ग्रहांविषयी महत्त्वाची माहितीसर्वात मोठा ग्रह - गुरु


सूर्यमालेतील सर्वात लहान ग्रह-  बुध


पूर्वेकडून पश्चिमकडे परिवलन करणारे ग्रह- शुक्र व युरेनस


 पश्चिमकडून पूर्वेकडे परिवलन-  बुध, पृथ्वी, मंगळ, गुरु, शनी, नेपच्यून


सर्वात प्रकाशमान ग्रह - शुक्र


लाल ग्रह-/धुलीकामय ग्रह-  मंगळ


सकाळी किंवा संध्याकाळी दिसणारा ग्रह - शुक्र.


 पहुडलेला किंवा घरंगळत जाणारा ग्रह - युरेनस 


सर्वात जास्त वेगाने परिवलन करणारा ग्रह - गुरु 


सर्वात कमी वेगाने परिवलन करणारा ग्रह - शुक्र 


सूर्यापासून अंतरानुसार ग्रह-  बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगळ, गुरू, शनी, युरेनस, नेपच्यून


आकारानुसार उतरत्या क्रमाने - गुरु,शनी, युरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगळ, बुध.


** पृथ्वीपासून अंतरानुसार ग्रहांचा क्रम -  शुक्र, मंगळ, बुध, गुरु, शनी, युरेनस, युरेनस, नेपच्यून

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी

प्रश्न 1:- ₹6 लाख कोटी मार्केट कॅप ओलांडणारी 8वी कंपनी कोणती आहे? उत्तर :- भारती एअरटेल. प्रश्न 2:- सियाचीनमध्ये तैनात करण्यात आलेल्या भा...