यशाचा राजमार्ग प्रश्नसंच

1) 1 ज्यूल म्हणजे किती कॅलरी होय ?

   1) 0.24 कॅलरी ✅
   2) 252 कॅलरी   
   3) 4.18 कॅलरी  
   4) 4186 कॅलरी

2) खालील विधानांचा विचार करा.

अ) वर्णलवकांमध्ये असलेल्या कॅरोटीन या रंगद्रव्यामुळे पिवळा रंग येतो.
ब) वर्णलवकांमध्ये असलेल्या झँथोफील या रंगद्रव्यामुळे भगवा रंग येतो.
1) अ सत्य   
2) ब सत्य   
3) दोन्ही सत्य   
4) दोन्ही असत्य✅

3) लेड - ॲसिड बॅटरीत इलेक्ट्रोलाईट म्हणून कोणाचा वापर केला जातो ?

1) ॲसीटीक ॲसिड  
2) नायट्रीक ॲसिड 
3) सल्फ्युरीक ॲसिड  ✅
4) टी. एन. टी.

4) अ) या दृष्टिक्षेपात मानवी डोळयांनी जवळच्या वस्तू स्पष्ट दिसतात.
ब) या दृष्टिक्षेपाचे निवारण करण्यासाठी अंतर्वक्र भिंगाचा चष्मा वापरतात.

         वरील विधाने खालीलपैकी कोणत्या दृष्टीबाबत संयुक्तिक आहे.

1) दूरदृष्टीता  
2) वक्रदृष्टीता   
3) रंगांधळेपणा   
4) निकटदृष्टीता✅

5) 17 व्या गणातील मूलद्रव्यांना ..................... या नावाने ही ओळखले जाते ?

1) निष्क्रिय मूलद्रव्ये   
2) द्रव रूपातील मूलद्रव्ये
3) हॅलोजन मूलद्रव्ये ✅ 
4) शून्य गणातील मूलद्रव्ये

6) खालील विधानांचा विचार करा.

अ) थॅलसेमिया हा एक अनुवंशिक रोग आहे.     
ब) या रोगामध्ये RBC खूप कमी प्रमाणात तयार होतात.
क) या रोगामध्ये हदयाचा आकार कमी होतो.     
ड) वरील सर्व बरोबर.

1) अ, ब सत्य ✅  
2) अ सत्य   
3) ड     
4) अ, क सत्य

  7) LASER म्हणजे काय ?

👉 Light amplification by stimulated emission of radiation

8) Radar म्हणजे काय ?

  👉 Detection And Ranging

१) हवेत जर आर्द्रतेचे प्रमाण अधिक असेल तर बाष्पोत्सर्जनाची क्रिया......
१) वाढते
२) मंदावते✅✅✅
३) कमी होते
४) समान राहते

२) शरीरास सर्वाधिक उर्जा पुरविण्याचे कार्य कोणता घटक करतो.......
१) साखर✅✅✅
२)जीवनसत्वे
३) प्रथिने
४) पाणी

४) प्रकाश-संश्लेषण क्रियेत ऑक्सिजन .......तून दिला जातो.
१) पाणी✅✅✅
२) कार्बन डाय ऑक्साईड
३) हरित द्रव्य
४) नायट्रोजन

५) निसर्गचक्रातील प्राथमिक उत्पादक कोणाला म्हणतात?
१) जीवाणू
२) मासा
३) हिरव्या वनस्पती✅✅✅
४) मानवी प्राणी

६) खालीलपैकी कोणत्या वनस्पतीत हरितद्रव्य नसते ?
१) बुरशी✅✅✅
२) शैवाल
३) दगडफूल
४) नेचे

७) क्लोराईड ऑफ लाइन यांचे व्यवहारीक नाव खालीलपैकी कोणते ?
१) तुरटी
२) विरंजक चुर्ण✅✅✅
३) चुनखडी
४) धुण्याचा सोडा

८) ज्या हायड्रोकार्बन मधील दोन कार्बन अणूच्या संयूजा बंधने संतृप्त नसतील तर अशा हायड्रोकार्बनला .........हायकार्बन असे म्हणतात.
१) संतृप्त
२) असंतृप्त✅✅✅
३) वलयांकित
४) वरील सर्व

९) अन्न बिघाडातील महत्वपूर्ण घटक हा .........ची वाढ होय.
१) सुक्ष्मजीव✅✅✅
२) किटक
३) विषाणू
४) कृमी

१०) कुष्ठरोगाची प्राथमिक लक्षणे कोणत्या भागावर दिसतात?
१) डोळे
२) कान
३) त्वचा✅✅✅
४) नाक

११) समान कार्य करणा-या पेशींच्या समुहाला ..........म्हणतात.
१) ऊती✅✅✅
२) केंद्रक
३) मूल
४) अभिसार

१२) १८७३ मध्ये लुईस पाश्चरने .........हा नवा सिध्दांत मांडला
१) स्वयंप्रेरीत जीव निर्मिती
२) जंतूपासून रोगोद्भव✅✅✅
३) साथीचे रोगविषयक
४)  यापैकी नाही

No comments:

Post a Comment

Latest post

महाराष्ट्र राज्याचा संक्षिप्त आढावा.

🔶 देशाचा पश्‍चिम व मध्य भाग व्यापलेल्या राज्यास अरबी समुद्राचा 720 किमी लांबीचा विस्तीर्ण सागरी किनारा लाभला आहे. पश्‍चिमेकडील सह्याद्री पर...