Thursday 25 April 2024

पठाराची स्थानिक नावे

1) गाविलगडचे पठार – अमरावती
2)  बुलढाण्याचे पठार – बुलढाणा
3) खानापूरचे पठार – सांगली
4) पाचगणीचे पठार – सातारा
5) औंधचे पठार – सातारा
6) सासवडचे पठार – पुणे
7)  मालेगावचे पठार – नाशिक
8)  अहमदनगरचे पठार – नगर
9)  तोरणमाळचे पठार – नंदुरबार
10) तळेगावचे पठार – वर्धा
11) खानापूरचे पठार – सांगली
12) पाचगणीचे पठार सातारा
13) सासवडचे पठार – पुणे
14) मालेगावचे पठार – नाशिक
15) अहमदनगरचे पठार – नगर
16) तोरणमाळचे पठार – नंदुरबार
तळेगावचे पठार – वर्धा
17) गाविलगडचे पठार – अमरावती
18) बुलढाण्याचे पठार – बुलढाणा
19) यवतमाळचे पठार – यवतमाळ
20) कान्हूरचे पठार – अहमदनगर
21) कास पठार – सातारा
22) मांजरा पठार – लातूर, उस्मानाबाद
23) काठी धडगाव पठार – नंदुरबार
24) जतचे पठार – सांगली
25) आर्वी पठार – वर्धा, नागपुर
26) चिखलदरा पठार – अमरावती

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतीय कर संरचना (Indian Tax Structure)

व्याख्या :- "जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतूने शासनाने लोकांकडून सक्तीने घेतलेली रक्कम म्हणजे कर होय...