Wednesday 24 April 2024

भूगोल

 

5th  भूगोल :- Click Here


6th भूगोल :- Click Here


7th भूगोल :- Click Here


8th भूगोल :- Click Here


9th भूगोल :- Click Here


10th भूगोल :- Click Here


11th भूगोल:- Click Here


12th भूगोल  :- Click HereNo comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी सराव प्रश्न    24 मे 2024

प्रश्न.1)  NS-25 मिशनच्या क्रू सदस्यांपैकी कोण पहिला भारतीय अंतराळ पर्यटक बनणार ? उत्तर – गोपी थोटाकुरा प्रश्न.2) आयपीएल मध्ये ८ हजार धाव...