राज्यघटनेतील भाग (Parts)


भाग पहिला – संघ आणि त्याचे राज्यक्षेत्र

भाग दूसरा – नागरिकत्व

भाग तिसरा – मूलभूत हक्क

भाग चौथा – मार्गदर्शक तत्वे

भाग चार ‘अ’ – मूलभूत कर्तव्ये

भाग पाचवा – संघ

भाग सहावा – राज्य

भाग सातवा – रद्द

भाग आठवा – केंद्र शासित प्रदेश

भाग नववा – पंचायत

भाग नऊ ‘अ’ – महापालिका

भाग नऊ ‘ब’ – सहकारी संस्था

भाग दहावा – अनुसूचीत आणि आदिवशी क्षेत्र

भाग अकरावा – संघ-राज्य संबंध

भाग बारावा – वित्त, मालमत्ता, करार आणि सुट्स

भाग तेरावा – भारताच्या राज्याक्षेत्रातील व्यापार आणि वाणिज्य.

भाग चौदावा – संघ आणि राज्यांतर्गत सेवा

भाग चौदा ‘अ’ – न्यायाधिकरणे

भाग पंधरावा – निवडणुका

भाग सोळावा – विशिष्ट वर्गांशी संबंधित विशेष तरतुदी

भाग सतरावा – भाषा

भाग आठरावा – आणीबाणी तरतुदी

भाग एकोणीसवा – संकीर्ण

भाग विसावा – घटनादुरूस्ती तरतुदी

भाग एकविसावा – तात्पुरती, संक्रमणकालीन आणि विशेष तरतुदी

भाग बाविसावा – संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभाची तारीख, हिंदीमधील अधिपत्र आणि मजकूर.


No comments:

Post a Comment

Latest post

ZP पद भरती Strategy

📌📌 Strategy📌📌                मागचे तीन दिवस आयबीपीएस(IBPS) ने पशुसंवर्धन विभागासाठी परीक्षा घेतल्या. या परीक्षांमधील मराठी आणि इंग्लिश...