कर्नाटक हे आहे

◾️भारतातील रेशमाची राजधानी बंगरुळु ( कर्नाटक)

 
________________________________________

दहावीच्या अभ्यासक्रमात होणार हे बदल.

🔰कोरोनामुळे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंळाने दहावीचा अभ्यासक्रम कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे एनसीईआरटीद्वारे अनेक प्रकरणांचे रूपांतर सेल्फ स्टडी वा असाईमेंट, प्रकल्प स्वरूपात करण्याचे ठरविले आहे.

🔰सीबीएसईद्वारे कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. या परीक्षांचा तारखा ठरल्या असल्या तरी, त्या घेण्याबाबत अद्याप संभ्रमावस्था आहे. मात्र, सीबीएसईने भविष्याचा विचार करीत, अभ्यासक्रमात बरेच बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

🔰विशेष म्हणजे यासंदर्भात केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी माहिती दिली  होती.त्यामुळे य विषयावर आधारित प्रश्‍न परीक्षेत विचारण्यात येणार नाही. केवळ ज्ञान मिळविण्यासाठी त्याचा उपयोग विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

🔰यात प्रामुख्याने इतिहासामधील “द एज ऑफ इंडस्ट्रीयलायझेशन, गणितामधील “एरिया ऑफ ट्रॅगल ऍन्ड फ्रुस्टम ऑफ कोन’, विज्ञानामधील “फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ऍन्ड नॉन मेटल्स आणि टिंडल इफेक्‍ट यासारख्या प्रकरणांचा समावेश आहे.

नियोजित वेळेपूर्वीच रिलायन्स कर्जमुक्त; मुकेश अंबानींची घोषणा.

🔰रिलायन्स इंडस्ट्रीजने पुढील वर्षापर्यंत स्वत:ला पूर्णपणे कर्जमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट आपल्या नियोजित वेळेपूर्वीच साध्य केले आहे. याबद्दल कंपनीचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी एक निवेदन जारी केले आहे. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत कंपनी कर्जमुक्त करण्याचे आश्वासन नियोजित वेळेपूर्वीच पूर्ण करण्यात आल्याचे ते निवेदनाद्वारे म्हणाले.

🔰“३१ मार्च २०२१ पर्यंत आम्ही रिलायन्स इंडस्ट्रीज कर्जमुक्त करू असे भागधारकांना केलेलं आश्वासन फार पूर्वी पूर्ण झालं आहे. हे जाहीर करून मला आनंद होत आहे,” असं मुकेश अंबानी यांनी निवेदन जारी करून म्हटलं. गेल्या काही दिवसांपासून रिलायन्स जिओमध्ये अनेक परदेशी कंपन्यांनी गुंतवणूक केली. तसंच हे ध्येय साध्य करण्यासाठी मुकेश अंबानींनी गेल्या काही दिवसांपासून गुतवणुकदार कंपनीशी जोडत होतो. काही दिवसांपूर्वी सौदी अरेबियाच्या एका कंपनीनं रिलायन्स जिओमध्ये गुंतवणूक केली होती.

🔰ही रिलायन्स जिओमधील दहावी गुंतवणूक होती. रिलायन्स जिओच्या आतापर्यंत २४.७० टक्के हिस्स्याची विक्री करण्यात आली आहे. याद्वारे कंपनीनं १.६ लाख कोटी रूपयांची रक्कम जमवली आहे.

भारतमातेच्या रक्षणासाठी एचएएल सज्ज.

🔰गलवान खोऱ्यातील वाद शिगेला पोहोचला असताना भारतीय संरक्षण क्षेत्रात लढाऊ विमान बनविण्यात अग्रणी असलेल्या ओझर येथील हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सुद्धा भारताच्या संरक्षणासाठी मैदानात उतरली आहे.

🔰देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात लष्कराला अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर बनवून देण्यात एचएएलचा हातखंडा आहे.
भारत-चीन सीमेवरील वाढता तणाव पाहता युद्धजन्य परिस्थितीत ‘सुखोई 30’ हे अत्याधुनिक लढाऊ विमान खरी ताकद सिद्ध करणार आहे.

🔰तर त्यामुळेच एच.ए.एल.ला देखील अप्रत्यक्षिरत्या हायअलर्टवर आल्याचे सांगितले जात आहे. देशभरात आज जितकी एअरफोर्स केंद्र आहेत तेथे असलेल्या लढाऊ विमानांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी गेलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना तशा सूचना देण्याचे धोरण लवकरच अवलंबून त्यादृष्टीने योग्य पावले उचलली जाणार आहेत.

Latest post

𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐁𝐨𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫

❇️ आईस्क्रीम मॅन ऑफ इंडिया' रघुनंदन कामथ यांचे वयाच्या 70 व्या वर्षी निधन ◾️नॅचरल्स आईस्क्रीमचे संस्थापक रघुनंदन श्रीनिवास कामथ यांचे ...