Thursday 12 December 2019

तुम्हाला माहीत हवे - भूगोलातील अभ्यास घटक

⭐️ स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीने भूगोल विषयाचा अभ्यास करताना खालील घटक अभ्यासणे क्रमप्राप्त ठरते.

1. जगाचा भूगोल :

प्राकृतिक भूगोल, भूरूपशास्त्र, हवामान शास्त्र, सागर शास्त्र, पर्यावरण भूगोल, जैव भूगोल, नदया, पर्वत, शिखरे, पठार, सरोवरे, बेटे, वाळवंटे, वार्‍याचे कार्य, सागरी लाटाचे कार्य, भुमिगत जालाचे कार्य, नद्यांचे कार्य, हिमनद्याचे कार्य, जगातील विभाग, खंड, महासागर, जगातील आदीवासी जमाती, स्थलांतरीत शेती, जगातील नैसर्गिक प्रदेश

2. भारताचा भूगोल :

राजकीय भूगोल, प्राकृतिक भूगोल – पर्वत, शिखरे, खिंडी, हिमनद्या, हवामान – पर्जन्य, हवामान विभाग, खनिजसंपत्ती, मृदा, वने, जणगणना/लोकसंख्या/जमाती, कृषी – पशुपालन, स्थलांतरील शेती प्रकार, उत्सव, सण, विविध आदीवासी जमाती, वाहतुक दळणवळण

3. महाराष्ट्राचा भूगोल :

प्रशासकीय विभाग, प्राकृतिक विभाग – कोकण किनारपट्टी, सहयाद्री पर्वत, महाराष्ट्र पठार, हवामान, नद्या, मृदा, खनिजसंपत्ती, वने, लोकसंख्या, वाहतुक, दळणवळण, पर्यटन

No comments:

Post a Comment

Latest post

भारतीय कर संरचना (Indian Tax Structure)

व्याख्या :- "जनतेच्या कल्याणासाठी शासनाला करावा लागणारा खर्च भागविण्याच्या हेतूने शासनाने लोकांकडून सक्तीने घेतलेली रक्कम म्हणजे कर होय...