Sunday 20 October 2019

20 महत्त्वाचे सराव प्रश्न उत्तरे 21/10/2019

1. ‘केसाने गळा कापणे’ या वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ काय?

 दुसर्‍याला फसविणे

 विश्वासघात करणे

 दुसर्‍याचे नुकसाने करणे

 विश्वासाला पात्र नसणे

उत्तर : विश्वासघात करणे

2. ‘मनात मांडे खाणे’ या वाक्यप्रचाराचा योग्य अर्थ काय?

 मनोरथ रचणे

 कल्पनेत सुख मिळविणे

 मानसिक भूक भागविणे

 एखादी गोष्ट गुप्त ठेवणे

उत्तर :कल्पनेत सुख मिळविणे

 3. वचन कुणाचे आहे ते ओळखा?

‘बोले तैसा चाले त्यांची वंदावी पाऊले’

 संत ज्ञानेश्वर

 संत तुकाराम

 समर्थ रामदास

 तुकडोजी महाराज

उत्तर :संत तुकाराम

 4. शिवाजी महाराजांच्या आई वीरमाता जिजाबाई यांचे जन्म ठिकाण कोठे आहे?

 देऊळगाव राजा

 पिंपळगाव राजा

 सिंदखेड राजा

 किनगाव राजा

उत्तर :सिंदखेड राजा

 5. मराठी वर्णमालेत एकूण किती व्यंजने आहेत?

 12

 32  

 34

 37

उत्तर :34

 6. संधी ओळखा? कवीश्वर.

 स्वरसंधी

 व्यंजनसंधी

 विसर्गसंधी

 विशेषणसंधी

उत्तर :स्वरसंधी

 7. पुढील शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप सांगा? बोका

 मांजर

 बोकी

 बोके

 भाटी

उत्तर :भाटी

 8. ‘मृत्युंजय’ व ‘छावा’ या कादंबरीचे लेखक कोण आहेत?

 रणजीत देसाई

 वि.स. खांडेकर

 शिवाजी सावंत

 शिवाजी भोसले

उत्तर :शिवाजी सावंत

 9. महाराष्ट्रात क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा जिल्हा कोणता?

 पुणे

 अहमदनगर

 नागपूर

 यवतमाळ

उत्तर :अहमदनगर

 10. भारतातील सर्वाधिक लांबीची पश्चिम वाहिनी कोणती?

 तापी

 नर्मदा

 गंगा

 गोदावरी

उत्तर :नर्मदा

 11. ‘लोणार’ सरोवर कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 बुलढाणा

 अकोला

 यवतमाळ

 जालना

उत्तर :बुलढाणा

 12. बीड जिल्ह्याला किती जिल्ह्यांची सरहद्द लागते?

 पाच

 सहा

 सात

 चार

उत्तर :सहा

 13. गुगामल हे राष्ट्रीय उद्यान कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 अमरावती

 बुलढाणा

 भंडारा

 गोंदिया

उत्तर :अमरावती

 14. ‘गुलामगिरी’ हा ग्रंथ कोणी लिहिला?

 महात्मा फुले

 महर्षी कर्वे

 महर्षी वि.रा. शिंदे

 डॉ. आंबेडकर

उत्तर :महात्मा फुले

 15. ‘मी अश्पृश्य हिंदू म्हणून जन्माला आलो असलो तरी हिंदू म्हणून मारणार नाही’ ही घोषणा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कोणत्या ठिकाणी केली?

 नागपूर

 मुंबई

 औरंगाबाद

 येवला

उत्तर :येवला

 16. ब्राम्हो समाजाची स्थापना कोणी केली?

 राजाराम मोहन रॉय

 दादाभाई नौरोजी

 रविंद्रनाथ टागोर

 स्वामी विवेकानंद

उत्तर :राजाराम मोहन रॉय

 17. मराठी वृत्तपत्राचे जनक कोण?

 विष्णू शास्त्री चिपळूणकर

 हरी नारायण आपटे

 बाळशास्त्री जांभेकर

 केशवसूत

उत्तर :बाळशास्त्री जांभेकर

 18. थोर समाजसेवक बाबा आमटे यांचं पूर्ण नाव काय?

 गोपाळ देवीदास आमटे

 दामोदर विनायक आमटे

 प्रभाकर देवीदास आमटे

 मुरलीधर देवीदास आमटे

उत्तर :मुरलीधर देवीदास आमटे

 19. ‘सतीबंदीचा कायदा’ खालीलपैकी कोणी पास केला?

 लॉर्ड

 लॉर्ड विल्यम बेटिंग

 जॉन अॅडम्स

 लॉर्ड मिंटो

उत्तर :लॉर्ड विल्यम बेटिंग

 20. सन ‘1857 चा उठाव म्हणजे शिपाईची भाऊगर्दी होय’ असे कोणी म्हटले?

 प्रा. न.र. फाटक

 आर.सी. मुजूमदार

 स्वातंत्र्यवीर सावरकर

 डॉ. सेन

उत्तर :प्रा. न.र. फाटक

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी सराव प्रश्न    24 मे 2024

प्रश्न.1)  NS-25 मिशनच्या क्रू सदस्यांपैकी कोण पहिला भारतीय अंतराळ पर्यटक बनणार ? उत्तर – गोपी थोटाकुरा प्रश्न.2) आयपीएल मध्ये ८ हजार धाव...