Sunday 20 October 2019

संपूर्ण मराठी व्याकरण 10 सराव प्रश्न

1) अरेरे! फार वाईट झाले. या वाक्यातील केवलप्रयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा.

   1) शोकदर्शक    2) प्रशंसादर्शक   
   3) तिरस्कारदर्शक  4) यापैकी नाही

उत्तर :- 1

2) ‘तुम्ही पुढे व्हा, मी आलोच’ या विधानातील काळ ओळखा.

   1) वर्तमानकाळ    2) संनिहित भविष्यकाळ 
   3) भूतकाळ    4) अपूर्ण वर्तमानकाळ

उत्तर :- 2

3) ‘मीठभाकरी’ या शब्दाचे लिंग कोणते ?

   1) स्त्रीलिंग    2) पुल्लिंग   
   3) नपुंसकलिंग    4) यापैकी नाही

उत्तर :- 1

4) काल आमच्या घरी खूप पाहूणे आले होते. या वाक्यातील नामे कोणत्या विभक्तीत आहेत ?

   1) षष्ठी व प्रथमा    2) सप्तमी व प्रथमा   
   3) पंचमी व व्दितीया  4) षष्ठी व व्दितीया

उत्तर :- 2

5) कोल्ह्याला द्राक्षे आंबट – या म्हणीचा अर्थ योग्य पर्याय निवडून सांगा.

   1) कोल्हा मांस भक्षक असल्याने द्राक्षे खात नाही    2) न मिळणा-या गोष्टीला नावे ठेवणे
   3) कोल्ह्याला द्राक्षे आंबटच लागतात      4) कोल्ह्याला द्राक्षे आवडत नाहीत

उत्तर :- 2

6) ‘सुताराने पाळणा केला’ – या वाक्यातील अधोरेखित शब्दास वाक्यपृथक्करणात काय म्हणतात ?

   1) मूळ उद्देश्य      2) विधेय पूरक   
   3) उद्देश्य विस्तारक    4) मुळ विधेय

उत्तर  :- 2

7) खालील पर्यायी उत्तरांतील भावे प्रयोग असणारे वाक्य कोणते ?

   1) ती गाणे गाते      2) ती घरी  जाते   
   3) तिने गाणे म्हटले    4) तिला घरी जाववते

उत्तर :- 4

8) या समासात व्दितीय पद प्रधान असतो त्याला ....................... समास म्हणतात.

   1) व्दंव्द समास      2) कर्मधारय समास 
   3) तत्पुरुष समास    4) यापेक्षा वेगळे उत्तर

उत्तर :- 3

9) शब्दांचा संक्षेप दाखविण्यासाठी कोणते चिन्ह वापराल.

   1) स्वल्पविराम    2) पूर्णविराम   
   3) अर्धविराम    4) यापैकी नाही

उत्तर :- 2

10) खालीलपैकी देशी शब्द ओळखा.
   1) इडली    2) लुगडे     
   3) समोसा    4) अथाणु

उत्तर :- 2

No comments:

Post a Comment

Latest post

सुनील छेत्री तडकाफडकी निवृत्त

➡️सोशल मीडियावर घोषणा : ६ जूनला कुवेतविरुद्ध खेळणार अखेरचा सामना 🔖छेत्रीचा जलवा  :- 💡२००७, २००९ आणि २०१२ मध्ये नेहरू चषक विजेत्या भारतीय स...