Monday, 29 April 2019

भारत सरकारच्या 2014 - 2015 मधील महत्वपूर्ण योजना

भारत सरकारच्या 2014 - 2015 मधील महत्वपूर्ण योजना.
      
✍प्रधानमंत्री जन-धन योजना
सुरवात — 28 ऑगस्ट 2014
✍ मेक इन इंडिया
सुरवात — 25 सप्टेंबर 2014
✍ स्वच्छ भारत मिशन
सुरवात — 2 ओक्टोबर 2014
✍ संसद आदर्श ग्राम योजना
सुरवात — 11 ऑक्टोबर 2014
✍ श्रमेव जयते
सुरवात — 16 ऑक्टोबर 2014
✍जीवन प्रमाण पत्र योजना
सुरवात — 10 नोव्हेंबर 2014
✍ मिशन इंद्रधनुश
सुरवात — 25 डिसेंबर 2014
✍ नीती आयोग ची सुरूवात
सुरवात — 1 जानेवारी 2015
✍ पहल  योजना
सुरवात — 1 जानेवारी 2015
✍ बेटी बचाओ , बेटी पाढाओ योजना
सुरवात — 22 जानेवारी 2015
✍ सुकन्या समृद्धी योजना
सुरवात — 22 जानेवारी 2015
✍ मृदा स्वास्थ्य कार्ड
सुरवात — 19 फेब्रुवारी 2015
✍ प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना
सुरवात-- 20 फेब्रुवारी 2015 
✍ प्रधानमंत्री जीवन ज्योती याजना
सुरवात — 9 मे 2015
✍ प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना
सुरवात — 9 मे 2015
✍ अटल पेन्शन योजना
सुरवात — 9 मे 2015
✍ उस्ताद योजना
सुरवात — मे 2015
✍ कायाकल्प योजना
सुरवात — मे 2015
✍ D D किसान वाहिनी
सुरवात — मे 2015

Latest post

महाराष्ट्रातील घाट आणि ठिकाण

1) राम घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 2) अंबोली घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 3) फोंडा घाट - संगमेश्वर - कोल्हापुर 4) हनुमंते घाट - कोल्हापुर...