Tuesday 15 December 2020

काही समानार्थी म्हणीआधी शिदोरी मग जेजूरी - आधी पोटोबा मग विठ्ठोबा

  

आवळा देऊन कोहळा काढणे - पै दक्षिणा लक्ष प्रदक्षिणा

  

कडू कारले तुपामध्ये तळले - कुत्र्याचे शेपूट नळीत घातले

  

साखरेत घोळले तरी कडू ते कडूच - तरी वाकडे ते वाकडेच

  

कामा पुरता मामा - ताकापुरती आजी

  

काखेत कळसा गावाला वळसा - तुझ आहे तुजपाशी परी तू जागा चुकलासी

  

करावे तसे भरावे - जैसी करणी वैशी भरणी

  

खाई त्याला खवखवे - चोराच्या मनात चांदणे

  

खाण तशी माती - बाप तसा बेटा

  

आग सोमेश्वरीअन बंब रामेश्वरी - मानेला गळू, पायाला जळू

  

गाढवापुढे वाचली गीता अन - नळी फुंकले सोनारे इकडून

  

काळाचा गोंधळ बरा - गेले तिकडे वारे

  

घरोघरी मातीच्या चुली - पळसाला पाने तीनच

  

चोरावर मोर - शेरास सव्वाशेर

  

जशी देणावळ तशी खानावळ - दाम तसे काम

  

पालथ्या घड्यावर पाणी - येरे माझ्या मागल्या ताककण्या चांगल्या

  

नव्याचे नऊ दिवस - तेरड्याचे रंग तीन दिवस

  

नाव मोठं लक्षण खोटं - नाव सोनुबाई हाती कथलाचा वाळा नाही, बडा घर पोकळ वासा

  

बेलाफुलाची गाठ पडणे - कावळा बसायला आणि फाटा तुटायला

  

पी हळद अन हो गोरी - उतावळा नवरा गुडघ्याला बाशिंग

  

वराती मागून घोडे - बैल गेला अन झोपा केला

  

वासरात लंगडी गाय शहाणी - गावंढया गावात गाढवीण सवाशीण   

No comments:

Post a Comment

Latest post

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना (1939-1947)

🟢 1939 📌 लिनलिथगो विधान (1939)   ✦ ब्रिटन फक्त युद्धात आक्रमकतेचा प्रतिकार करत आहे   ✦ 1935 च्या कायद्यात सर्वसहमतीनंतर बदल केले जातील   ✦...