Sunday, 28 April 2019

भूकंप-लहरींच्या अभ्यासवरून अंतरंगाचे स्वरूप:

भूकंप-लहरींच्या अभ्यासवरून अंतरंगाचे स्वरूप:
१)घनरूप गाभा: 1300 km त्रिज्या
2)बाह्य गाभा द्रवरूप:1300-3400 km
3)गटेनबर्ग विलगता(खंडत्व):गाभा व प्रावरण दरम्यान
4)प्रावरण:कमी जास्त घनतेचे घटक
5)मोहो विलगता(खंडत्व):प्रावरण व शिलावरण (कवच)दरम्यान
6)सीमा व सियाल :सीमा प्रदेशावर तरंगणारे सियालचे प्रदेश
7)कॉनरड विलगता:सियाल व सीमा दरम्यान
8)शिलावरण(कवच):प्रावरणाच्या मानाने ठिसूळ शिलावरण

Latest post

महाराष्ट्रातील घाट आणि ठिकाण

1) राम घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 2) अंबोली घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 3) फोंडा घाट - संगमेश्वर - कोल्हापुर 4) हनुमंते घाट - कोल्हापुर...