Sunday, 1 May 2022

धरणे व त्यांच्या जलाशयांची नावे

📌महाराष्ट्राचा भूगोल 

धरणे व त्यांच्या जलाशयांची  नावे

जायकवाडी          नाथसागर

पानशेत                तानाजी सागर

भंडारदरा              ऑर्थर लेक/विल्सन डॅम  

गोसिखुर्द              इंदिरा सागर

वरसगाव              वीर बाजी पासलकर

तोतलाडोह            मेघदूत जलाशय

भाटघर                  येसाजी कंक

मुळा                      ज्ञानेश्वर सागर

माजरा                   निजाम सागर

कोयना                   शिवाजी सागर

राधानगरी                लक्ष्मी सागर

तानसा                    जगन्नाथ शंकरशेठ

तापी प्रकल्प            मुक्ताई सागर

माणिक डोह            शहाजी सागर

चांदोली                   वसंत सागर

उजनी                     यशवंत सागर

दूधगंगा                  राजर्षी शाहू सागर

विष्णुपुरी                शंकर सागर

वैतरणा                 मोडक सागर

No comments:

Post a Comment

Latest post

यशाची त्रिसूत्री

कुठल्याही क्षेत्रात यश मिळवण्यासाठी तीन गोष्टी अत्यंत आवश्यक असतात. '✔️वेळ, 😥नियोजन आणि ✔️अंमलबजावणी' कुठल्याही कामाला पुरेसा वे...