Friday, 6 May 2022

1942 मध्ये येरवडा तुरुंगात असलेले आणि 9 ऑगस्ट 1942 : अटक झालेले नेते


🌺 1942 मध्ये येरवडा तुरुंगात असलेले :🌺

☘  महात्मा गांधी

☘  सरोजिनी नायडू

☘  महादेवभाई देसाई

☘  मीराबेन

☘  सुशीला नायर

☘  प्यारेलाल

________________________

9 ऑगस्ट 1942 : अटक झालेले नेते :

1) महात्मा गांधी  ,

(2)महादेवभाई,

(3) पंडित नेहरू  ,

(4) असफ अली ,

(5)गोविंद वल्लभपंत,

(6)सरदार पटेल,

(7)आचार्य कृपलानी ,

(8)मौलाना आझाद,

(9)स का पाटील   ,

(10) शंकरराव देव ,

(11)युसुफ मेहेरअली ,

(12)अशोक मेहता,

(13) सरोजिनी नायडू ,

(14) शांताबाई वेंगसरकर.

____________________________

No comments:

Post a Comment

Latest post

BIMSTEC ची 25 वर्षे :-

◆ 6 जून 2022 ला बिमस्टेक (BIMSTEC) गटाच्या स्थापनेला 25 वर्षे पूर्ण झाली. ➤ बिमस्टेक (BIMSTEC) :- ◆ Bay of Bengal Initiative for Multi- Sect...