Tuesday 30 April 2024

महाराष्ट्रातील विभागाच्या पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिणेस असलेले तालुके..

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

1)    
                  जुन्नर ( उत्तर )
                  
                       ||
मावळ  << पुणे विभाग  >> अक्कलकोट                                                                
(पश्चिम)            ||                  (पूर्व)

                   चंदगड ( दक्षिण )

** ट्रिक  :: अक्कल मावळताच पुण्यात चंद जुना झाला.
** अक्कलकोट - पूर्व, मावळ पश्चिम,
     चंदगड - दक्षिण, जुन्नर - उत्तर दिशा.

(टीप ::पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ह्याच
सिकवेन्सने दिलेल्या ट्रिक्स सगळ्या decode करणे)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

2)                  घडगाव ( उत्तर )  

                          ||
  त्र्यंबकेश्वर << नाशिक >> मुक्ताईनगर
(पश्चिम)             ||              ( पूर्व )
                       
                    कर्जत (दक्षिण)

ट्रिक ::  मुक्ताई नाशिकच्या त्र्यंबक बँकेतून कर्ज घेऊन घडगावला गेली.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

3)           
                 तलासरी ( उत्तर )            
                           
                        ||
   पालघर  << कोकण >>  मुरबाड
  (पश्चिम)           ||          ( पूर्व )

                  दोडामार्ग ( दक्षिण)

ट्रिक  ::  कोकण मध्ये मुर आणि पाल दौडत तालासुरात नाचली.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

4)                  सोयगाव ( उत्तर )
       
                            ||
     वैजापूर  << औरंगाबाद >>  किनवट
    (पश्चिम)             ||              ( पूर्व )
   
                     उमरगा ( दक्षिण )

ट्रिक  :: किन किन करत विजा पडल्याने उमर ने औरंगाबाद मध्ये आपली सोय केली.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
5)            चिखलदरा (उत्तर )

                       ||
बुलढाणा << अमरावती >> वणी ( पूर्व )
                       ||
 
                  उमरखेड ( दक्षिण )

ट्रिक ::   चिऊ बुवा

(टीप :: अमरावती आणि नागपूर विभाग ची ट्रिक पाहताना उत्तर - दक्षिण व पश्चिम - पूर्व पहिले अक्षर असे वाचावे )

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
       
                  रामटेक ( उत्तर )
  
6)                    ||
      आष्टी  << नागपूर >> भामरागड
    ( पश्चिम )       ||           ( पूर्व )
          
                   सिरोंचा ( दक्षिण )

ट्रिक :: रासि  आभा

(टीप :: अमरावती आणि नागपूर विभाग ची ट्रिक पाहताना उत्तर - दक्षिण व पश्चिम - पूर्व पहिले अक्षर असे वाचावे )

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

No comments:

Post a Comment

Latest post

पोलीस भरतीसाठी महत्वाचे 50 प्रश्न उत्तरे

1) जगातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे? ◾️  नाईल (4,132 मैल) 2) जगातील सर्वात मोठा खंड कोणता आहे? ◾️ आशिया 3) जगातील सर्वात मोठा देश कोणता...