Sunday 1 May 2022

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांच्या अध्यक्षांची यादी

अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांच्या अध्यक्षांची यादी
.
न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे हे इ.स. १८७८ साली पुणे येथे झालेल्या पहिल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांचे पहिले अध्यक्ष होते.

अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळाच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत महामंडळाने ४२ साहित्य संमेलने घेतली असून घुमान येथे झालेले साहित्य संमेलन हे ४३ वे साहित्य संमेलन होते. महामंडळ अस्तित्वात येण्यापूर्वी कुसुमावती देशपांडे या एकच स्त्री अध्यक्ष झालेल्या होत्या. महामंडळाच्या स्थापनेनंतर दुर्गा भागवत, शांता शेळके, विजया राजाध्यक्ष, अरुणा ढेरे या चार स्त्रिया संमेलनाध्यक्ष झाल्या आहेत.

मराठी साहित्य संमेलनांच्या दहा गाजलेल्या संमेलनाध्यक्षांवर आधारित ’साहित्य दरबारातील दशरत्‍ने’ नावाचे पुस्तक प्राचार्य श्याम भुर्के यांनी लिहिले आहे.

माजी संमेलनाध्यक्षांचा परिचय करून देणारी किमान चार पुस्तके आहेत, त्यांपैकी ही काही :

अरुणा ढेरे व्यक्ती आणि कथनात्मक लेखन (नानासाहेब यादव)
दभि सहवास आणि सन्मान (डॉ. श्यामला मुजुमदार)
संमेलनाध्यक्ष प्रा. रा. ग. जाधव (संपादक - अरुण पारगावकर)
’साहित्य दरबारातील दशरत्‍ने’ (प्राचार्य श्याम भुर्के)

साहित्य संमेलनाच्या माजी अध्यक्षांची यादी [१]
संपादन करा
१. इ.स. १८७८ (पुणे) न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे

इ.स. १८७९ ते इ.स. १८८४ (संमेलन नाही)
२. इ.स. १८८५ (पुणे) कृष्णशास्त्री राजवाडे

इ.स. १८८६ ते इ.स. १९०४ (संमेलन नाही)
३. इ.स. १९०५ (सातारा) रघुनाथ पांडुरंग करंदीकर

४. इ.स. १९०६ (पुणे) गोविंद वासुदेव कानिटकर

५. इ.स. १९०७ (पुणे) विष्णू मोरेश्वर महाजनी

६. इ.स. १९०८ (पुणे) चिंतामण विनायक वैद्य

७. इ.स. १९०९ (बडोदे) कान्होबा रामछोडदास कीर्तिकर

इ.स. १९१० (संमेलन नाही)
इ.स. १९११ (संमेलन नाही)
८. इ.स. १९१२ (अकोला) हरी नारायण आपटे

इ.स. १९१३ (संमेलन नाही)
इ.स. १९१४ (संमेलन नाही)
९. इ.स. १९१५ (मुंबई) गंगाधर पटवर्धन

इ.स. १९१६ (संमेलन नाही)
१०. इ.स. १९१७ (इंदूर) गणेश जनार्दन आगाशे

इ.स. १९१८ ते इ.स. १९२० (संमेलन नाही)
११. इ.स. १९२१ (बडोदे) नरसिंह चिंतामण केळकर

इ.स. १९२२ ते इ.स. १९२५ (संमेलन नाही)
१२. इ.स. १९२६ (मुंबई) माधव विनायक किबे

१३. इ.स. १९२७ (पुणे) श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर

१४. इ.स. १९२८ (ग्वाल्हेर) माधव श्रीहरी अणे

१५. इ.स. १९२९ (बेळगाव) शिवराम महादेव परांजपे

१६. इ.स. १९३० (मडगाव) वामन मल्हार जोशी

१७. इ.स. १९३१ (हैदराबाद) श्रीधर वेंकटेश केतकर

१८. इ.स. १९३२ (कोल्हापूर) सयाजीराव गायकवाड

१९. इ.स. १९३३ (नागपूर) कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर

२०. इ.स. १९३४ (बडोदे) नारायण गोविंद चापेकर

२१. इ.स. १९३५ (इंदूर) भवानराव श्रीनिवासराव पंतप्रतिनिधी

२२. इ.स. १९३६ (जळगांव) माधव जूलियन

इ.स. १९३७ (संमेलन नाही)
२३. इ.स. १९३८ (मुंबई) विनायक दामोदर सावरकर

२४. इ.स. १९३९ (अहमदनगर) दत्तो वामन पोतदार

२५. इ.स. १९४० (रत्‍नागिरी) नारायण सीताराम फडके

२६. इ.स. १९४१ (सोलापूर) विष्णू सखाराम खांडेकर

२७. इ.स. १९४२ (नाशिक) प्रल्हाद केशव अत्रे

२८. इ.स. १९४३ (सांगली) श्रीपाद महादेव माटे

२९. इ.स. १९४४ (धुळे) भार्गवराम विठ्ठल वरेरकर

इ.स. १९४५ (संमेलन नाही)
३०. इ.स. १९४६ (बेळगाव) गजानन त्र्यंबक माडखोलकर

३१. इ.स. १९४७ (हैदराबाद) न.र. फाटक

इ.स. १९४८ (संमेलन नाही)
३२. इ.स. १९४९ (पुणे) शंकर दत्तात्रय जावडेकर

३३. इ.स. १९५० (मुंबई) यशवंत दिनकर पेंढारकर

३४. इ.स. १९५१ (कारवार) अनंत काकबा प्रियोळकर

३५. इ.स. १९५२ (अमळनेर) कृष्णाजी पांडुरंग कुलकर्णी

३६. इ.स. १९५३ (अमदावाद) विठ्ठल दत्तात्रय घाटे

३७. इ.स. १९५४ (दिल्ली) लक्ष्मणशास्त्री बाळाजी जोशी

३८. इ.स. १९५५ (पंढरपूर) शंकर दामोदर पेंडसे

इ.स. १९५६ (संमेलन नाही)
३९. इ.स. १९५७ (औरंगाबाद) अनंत काणेकर

४०. इ.स. १९५८ (मालवण) अनिल

४१. इ.स. १९५९ (मिरज) श्रीकृष्ण केशव क्षीरसागर

४२. इ.स. १९६० (ठाणे) रामचंद्र श्रीपाद जोग

४३. इ.स. १९६१ (ग्वाल्हेर) कुसुमावती देशपांडे

४४. इ.स. १९६२ (सातारा) नरहर विष्णू गाडगीळ

इ.स. १९६३ (संमेलन नाही)
४५. इ.स. १९६४ (मडगाव) वि.वा. शिरवाडकर

४६. इ.स. १९६५ (सातारा) वामन लक्ष्मण कुलकर्णी

इ.स. १९६६ (संमेलन नाही)
४७. इ.स. १९६७ (भोपाळ) विष्णू भिकाजी कोलते

इ.स. १९६८ (संमेलन नाही)
४८. इ.स. १९६९ (वर्धा) पु.शि. रेगे

इ.स. १९७० (संमेलन नाही)
इ.स. १९७१ (संमेलन नाही)
इ.स. १९७२ (संमेलन नाही)
४९. इ.स. १९७३ (यवतमाळ) गजानन दिगंबर माडगूळकर

५०. इ.स. १९७४ (इचलकरंजी) पु.ल. देशपांडे

५१. इ.स. १९७५ (कऱ्हाड) दुर्गा भागवत

इ.स. १९७६ (संमेलन नाही)
५२. इ.स. १९७७ (पुणे) पु.भा. भावे

इ.स. १९७८ (संमेलन नाही)
५३. इ.स. १९७९ (चंद्रपूर) वामन कृष्ण चोरघडे

५४. इ.स. १९८० (बार्शी) गं.बा. सरदार

५५. इ.स. १९८१(फेब्रुवारी) (अकोला) गो.नी. दांडेकर

५६. इ.स. १९८१ (डिसेंबर) (रायपूर) गंगाधर गाडगीळ

इ.स. १९८२ (संमेलन नाही)
५७. इ.स. १९८३ (अंबेजोगाई) व्यंकटेश दिगंबर माडगूळकर

५८. इ.स. १९८४ (जळगांव) शंकर रामचंद्र खरात

५९. इ.स. १९८५ (नांदेड) शंकर बाबाजी पाटील

६०. इ.स. १९८६ (मुंबई) विश्राम बेडेकर

इ.स. १९८७ (संमेलन नाही)
६१. इ.स. १९८८ (ठाणे) वसंत कानेटकर

६२. इ.स. १९८९ (अमरावती) केशव जगन्नाथ पुरोहित

६३. इ.स. १९९०(जानेवारी) (पुणे) यू.म. पठाण

६४. इ.स. १९९०(डिसेंबर) (रत्‍नागिरी) मधू मंगेश कर्णिक

इ.स. १९९१ (संमेलन नाही)
६५. इ.स. १९९२ (कोल्हापूर) रमेश मंत्री

६६. इ.स. १९९३ (सातारा) विद्याधर गोखले

६७. इ.स. १९९४ (पणजी) राम शेवाळकर

६८. इ.स. १९९५ (परभणी) नारायण सुर्वे

६९. इ.स. १९९६ (आळंदी) शांता शेळके

७०. इ.स. १९९७ (अहमदनगर) ना.सं इनामदार

७१. इ.स. १९९८ (परळी-वैजनाथ) द.मा. मिरासदार

७२. इ.स. १९९९ (मुंबई) वसंत बापट

७३. इ.स. २००० (बेळगाव) य.दि. फडके

७४. इ.स. २००१ (इंदूर) विजया राजाध्यक्ष

७५. इ.स. २००२ (पुणे) राजेंद्र बनहट्टी

७६. इ.स. २००३ (कऱ्हाड) सुभाष भेंडे

७७. इ.स. २००४ (औरंगाबाद) रा.ग. जाधव

७८. इ.स. २००५ (नाशिक) केशव मेश्राम

७९. इ.स. २००६ (सोलापूर) मारुती चितमपल्ली

८०. इ.स. २००७ (नागपूर) अरुण साधू

८१. इ.स. २००८ (सांगली) मधुकर दत्तात्रेय हातकणंगलेकर

८२. इ.स. २००९ (महाबळेश्वर) हे संमेलन अध्यक्षाविना पार पडले

८३. इ.स. २०१० (मार्च), (पुणे), द.भि. कुलकर्णी

८४. इ.स. २०१० (डिसेंबर), ठाणे, उत्तम कांबळे

इ.स. २०११ संमेलन नाही
८५. इ.स. २०१२(फेब्रुवारी), चंद्रपूर, वसंत आबाजी डहाके

८६. इ.स. २०१३ (जानेवारी), चिपळूण, नागनाथ कोतापल्ले,

८७. इ.स. २०१४ (जानेवारी), सासवड, फ.मुं. शिंदे

८८. इ.स. २०१५ (जानेवारी), घुमान, डॉ. सदानंद मोरे

८९. इ.स. २०१६ (जानेवारी), पिंपरी, डॉ. श्रीपाल सबनीस

९०. इ.स. २०१७ (फेब्रुवारी), डोंबिवली, डॉ. अक्षयकुमार काळे

९१. इ.स. २०१८ (फेब्रुवारी), बडोदे, डाॅ.. लक्ष्मीकांत देशमुख

९२. इ.स. २०१९ (फेब्रुवारी), यवतमाळ, अरुणा ढेरे

९३. इ. स. २०२० (जानेवारी), उस्मानाबाद, फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो

९४. इ. स. २०२१ (मार्च), (कोरोना मुळे स्थगिती), नाशिक, जयंत नारळीकर

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतीय कर संरचना (Indian Tax Structure)

व्याख्या :- "जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतूने शासनाने लोकांकडून सक्तीने घेतलेली रक्कम म्हणजे कर होय...