Friday, 6 May 2022

संस्था आणि संस्थापक

Mpsc History
संस्था आणि संस्थापक :

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

◆ १८२८:- राजाराम मोहन राय – ब्राह्मो समाज

◆ १८६५:- देवेंद्र नाथ टागोर – आदी ब्राह्मो समाज

◆ १८६५ :- केशवचंद्र सेन -भारतीय ब्राह्मो समाज

◆ १८६७ :- आत्माराम पांडुरंग तर्खडकर – पार्थना समाज

◆ १८७२ :- आनंद मोहन बोस – सार्वजनिक समाज

◆ १८७३ :- महात्मा फुले – सत्यशोधक समाज

◆ १८७५ :- स्वामी दयानंद सरस्वती – आर्य समाज

◆ १८८० :- केशव चंद्र सेन – नावविधान समाज

◆ १८८९ :- पंडिता रमाबाई – आर्य महिला समाज

◆ १९०५ :- गोपाळ कृष्ण गोखले – भारत सेवक समाज

◆ १९११ :- शाहू महाराज – सत्यशोधक समाज कोल्हापूर

◆ १९१८ :- शाहू महाराज – आर्य समाज शाखा कोल्हापूर

◆ १९२३ :- विठ्ठल रामजी शिंदे – तरुण ब्राह्मो समाज

◆ १९५५ :- पंजाबराव देशमुख – भारत कृषक समाज.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

सोसायटी

● १७८४ :- विलियम जोन्स – बंगाल अशियाटिक सोसायटी

● १७८९ :- विलियम जोन्स – असियटीक सोसायटी

● १८२२ :- जगनाथ शंकर सेठ – बॉम्बे नेटिव्ह स्कूल बुक सोसायटी

● १८३८ :- जगन्नाथ शंकर सेठ – ग्रँट मेडिकल कॉलेज

● १८५२ :- भाऊ दाजी लाड – ग्रँट मेडिकल सोसायटी

● १८६२ :- सर सय्यद अहमद खान – सायंन्तफिक सोसायटी

● १८६३ :- नवाब अब्दुल लतीफ – मोहमदम लिटररी

● १८६४ :- सर सय्यद अहमद खान – ट्र्न्स्लशन सोसायटी

● १८६५ :- दादाभाई नवरोजी – लंडन इडीयन सोसायटी

● १८७५ :- मँडम ब्लावाट्सक्यी कर्नल अल्कोटा – थेओसोफिकल सोसायटी

● १९०१ :- शाहू महाराज – मराठा एजुकेशन सोसायटी

● १९०५ :- श्यामजी क्रष्णा व्रमा -इंडियन होमरुल सोसायटी

● १९०६ :- शाहू महाराज – किंग एड्वर्ड मोहमदन एजुकेशन सोसायटी

● १९४५ :- बाबासाहेब आंबेडकर – पीपल्स एजुकेशन सोसायटी.

❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣

No comments:

Post a Comment

Latest post

BIMSTEC ची 25 वर्षे :-

◆ 6 जून 2022 ला बिमस्टेक (BIMSTEC) गटाच्या स्थापनेला 25 वर्षे पूर्ण झाली. ➤ बिमस्टेक (BIMSTEC) :- ◆ Bay of Bengal Initiative for Multi- Sect...