20 महत्त्वाचे सराव प्रश्न उत्तरे 21/10/2019

1. ‘केसाने गळा कापणे’ या वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ काय?

 दुसर्‍याला फसविणे

 विश्वासघात करणे

 दुसर्‍याचे नुकसाने करणे

 विश्वासाला पात्र नसणे

उत्तर : विश्वासघात करणे

2. ‘मनात मांडे खाणे’ या वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ काय?

 मनोरथ रचणे

 कल्पनेत सुख मिळविणे

 मानसिक भूक भागविणे

 एखादी गोष्ट गुप्त ठेवणे

उत्तर :कल्पनेत सुख मिळविणे

 3. वचन कुणाचे आहे ते ओळखा?

‘बोले तैसा चाले त्यांची वंदावी पाऊले’

 संत ज्ञानेश्वर

 संत तुकाराम

 समर्थ रामदास

 तुकडोजी महाराज

उत्तर :संत तुकाराम

 4. शिवाजी महाराजांच्या आई वीरमाता जिजाबाई यांचे जन्म ठिकाण कोठे आहे?

 देऊळगाव राजा

 पिंपळगाव राजा

 सिंदखेड राजा

 किनगाव राजा

उत्तर :सिंदखेड राजा

 5. मराठी वर्णमालेत एकूण किती व्यंजने आहेत?

 12

 32  

 34

 37

उत्तर :34

 6. संधी ओळखा? कवीश्वर.

 स्वरसंधी

 व्यंजनसंधी

 विसर्गसंधी

 विशेषणसंधी

उत्तर :स्वरसंधी

 7. पुढील शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप सांगा? बोका

 मांजर

 बोकी

 बोके

 भाटी

उत्तर :भाटी

 8. ‘मृत्युंजय’ व ‘छावा’ या कादंबरीचे लेखक कोण आहेत?

 रणजीत देसाई

 वि.स. खांडेकर

 शिवाजी सावंत

 शिवाजी भोसले

उत्तर :शिवाजी सावंत

 9. महाराष्ट्रात क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा जिल्हा कोणता?

 पुणे

 अहमदनगर

 नागपूर

 यवतमाळ

उत्तर :अहमदनगर

 10. भारतातील सर्वाधिक लांबीची पश्चिम वाहिनी कोणती?

 तापी

 नर्मदा

 गंगा

 गोदावरी

उत्तर :नर्मदा

 11. ‘लोणार’ सरोवर कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 बुलढाणा

 अकोला

 यवतमाळ

 जालना

उत्तर :बुलढाणा

 12. बीड जिल्ह्याला किती जिल्ह्यांची सरहद्द लागते?

 पाच

 सहा

 सात

 चार

उत्तर :सहा

 13. गुगामल हे राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 अमरावती

 बुलढाणा

 भंडारा

 गोंदिया

उत्तर :अमरावती

 14. ‘गुलामगिरी’ हा ग्रंथ कोणी लिहिला?

 महात्मा फुले

 महर्षी कर्वे

 महर्षी वि.रा. शिंदे

 डॉ. आंबेडकर

उत्तर :महात्मा फुले

 15. ‘मी अश्पृश्य हिंदू म्हणून जन्माला आलो असलो तरी हिंदू म्हणून मारणार नाही’ ही घोषणा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कोणत्या ठिकाणी केली?

 नागपूर

 मुंबई

 औरंगाबाद

 येवला

उत्तर :येवला

 16. ब्राम्हो समाजाची स्थापना कोणी केली?

 राजाराम मोहन रॉय

 दादाभाई नौरोजी

 रविंद्रनाथ टागोर

 स्वामी विवेकानंद

उत्तर :राजाराम मोहन रॉय

 17. मराठी वृत्तपत्राचे जनक कोण?

 विष्णू शास्त्री चिपळूणकर

 हरी नारायण आपटे

 बाळशास्त्री जांभेकर

 केशवसूत

उत्तर :बाळशास्त्री जांभेकर

 18. थोर समाजसेवक बाबा आमटे यांचं पूर्ण नाव काय?

 गोपाळ देवीदास आमटे

 दामोदर विनायक आमटे

 प्रभाकर देवीदास आमटे

 मुरलीधर देवीदास आमटे

उत्तर :मुरलीधर देवीदास आमटे

 19. ‘सतीबंदीचा कायदा’ खालीलपैकी कोणी पास केला?

 लॉर्ड

 लॉर्ड विल्यम बेटिंग

 जॉन अॅडम्स

 लॉर्ड मिंटो

उत्तर :लॉर्ड विल्यम बेटिंग

 20. सन ‘1857 चा उठाव म्हणजे शिपाईची भाऊगर्दी होय’ असे कोणी म्हटले?

 प्रा. न.र. फाटक

 आर.सी. मुजूमदार

 स्वातंत्र्यवीर सावरकर

 डॉ. सेन

उत्तर :प्रा. न.र. फाटक

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 सराव प्रश्न

1) एकाच जातीचे अनेक शब्द लागोपाठ आल्यास कोणते विरामचिन्ह वापरता?

   1) पूर्णविराम    2) अर्धविराम    3) स्वल्पविराम    4) अपूर्ण विराम

उत्तर :- 3

2) ‘सरडयाची धाव कुंपणापर्यंत’ – या वाक्यातील अलंकार ओळखा.

   1) अन्योक्ती    2) चेतनगुणोक्ती    3) स्वभावोक्ती    4) अतिशयोक्ती

उत्तर :- 1

3) ‘धातुसाधित’ यास दुसरे नाव कोणते ?

   1) शुध्द शब्दयोगी  2) शब्द सिध्दी    3) उभयविध धातू    4) कृदंत

उत्तर :- 4

4) घडयाळाने पाच वाजल्याचे दर्शविले’ या वाक्यातील शब्दशक्ती ओळखा.

   1) अभिधा     2) लक्षणा    3) लाक्षणिक    4) व्यंजना

उत्तर :- 4

5) ‘गाय’ शब्दाशी संबंधित नसलेला शब्द ओळखा :

   1) धेनू      2) गोमाता    3) गो      4) Go

उत्तर :- 4

6) ‘वाघ्या’ या शब्दाच्या विरुध्दलिंगी शब्द ओळखा.

   1) वाघीण    2) वाघी      3) मुरळी      4) मुरळीण

उत्तर :- 3

7) “खाई त्याला खवखवे” या म्हणीशी अर्थाच्या दृष्टीने जास्तीत जास्त जुळणारी म्हण निवडा.

   1) चोराच्या मनात चांदणे      2) उथळ पाण्याला खळखळाट फार
   3) नाचता येईना अंगण वाकडे    4) करावे तसे भरावे

उत्तर :- 1

8) ‘दुर्लक्ष करणे’ या अर्थाचा खालीलपैकी वाक्प्रचार कोणता ?

   1) कान टोचणे      2) कानाडोळा करणे
   3) कानात तेल घालून झोपणे  4) कानाला खडा लावणे

उत्तर :- 2

9) ‘ज्याला आई, वडिल नाहीत असा असलेला’ या शब्दसमुहासाठी योग्य पर्याय निवडा.

   1) सनाथ    2) दुबळा      3) पोरका    4) वनवासी

उत्तर :- 3

10) व्याकरणाच्या नियमानुसार बरोबर शब्द कोणता, ते लिहा.

   1) दु:दैवी    2) दुदैवी      3) दुर्दैवी      4) दुर्वेवी

उत्तर :- 3

महत्वपूर्ण चालू घडामोडी सराव प्रश्नावली

1) युवा ऑलिम्पीक स्पर्धा 2018 बाबत काय खरे आहे.
   अ) ठिकाण – ब्युनोस आयर्स (अर्जेंटिना)  ब) कालावधी – 6 ते 18 ऑक्टोबर 2018
   क) भारतीय संघ ध्वजधारक – मनु भाकर  ड) भारत या स्पर्धेत पदकतालिकेत 17 व्या स्थानावर होता.
  1) अ, क, ड    2) अ, ब, ड    3) अ, ब, क, ड    4) अ, ब, क
उत्तर :- 3

2) इच्छामरणास परवानगी देणारा जगातील पहिला देश कोणता.
   अ) स्विर्त्झलँड  ब) नेदरलँड    क) न्युझीलँड    ड) आर्यलँड
  1) ब      2) अ      3) ड      4) क
उत्तर :- 1

3) खालील माहितीचा विचार करा.
   अ) कॅनडाचे प्रख्यात गणित तज्ञ डॉ. रॉबर्ट लँगलँड्स यांना गणित क्षेत्रातील सर्वोच्च मानाचा अबेल पुरस्कार
         जाहीर करण्यात आला.
   ब) 2003 पासून अँबेल पुरस्काराची सुरूवात झाली.
   क) या पुरस्कारास गणिताचे नोबेल पुरस्कार समजले जाते.
  1) अ, क सत्य    2) अ, ब सत्य    3) अ सत्य    4) अ, ब, क सत्य
उत्तर :- 4

4) पर्यावरणविषयक कामगिरी निर्देशांक 2018 नुसार खालील देशांचा बिनचूक क्रम निवडा.
   अ) स्विर्त्झलँड, फ्रान्स, डेन्मार्क, माल्टा, स्विडन  ब) स्विर्त्झलँड, फ्रान्स, डेन्मार्क, स्विडन, माल्टा
   क) स्विर्त्झलँड, फ्रान्स, माल्टा, स्विडन, डेन्मार्क   ड) स्विर्त्झलँड, फ्रान्स, माल्टा, डेन्मार्क, स्विडन
  1) ड      2) क      3) ब      4) अ
उत्तर :- 4

5) फिनटेक (फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी) धोरण जाहीर करणारे भारतातील पहिले राज्य कोणते ?
   1) तामिळनाडू  2) महाराष्ट्र    3) गुजरात    4) यापैकी नाही
उत्तर:- 2

राज्यसभा

हे भारतीय लोकशाहीचे वरचे सभागृह आहे . लोकसभा म्हणजे खालचे प्रतिनिधीमंडळ. राज्यसभेत 245 सदस्य असतात. ज्यामध्ये 12 सभासदांना भारतीय राष्ट्रपती नियुक्त करतात . त्यांना 'नामित सदस्य' म्हणतात. इतर सदस्य निवडले जातात. राज्यसभेवर years वर्षे सभासद निवडले जातात, त्यापैकी एक तृतीयांश दर 2 वर्षांनी सेवानिवृत्त होतात.

कोणत्याही संघीय नियमात, घटनात्मक बंधन असल्यामुळे फेडरल विधानसभेच्या वरच्या भागाला राज्य हितसंबंधांचे फेडरल लेव्हल डिफेन्डर बनविले जाते. राज्यसभेची स्थापना या तत्त्वामुळे झाली आहे. या कारणास्तव, राज्यसभेला संसदेचे दुसरे सभागृह म्हणून स्थापन झालेल्या सदनांची समानता म्हणून पाहिले जाते. लोकसभेने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांचा आढावा घेण्यासाठी राज्य सभा स्थापन करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळातील तज्ञांची कमतरतादेखील भरून काढू शकते कारण त्यामध्ये किमान 12 तज्ञ नेमलेले आहेत. राष्ट्रपतींपुढे आणीबाणी लागू करण्याचे सर्व प्रस्ताव राज्यसभेनेदेखील मंजूर केले पाहिजेत. जुलै 2018 पासून राज्यसभेचे खासदार सभागृहात 22 भारतीय भाषांमध्ये भाषणे करू शकतात कारण वरच्या सभागृहात सर्व 22 भारतीय भाषांमध्ये एकाचवेळी भाषांतर केले जाते. 

भारताचे उपराष्ट्रपती (सध्या वैकेय्या नायडू ) राज्यसभेचे अध्यक्ष आहेत. राज्यसभेचे पहिले अधिवेशन १ May मे १९५२ रोजी झाले.

जागतिक ब्रिज स्पर्धेत भारताला प्रथमच पदक

⭐️वुहान, चीन येथे झालेल्या जागतिक ब्रिज अजिंक्यपद स्पर्धेत भारताच्या खेळाडूंनी सीनियर गटात ब्राँझपदकाची कमाई केली.

⭐️प्रथमच भारताने या स्पर्धेत पदकाची कमाई करण्याचा पराक्रम केला.

⭐️ या सीनियर गटात श्रीधरन, सुकमल दास, जितेंद्र सोलानी, दीपक पोद्दार, सुब्रत साहा आणि सुभाष धाक्रस यांचा समावेश होता.

⭐️ही ४४वी ब्रिज अजिंक्यपद स्पर्धा होती. दोन वर्षांपूर्वी भारताने उपांत्य फेरीपर्यंत धडक मारली होती.

⭐️यावेळी भारतीय संघ उपांत्य फेरीत पराभूत झाला होता, पण ब्राँझपदकाच्या झुंजीत नेदरलँड्सला हरवून त्यांनी हे पदक जिंकले.

⭐️यावेळी खुला गट, महिला गट, मिश्र गट आणि सीनियर गट अशा चार गटात भारतीय खेळाडू खेळले.

⭐️या चारही गटासाठी भारत सरकार, क्रीडा प्राधिकरणाने भारतीय खेळाडूंचा संपूर्ण खर्च केला.

चालू घडामोडी चे 10 प्रश्न व उत्तरे दि:- 21/10/2019

1. मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे CEO कोण आहेत?
-- सत्य नडेला

2. भारताचे राष्ट्रपती कोणत्या दोन देशाच्या दौऱ्यावर गेले आहेत?
-- जपान , फिलिपिन्स

3. भारत आणि चीन या देशाची दुसरी अनौपचारिक दुसरी परिषद कोठे पार पडली?
-- तामिळनाडू ( माम्मलापूरम/महाबलीपूरम )

4. जागतिक भूक निर्देशांक 2019 मध्ये भारताचा कितव्या स्थानी आहे?
-- 102 ( एकूण सहभागी देश 117 2006 पासून दरवर्षी जाहीर केला जातो) @TOPPER9

5. लिब्रा हे डिजिटल चलन नुकतेच कोणी जारी केले?
-- फेसबूक

6. 2019 चा बुकर पुरस्कार कोणाला मिळाला आहे?
-- ( ब्रिटिश लेखिका बर्नाडिन एव्हरिस्टो पहिल्या कृष्णवर्णीय महिला ) ( केनेडीअन लेखिका मार्गारेट अडवूड )

7. देशातील पाहिल्या दृष्टहीन महिला IAS अधिकारी कोण ?
-- प्रांजला पाटील राज्य महाराष्ट्र ( कारभार केरळ मध्ये )

8. 2018 चा साहित्य चा नोबेल पुरस्कार कोणाला मिळला आहे?
-- ओल्गो टोकारचुक ( 2018 देश पोलंड ) ( पिटर हांडके 2019 देश ऑस्ट्रिया )

9. वाचन प्रेरणा दिन कोणाच्या जयंती निमित्त साजरा करतात?
-- डॉ .ए.पी.जे.अब्दुल कलाम  15 ऑक्टोबर ( 1998 मध्ये भारतरत्न पुरस्कार )

10. विष्णू भावे पुरस्कार 2019 कोणाला मिळाला आहे?
-- रोहिणी हट्टंगडी

चालू घडामोडी प्रश्नसंच 21/10/2019

📌कोणत्या औषधीनिर्माता कंपनीने औषधी-प्रतिरोधक क्षयरोगावर उपचारांसाठी ‘प्रेटोमनाईड’ हे औषध तयार केले?

(A) सिप्ला
(B) मायलान✅✅✅
(C) सन फार्मास्युटिकल
(D) ल्युपिन

📌‘ईस्टर्न ब्रिज-5’ हा भारत आणि ____ या देशादरम्यानचा संयुक्त हवाई सराव आहे.

(A) ओमान✅✅✅
(B) संयुक्त अरब अमिराती
(C) इस्त्राएल
(D) जापान

📌एस. पी. मुखर्जी यांच्या नावावरून नामकरण करण्यात येणारा चेनानी-नाश्री बोगदा _ या राज्यात आहे.

(A) हिमाचल प्रदेश
(B) जम्मू व काश्मीर✅✅✅
(C) उत्तराखंड
(D) अरुणाचल प्रदेश

📌जागतिक पोलाद संघाच्या (वर्ल्डस्टील) उपाध्यक्षपदी कोणाची नेमणूक करण्यात आली?

(A) टी. व्ही. नरेंद्रन
(B) लक्ष्मी मित्तल
(C) शशी रुईया
(D) सज्जन जिंदल✅✅✅

📌राष्ट्रीय पोषण संस्था (NIN) याचे मुख्य कार्यालय _ येथे आहे.

(A) बेंगळुरू
(B) पुणे
(C) हैदराबाद✅✅✅
(D) नवी दिल्ली

चालू घडामोडी वन लाइनर्स, 20 ऑक्टोबर 2019.


✳ बंगाल वॉरियर्सने प्रो कबड्डी लीग 7 चे विजेतेपद जिंकण्यासाठी दबंग दिल्लीला पराभूत केले

✳ 54 वी भारतीय रेल्वे रायफल नेमबाजी स्पर्धा पुणे येथे सुरू

✳ दुसरा भारत-म्यानमार नौदल व्यायाम 'आयएमएनएक्स -19' 'विशाखापट्टणम येथे आयोजित केला जाईल

✳ रिलायन्स इंडस्ट्रीज 9 ट्रिलियन रुपयांची मार्केट कॅप पार करणारी भारताची पहिली कंपनी बनली

✳ वाको वर्ल्ड ज्येष्ठ किकबॉक्सिंग चँपियनशिप 2019 बोस्नियामध्ये होणार आहे

✳ श्रीलंका मनी लॉन्ड्रिंगच्या जोखमीवर असलेल्या देशांच्या एफएटीएफ यादीतून काढून टाकली

✳ एशियन ट्रॅक सायकलिंग सी’शिप्स कोरियाच्या इंचिओनमध्ये सुरू होते

✳ एशियन ट्रॅक सायकलिंग स्पर्धेत रोनाल्डोसिंग स्लीव्हर जिंकला

✳ एशियन ट्रॅक सायकलिंग अजिंक्यपद स्पर्धेत त्रिश्या पॉल वोन कांस्य

✳ उत्तराखंड सरकारने गुटखा निर्मिती, साठवण आणि विक्रीवर बंदी घातली आहे

✳ 7 वा सीआयएसएम जागतिक सैन्य खेळ चीनच्या वुहान येथे प्रारंभ होत आहेत

✳ स्टीव्ह स्मिथने आयसीसीच्या ताज्या कसोटीतील फलंदाज क्रमवारीत प्रथम क्रमांकावर आहे

✳ आयसीसीच्या ताजी बॅट्समन क्रमवारीत विराट कोहली दुसर्‍या क्रमांकावर आहे

✳ केसी विल्यमसनने आयसीसीच्या ताज्या कसोटीतील बॅट्समन क्रमवारीत तिसर्‍या क्रमांकावर स्थान मिळवले

✳ पुजाराने आयसीसीच्या ताज्या कसोटीतील बॅट्समन क्रमवारीत चौथा क्रमांक पटकावला

✳ आयसीसीच्या ताजी बॅट्समन क्रमवारीत रहाणे 9 व्या स्थानावर आहे

✳ आयसीसीच्या नवीनतम कसोटी बॉलिंग क्रमवारीत कमिन्स प्रथम क्रमांकावर आहे

✳ सी. रबाडाने ताज्या आयसीसीच्या कसोटी बॉलिंग क्रमवारीत द्वितीय क्रमांक मिळवला

✳ आयसीसीच्या ताज्या कसोटी बॉलिंग क्रमवारीत जे बुमराह तिसरा या क्रमांकावर आहे

✳ आर. अश्विनने आयसीसीच्या ताज्या कसोटी गोलंदाजीच्या क्रमवारीत 7 वे स्थान मिळविले

✳ पंतप्रधान मोदींनी तुर्कीला भेट दिली

✳ रजनीश कुमार भारतीय बॅक्स असोसिएशनचे अध्यक्ष म्हणून निवडले गेले

✳ इराण इलेक्टेड आंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा असोसिएशनचे ब्युरो सदस्य

✳ अर्जुन कपूर यांनी चेल्सी एफसी ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती केली

✳ बजरंग पुनिया मोबिल इंडियाचे ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर म्हणून कार्यरत

✳ ग्लोबल पाळत ठेवणे निर्देशांकातील डेटा प्रायव्हसीसाठी रशियाचा सर्वात क्रमांकावर आहे

✳ ग्लोबल पाळत ठेवणे निर्देशांकातील डेटा गोपनीयतेसाठी चीनने दुसर्‍या क्रमांकाचा क्रमांक लावला

✳ ग्लोबल पाळत ठेवणे निर्देशांकातील डेटा गोपनीयतेसाठी भारत तिसर्‍या क्रमांकावर आहे

✳ 2022 मध्ये भारत 91 वी इंटरपोल जनरल असेंब्लीचे आयोजन करणार आहे

✳ येस बँकेने एमएसएमई असोसिएशनला डिजीटल करण्यासाठी 'ये स्केल' सुरू केले

✳ एसबीआयने युनायटेड किंगडममध्ये मोबाईल अॅप 'योनो' सुरू केले

✳ जपान पाकिस्तानमध्ये कुशल पाकिस्तानी कामगारांना नोकरीसाठी सामंजस्य करार करेल

✳ शी जिनपिंग नेपाळच्या दौर्‍यावर येण्यासाठी 2 दशकांत चीनचे पहिले अध्यक्ष बनले

✳ ओडिशाच्या दुती चंदने स्पोर्ट्सपर्सन ऑफ द इयर अवॉर्ड जिंकला

✳ मलेशियामध्ये जोहान चषक 9 वा सुलतान

✳ ब्रिटनने जोहोर चषकातील 9 वा सुलतान ऑफ इंडिया जिंकला

✳ श्रीलंका एफएटीएफच्या ग्रे यादीतून काढली

✳ डेरामार्क मध्ये आयोजित पॅरा-बॅडमिंटन आंतरराष्ट्रीय 2019

✳ पॅरा-बॅडमिंटन आंतरराष्ट्रीय 2019 मध्ये प्रमोद भगतने कांस्य जिंकला

✳ चौथा भारत-आसियान व्यवसाय समिट मनिला मध्ये आयोजित

✳ मनिला मध्ये भारत-फिलीपिन्स व्यवसाय संमेलन आयोजित.

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 सराव प्रश्न

1) अरेरे! फार वाईट झाले. या वाक्यातील केवलप्रयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.

   1) शोकदर्शक    2) प्रशंसादर्शक   
   3) तिरस्कारदर्शक  4) यापैकी नाही

उत्तर :- 1

2) ‘तुम्ही पुढे व्हा, मी आलोच’ या विधानातील काळ ओळखा.

   1) वर्तमानकाळ    2) संनिहित भविष्यकाळ 
   3) भूतकाळ    4) अपूर्ण वर्तमानकाळ

उत्तर :- 2

3) ‘मीठभाकरी’ या शब्दाचे लिंग कोणते ?

   1) स्त्रीलिंग    2) पुल्लिंग   
   3) नपुंसकलिंग    4) यापैकी नाही

उत्तर :- 1

4) काल आमच्या घरी खूप पाहूणे आले होते. या वाक्यातील नामे कोणत्या विभक्तीत आहेत ?

   1) षष्ठी व प्रथमा    2) सप्तमी व प्रथमा   
   3) पंचमी व व्दितीया  4) षष्ठी व व्दितीया

उत्तर :- 2

5) कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट – या म्हणीचा अर्थ योग्य पर्याय निवडून सांगा.

   1) कोल्हा मांस भक्षक असल्याने द्राक्षे खात नाही    2) न मिळणा-या गोष्टीला नावे ठेवणे
   3) कोल्ह्याला द्राक्षे आंबटच लागतात      4) कोल्ह्याला द्राक्षे आवडत नाहीत

उत्तर :- 2

6) ‘सुताराने पाळणा केला’ – या वाक्यातील अधोरेखित शब्दास वाक्यपृथक्करणात काय म्हणतात ?

   1) मूळ उद्देश्य      2) विधेय पूरक   
   3) उद्देश्य विस्तारक    4) मुळ विधेय

उत्तर  :- 2

7) खालील पर्यायी उत्तरांतील भावे प्रयोग असणारे वाक्य कोणते ?

   1) ती गाणे गाते      2) ती घरी  जाते   
   3) तिने गाणे म्हटले    4) तिला घरी जाववते

उत्तर :- 4

8) या समासात व्दितीय पद प्रधान असतो त्याला ....................... समास म्हणतात.

   1) व्दंव्द समास      2) कर्मधारय समास 
   3) तत्पुरुष समास    4) यापेक्षा वेगळे उत्तर

उत्तर :- 3

9) शब्दांचा संक्षेप दाखविण्यासाठी कोणते चिन्ह वापराल.

   1) स्वल्पविराम    2) पूर्णविराम   
   3) अर्धविराम    4) यापैकी नाही

उत्तर :- 2

10) खालीलपैकी देशी शब्द ओळखा.
   1) इडली    2) लुगडे     
   3) समोसा    4) अथाणु

उत्तर :- 2

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा

 Q.1) इन्फोसिस पुरस्कार 2023 मध्ये भौतिकशास्त्र श्रेणीतील पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला आहे? ✅ प्रो. मुकुंद थट्टाई Q.2) पहिल्या ‘लाईफटाईम डिस्ट...