Tuesday 15 December 2020

Online Test Series

काही समानार्थी म्हणीआधी शिदोरी मग जेजूरी - आधी पोटोबा मग विठ्ठोबा

  

आवळा देऊन कोहळा काढणे - पै दक्षिणा लक्ष प्रदक्षिणा

  

कडू कारले तुपामध्ये तळले - कुत्र्याचे शेपूट नळीत घातले

  

साखरेत घोळले तरी कडू ते कडूच - तरी वाकडे ते वाकडेच

  

कामा पुरता मामा - ताकापुरती आजी

  

काखेत कळसा गावाला वळसा - तुझ आहे तुजपाशी परी तू जागा चुकलासी

  

करावे तसे भरावे - जैसी करणी वैशी भरणी

  

खाई त्याला खवखवे - चोराच्या मनात चांदणे

  

खाण तशी माती - बाप तसा बेटा

  

आग सोमेश्वरीअन बंब रामेश्वरी - मानेला गळू, पायाला जळू

  

गाढवापुढे वाचली गीता अन - नळी फुंकले सोनारे इकडून

  

काळाचा गोंधळ बरा - गेले तिकडे वारे

  

घरोघरी मातीच्या चुली - पळसाला पाने तीनच

  

चोरावर मोर - शेरास सव्वाशेर

  

जशी देणावळ तशी खानावळ - दाम तसे काम

  

पालथ्या घड्यावर पाणी - येरे माझ्या मागल्या ताककण्या चांगल्या

  

नव्याचे नऊ दिवस - तेरड्याचे रंग तीन दिवस

  

नाव मोठं लक्षण खोटं - नाव सोनुबाई हाती कथलाचा वाळा नाही, बडा घर पोकळ वासा

  

बेलाफुलाची गाठ पडणे - कावळा बसायला आणि फाटा तुटायला

  

पी हळद अन हो गोरी - उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग

  

वराती मागून घोडे - बैल गेला अन झोपा केला

  

वासरात लंगडी गाय शहाणी - गावंढया गावात गाढवीण सवाशीण   

mpsc ने विचारलेल्या मराठी व्याकरण या विषयावरील प्रश्नांची उत्तरे खालीलप्रमाणे


Q116) 'सूर्यास्त अधिक सांगणे न लगे' या विमानातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा. (STI MAIN 2016) 

🔴अनियमित ✅✅✅

⚫️शक्य

🔵परयोजन 

⚪️भावकर्तुकQ117) 'तुम्ही पुढे व्हा, मी आलोच.' या विधानातील काळ ओळखा:(PSI MAIN 2016)

🔴वर्तमान काळ 

⚫️भतकाळ 

🔵सनिहीत भविष्यकाळ✅✅✅

⚪️अपूर्ण वर्तमानकाळ Q118) कर्तरी प्रयोगात आपली हुकूमत चालवितो. (TAX asst 2017)

🔴कर्ता✅✅✅

⚫️कर्म

🔵लिंक 

⚪️वचन


Q119)___हा प्रयोग इंग्रजीतून मराठी आला आहे. (STI 2016) 

🔴नवीन कर्मनी✅✅✅

⚫️समापण कर्मणी 

🔵शक्य कर्मणी 

⚪️पराण कर्मणी Q120)  'नेआण' या शब्दाचा समास कोणता? (STI 2017) 

🔴दवंद्व समास

⚫️समहार समास

🔵बहुव्रीही समास

⚪️इतरेतर द्वंद्व ✅✅✅Q121) द्वंद्व समासाचा कोणता प्रकार मराठीत नाही? (STI 2017)

🔴वकल्पिक

⚫️इतरेतर

🔵समाहार

⚪️एकशेष✅✅✅Q122)शब्दांच्या शक्ती ........ आहेत. (Clerk 2015)

🔴3✅✅✅✅

⚫️4

🔵2

⚪️1Q123) सर्वांना समज दिली जाईल या वाक्याचा प्रयोग ओळखा. (राज्यसेवा मुख्य 2016)

🔴कर्म कर्तरी ✅✅✅

⚫️भाव कर्तरी 

🔵शक्य कर्मनी

⚪️यापैकी नाही


Q124)जे शब्द आपल्या मनातील वृत्ती किंवा भावना व्यक्त करतात त्यांना------म्हणतात. (Clerk 2017)

🔴करियाविशेषण 

⚫️उभयानव्यी

🔵कवलप्रयोगी✅✅✅

⚪️शब्दयोगीQ125)'मला गाडीत पहिले आसन मिळावे' या वाक्याचा प्रकार ओळखा?(PSI 2016)

🔴आज्ञार्थी

⚫️सकेतार्थी

🔵सवार्थी

⚪️विद्यर्थी✅✅✅


चालू घडामोडी प्रश्नसंच१) प्रधानमंत्री मातृवंदन योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना एकूण किती रक्कम मिळते ?

अ) १५०० रुपये

ब) २००० रुपये

✓क) ५००० रुपये

ड) ६००० रुपये


२) खालीलपैकी कोणत्या राज्य सरकारने ' शिवभोजन ' योजना सुरू केली.

अ) छत्तीसगड

ब) हरियाणा

क) गुजरात

✓ड) महाराष्ट्र


३) मराठवाडा साहित्य परिषदेचा  यंदाचा कविवर्य कुसुमाग्रज काव्य पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला ?

✓अ) डॉ. अक्षयकुमार काळे

ब) दिनकर मनवर

क) यशवंत मनोहर 

ड) यापैकी नाही


४) खालीलपैकी कोणत्या शहरात भारत पर्व २०२० हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला.

अ) मुंबई

ब) पुणे

क) नागपुर

✓ड) नवी दिल्ली


५) खालीलपैकी कोणत्या राज्य सरकारने ' मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ' लागू केली ?

अ) महाराष्ट्र

✓ब) उत्तरप्रदेश

क) केरळ

ड) आसाम

Latest post

इतिहासाच्या दृष्टीने महत्वाचे

◾️राष्ट्रीय काँग्रेसची महत्वाची अधिवेशने व त्याचे वैशिष्टे :-◾️ ▶️ 1885 – मुंबई – ओमेशचंद्र बॅनर्जी – राष्ट्रीय काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन ▶️ ...