Friday 21 July 2023

Online Test Series

टेस्ट क्रमांक :-08( तलाठी भरती)

http://testmoz.com/12912916

✅Passcode - 111

------------------------------------------------
टेस्ट क्रमांक :-07( तलाठी भरती)

testmoz.com/12904552

✅Passcode - 1001

------------------------------------------------
तलाठी टेस्ट क्रमांक -06

testmoz.com/12894476

Passcode -1234

------------------------------------------------
इंग्रजी टॉपिक टेस्ट.
Test No -11
Topic :- Degree and conjunction
testmoz.com/q/12903186

Test No:-12
Topic - Sentence Formation and clauses
testmoz.com/q/12903190

------------------------------------------------
टेस्ट क्रमांक :-02

testmoz.com/12890864

✅Passcode - 1611

------------------------------------------------
मराठी व्याकरण
टेस्ट क्रमांक -09
टॉपिक - वाक्य संकलन आणि वाक्य पृथक्करण
testmoz.com/12887576

------------------------------------------------

टेस्ट क्रमांक -10
टॉपिक - अलंकार आणि शब्द सिध्दी
testmoz.com/12887584

------------------------------------------------
टेस्ट क्रमांक :-05( तलाठी भरती)

testmoz.com/12883832

✅Passcode - 124

------------------------------------------------
इंग्रजी टॉपिक नुसार टेस्ट.

Test No :- 09
Topic :-Modal Auxiliary and Preposition
testmoz.com/q/12858406

------------------------------------------------

Test No:-10
Topic :- One word substitution
http://testmoz.com/q/12858410

------------------------------------------------
टेस्ट क्रमांक :-01( वनरक्षक भरती)

testmoz.com/12877504

✅Passcode - 100

------------------------------------------------
तलाठी संपूर्ण अभ्यासक्रम आधारित टेस्ट क्रमांक -03

testmoz.com/12872376

------------------------------------------------
तलाठी संपूर्ण अभ्यासक्रम आधारित टेस्ट क्रमांक -04

testmoz.com/12876112

------------------------------------------------
तलाठी संपूर्ण अभ्यासक्रम आधारित टेस्ट क्रमांक -02
वेळ काढून प्रामाणिकपणे टेस्ट सोडवा.

testmoz.com/12865878

------------------------------------------------
चालू घडामोडी
टेस्ट क्रमांक -01
टॉपिक - मे 2023(पृथ्वी परिक्रमा)
testmoz.com/12860536

------------------------------------------------
भारतीय राज्यघटना आणि ग्राम प्रशासन

testmoz.com/q/12011378
(टेस्ट क्रमांक -०१)
testmoz.com/q/12011422
(टेस्ट क्रमांक -०२)
testmoz.com/q/12011438
(टेस्ट क्रमांक -०३)
https://testmoz.com/12011808
(टेस्ट क्रमांक -०४)
testmoz.com/q/12011818
(टेस्ट क्रमांक -०५)
testmoz.com/q/12014000
(टेस्ट क्रमांक -०६)
testmoz.com/q/12014016
(टेस्ट क्रमांक -०७)
testmoz.com/q/12014026
(टेस्ट क्रमांक -०८)
testmoz.com/12014040
(टेस्ट क्रमांक -०९)
testmoz.com/12014058
(टेस्ट क्रमांक -१०)

------------------------------------------------
Comprehensive Test No :-01

http://testmoz.com/12839996

------------------------------------------------
महाराष्ट्र भूगोल.

Test no :-01
टॉपिक - स्थान , विस्तार, प्रशासकीय, प्राकृतिक.
testmoz.com/12014922

टेस्ट क्रमांक -02
टॉपिक - नदी प्रणाली
http://testmoz.com/12033392

(टेस्ट क्रमांक -०३)
टॉपिक - हवामान, वने
https://testmoz.com/12024146

(टेस्ट क्रमांक -०४)
टॉपिक -मृदा ,खनिजे आणि ऊर्जा संसाधन.
testmoz.com/q/12024148

------------------------------------------------
Test No :-08
Topic :-Verb and Adverb
testmoz.com/12853118
Passcode:-111

------------------------------------------------

टेस्ट क्रमांक -08
टॉपिक :- वाक्यविचार आणि वाक्य रूपांतरण
testmoz.com/q/12853126
Passcode:-100

------------------------------------------------
GK TEST

(लोकसंख्या)
testmoz.com/q/12851090

(समाजसुधारक टेस्ट क्रमांक:-01)
testmoz.com/q/12851096

(समाजसुधारक टेस्ट क्रमांक:-02)
testmoz.com/q/12851104

Passcode :-1234

------------------------------------------------
Test No :- 01
Topic :- Reasoning Practice Test
testmoz.com/12837166
Passcode:-1234

------------------------------------------------
Test No :- 07
Topic :- Antonyms
testmoz.com/q/12849664
Passcode:-111

------------------------------------------------

Test no :-07
विरुद्धार्थी शब्द
testmoz.com/12849660
Passcode:-100

------------------------------------------------
Test No :- 06
Topic :-  Pronoun and Adjective
testmoz.com/q/12848794
Passcode:-111

------------------------------------------------

Test no :-06
समास आणि प्रयोग
testmoz.com/12848796
Passcode:-100

------------------------------------------------
Test no :-05

क्रियाविशेषण अव्यय
शब्दयोगी अव्यय
उभयानव्यीय अव्यय
केवलप्रयोगी अव्यय.
testmoz.com/q/12847958

Passcode:-100

------------------------------------------------
Test No :- 05
Topic :-Noun
testmoz.com/12847942
Passcode:-111

------------------------------------------------
Test no :-03
Topic :- Synonyms
testmoz.com/q/12846928

Test No :- 04
Topic :- Change The Voice
testmoz.com/12335300

Passcode:-111

------------------------------------------------
टेस्ट क्रमांक :-03(मराठी व्याकरण)
सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, काळ आणि प्रकार

testmoz.com/q/12846534

टेस्ट क्रमांक:-04
शब्दसंग्रह(समानार्थी शब्द)

testmoz.com/q/12846538

passcode :-100

------------------------------------------------
testmoz.com/q/12840650
इंग्रजी टेस्ट क्रमांक :-01
(Basic of Grammar and Tense)

testmoz.com/12840760
इंग्रजी टेस्ट क्रमांक:02
(Conditional Sentence and Mood)
सर्व इंग्रजी टेस्ट साठी Passcode:-111 असेल.

------------------------------------------------
testmoz.com/12845470
मराठी टेस्ट क्रमांक -01
(भाषा,लिपी,वर्ण विचार,संधी)

testmoz.com/q/12840668

मराठी टेस्ट क्रमांक -02
(नाम,लिंग, वचन,विभक्ती)

सर्व मराठी टेस्ट साठी Passcode:-100 असेल.

No comments:

Post a Comment

Latest post

इतिहासाच्या दृष्टीने महत्वाचे

◾️राष्ट्रीय काँग्रेसची महत्वाची अधिवेशने व त्याचे वैशिष्टे :-◾️ ▶️ 1885 – मुंबई – ओमेशचंद्र बॅनर्जी – राष्ट्रीय काँग्रेसचे पहिले अधिवेशन ▶️ ...