राज्यसेवा प्रश्नसंच

1) राज्यांची पुनर्रचना किंवा संघराज्य संबंध याच्याशी संबंधित आयोग व समित्या कोणत्या आहेत ?
अ) जे.व्हि.पी. समिती   
ब) सरकारीया आयोग   
क) इंद्रजित गुप्ता समिती   
ड) राजमन्नार समिती
1) फक्त अ, ब, क   
2) फक्त अ, ब, ड   
3) फक्त अ, क, ड   
4) फक्त ब, क, ड

उत्तर :- 2

2) भारतीय संघराज्यासंदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या :

अ) भारतीय राज्यघटनेच्या तिस-या कलमानुसार संसदेला नवीन राज्य निर्माण करण्याचा, त्यांचे क्षेत्र कमी करण्याचा किंवा त्यांचे नाव बदलण्याचा अधिकार आहे.
ब) राज्यघटना दुरुस्तीच्या प्रक्रियेत राज्ये सहभागी होत नाहीत.

        वरीलपैकी कोणते / ती विधान / ने बरोबर आहे / त ?
1) फक्त अ     
2) फक्त ब   
3) अ आणि ब   
4) वरीलपैकी एकही नाही
उत्तर :- 1

3) नागपूर कराराच्या कोणत्या तरतूदी आहेत ?
अ) विकास व प्रशासनासाठी महाराष्ट्राची तीन विभाग – महाविदर्भ, मराठवाडा, राज्याचा उर्वरित भाग
ब) मराठवाडयाच्या विकासाकडे विशेष लक्ष
क) उच्च न्यायालयाचे मुख्यपीठ मुंबई येथे तर दुसरे पीठ नागपूर येथे
ड) नागपूर येथे विधीमंडळाचे एक अधिवेशन राहील

1) फक्त अ, ब, क   
2) फक्त अ, क, ड   
3) फक्त क, ड, ब   
4) वरीलपैकी सर्व
उत्तर :- 4

4) भारतीय ‘नागरिकत्व कायदा’ केव्हा बनविण्यात आला ?

1) 1956     
2) 1955     
3) 1935     
4) 1951

उत्तर :- 2

5) संविधानाच्या प्रारंभी भारताचा नागरिक होण्याकरता कोणती अट आवश्यक नव्हती ?
   1) भारताचा अधिवास आणि
   2) भारतात जन्म किंवा
   3) माता व पितांचा भारतात जन्म किंवा
   4) अशा प्रारंभापूर्वी किमान 5 वर्षे भारतात सामान्यत: निवास
उत्तर :- 3

1) अणुऊर्जा प्रकल्प आणि राज्यांच्या योग्य जोडया जुळवा.
               प्रकल्प              राज्य
         1) कल्पक्कम    अ) तमिळनाडू
         2) काक्रापार      ब) गुजरात
         3) रावतभाटा    क) महाराष्ट्र
         4) नरोरा         ड) राजस्थान
                             इ) उत्तर प्रदेश
   1) 1-अ, 2-ब, 3-ड, 4-इ     
   2) 1-अ, 2-ड, 3-इ, 4-क
   3) 1-अ, 2-इ, 3-ड, 4-ब     
   4) 1-ब, 2-क, 3-ड, 4-अ

उत्तर :- 1

2) ज्या हायड्रोकार्बनमध्ये कार्बनच्या चारही संयुजा एकेरी बंधाने समाधानी असतात ते म्हणजे
   1) संतृप्त हायड्रोकार्बन   
   2) असंतृप्त हायड्रोकार्बन   
   3) विवृत्त हायड्रोकार्बन  
   4) वरीलपैकी एकही नाही

उत्तर :- 1

3) खालीलपैकी कोणत्या संघात बंद प्रकारची रक्ताभिसरण संस्था असते.
   1) मोलुस्का    2) आथ्रोपोडा  
   3) दोन्ही        4) दोन्ही  नाही

उत्तर :- 3 

4) फोटोव्होल्टाइक घटात सौर प्रकाशाचे रूपांतर कोणत्या स्वरूपात होते ?
   1) रासायनिक ऊर्जा   
   2) नैसर्गिक वायू   
   3) विद्युतधारा     
   4) भू – औष्णिक ऊर्जा

उत्तर :- 1 

5) खालीलपैकी कोण पॅराफिन नावाने ओळखले जाते ?
   1) अल्केन       2) अल्कीन  
   3) अल्काइन    4) वरील सर्व

उत्तर :- 1

(1) अनैतिक व्यापार ( प्रतिबंध ) अधिनियम , १९५६ अनुसार सात वर्षे ते दहा वर्षे वा आजीवन तुरूंगवासाची  शिक्षा खालीलपैकी कोणत्या अपराधासाठी दिली जाऊ शकते ?
( अ ) १८ वर्षे पूर्ण झालेली व्यक्ती अज्ञान व्यक्तीच्या वेश्या व्यवसायाच्या उत्पन्नावर जगत असेल
( ब ) वेश्या व्यवसायासाठी व्यक्तीला फूस लावणे , घेऊन जाणे , पुरवणे ,
( क ) वेश्या व्यवसायाच्या ठिकाणी व्यक्तीला डांबून ठेवणे ,
( ड ) जागा कुंटणखान्यासाठी वापरणे , व्यवस्था पाहणे / मदत करणे ,
( १ ) अ फक्त
( २ ) ब फक्त
( ३ ) अ , ब , क ✅🔰✅
( ४ ) ड फक्त
=========================

(2)महाराष्ट्रात महिला धोरण २००१ अनुसार महिला सक्षमीकरण समितीचे गठण केले गेले . या समिती पदसिद्ध अध्यक्ष कोण असतात ?
( १ ) मंत्री , महिला व बाल विकास
( २ ) अध्यक्ष , राज्य महिला आयोग
( ३ ) संचालक , माविम
( ४ ) मुख्यमंत्री ✅🔰✅
=========================

(3)योग्य जोड्या लावा .

संयुक्त राष्ट्रसंघाचा ठराव  ------  वर्ष
(अ) महिलांचे राजकीय हक्क (य) १९६७
(ब) विवाहित महिलांचे राष्ट्रीयत्व (र) १९६२
(क) विवाह , किमान वय व नोंदणी (ल) १९५७
( ड ) महिलांविरुद्ध भेदभाव निर्मूलन (व) १९५२
( १ ) अ - य , ब - र , क - ल , ड - व
( २ ) अ - व , ब - ल , क - र , ड - य✅🔰
( ३ ) अ - र , ब - य , क - व , ड - ल
( ४ ) अ - ल , ब - व , क - य , ड - र
=========================

(4)महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगामध्ये अध्यक्षाशिवाय किती अशासकीय सदस्य असतात ?
( १ ) चार
( २ ) पाच
( ३ ) सहा ✅🔰✅
( ४ ) आठ
=========================

(5) संयुक्त राष्ट्रसंघाने ३ कलमी मानवी अधिकारांची घोषणा ज्या दिवशी केली तो दिवस . . .
( १ ) १२ डिसेंबर , १९४७
( २ ) १५ ऑगस्ट , १९४७
( ३ ) १० डिसेंबर , १९४८ ✅🔰✅
( ४ ) २ ऑक्टोबर , १९५१
=========================

(6)बाल न्याय अधिनियम , २००० अंतर्गत विधीसंघर्षग्रस्त बालकांसाठी राज्यात ठिकठिकाणी कोणती गृहे
उभारण्यात आली आहेत ?
( १ ) बालगृहे
( २ ) अनाथालये
( ३ ) विशेष गृहे ✅🔰✅
( ४ ) सेवा गृहे
=========================

(7) महात्मा फुले यांच्यावर थॉमस पेन यांच्या कोणत्या पुस्तकाचा प्रभाव दिसतो ?
( १ ) जस्टीस ऑफ पीस
( २ ) रिलीफ अॅक्ट
( ३ ) राईट्स ऑफ मॅन ✅🔰
( ४ ) हू वेअर शुद्राज
=========================

१) खालीलपैकी कोणत्या शहरात पुसा कृषी विज्ञान मेळावा २०२० आयोजित करण्यात आला ?
अ) मुंबई
ब) पुणे
क) नवी दिल्ली ✅✅
ड) हैदराबाद

२) भारतीय बॅटमिंटनचे नवे प्रशिक्षक म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे ?
अ) ऍगस ड्वी सांतोसो ✅✅
ब) किम जी ह्यून
क) रवी शास्त्री
ड) यापैकी नाही

३) २०२० मध्ये विश्व उत्पादकता काॅग्रेसचे आयोजन कोणत्या देशात केले जाणार आहे ?
अ) अमेरिका
ब) भारत ✅✅
क) रशिया
ड) जपान

४) जागतिक महिला दिन कधी साजरा केला जातो ?
अ) ७ मार्च
ब) ९ मार्च
क) १० मार्च
ड) ८ मार्च ✅✅

५) ' मोदी अगेन : व्हाय मोदी इज राईट फाॅर इंडिया ' या चर्चित पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत ?
अ) शरद दत्त
ब) आभास मालदाहीयार ✅✅
क) वेद माथूर
ड) यापैकी नाही

🔹भारतामध्ये केंव्हापासून व्हॅट ह्या करप्रणालीची सुरवात झाली ?

A) 1 एप्रिल 2005✅
B) 1 एप्रिल 2003
C) 1 एप्रिल 2001
D) 1 एप्रिल 2002

🔹जावजी दादाजी चौधरी यांनी 1869 मध्ये मुंबईत _छापखाना सुरु केला.

A) बुद्धीसागर
B) ज्ञानसागर
C) कालनिर्णय
D) निर्णयसागर✅

🔹विजोड व्यक्ती ओळखा :

A) बॅरिस्टर जयकर
B) वासुदेव दास्ताने
C) अब्दुल सैफ
D) अण्णासाहेब भोकरकर✅

◾️मौर्य पूर्व काळात भारत ___ म्हणून ओळखला जाई.

A) द क्वीन ऑफ द ईस्टर्न सीज✅
B) द क्वीन ऑफ द वेस्टर्न सीज
C) द क्वीन ऑफ द सदर्न सीज
D) द क्वीन ऑफ द एरिथ्रियन सी

1) विजय केळकर समितीने भारतीय कर प्रणाली सुधारणेच्या संदर्भात कोणते धोरण सुचवले आहे ?
  
1) सरकारी खर्चात कपात     
2) करआकारणीचा पाया विस्तृत करणे
3) जास्त कर दर     
4) मूल्यवर्धित कर निर्मूलन
उत्तर :- 2

2) तेराव्या वित्त आयोगाने दिनांक 30 डिसेंबर 2009 रोजी सादर केलेल्या अहवालाबाबत काय खरे आहे ?
   अ) तेराव्या वित्त आयोगाने सध्याची केंद्र व राज्यांमधील कराची विभागणी करणारी वैधानिय पध्दत न्याय मानली आहे. बरेच  सरळ कर केंद्राने लादणे व संकलन करणे नंतर ते राज्यांबरोबर वाटणे.
   ब) गरीब राज्यांना अन्न, खते व पेट्रोलियम या तीन मुख्य सबसिडीज (उपुदाने) मुळे फायदा होतो कारण त्यांना त्यातून पुरेसा आधार / भाग मिळतो आणि म्हणून आहे तश्या त्या चालू राहावयास हव्यात.
  
1) विधान अ खरे आहे परंतु ब नाही.   
2) विधान ब खरे आहे परंतु  अ नाही.
3) दोन्ही विधाने अ व ब खरी आहेत.   
4) दोन्ही विधाने अ व ब चुकीची आहेत.
उत्तर :- 1

3) जनरल अँटी – अव्हायडन्स रूल (GAAR) च्या सुधारित तरतुदी भारतात केव्हा पासून लागू होतील ?
  
1) 1 एप्रिल 2016   
2) 1 एप्रिल 2015   
3) 1 जानेवारी 2015   
4) 1 एप्रिल 2007
उत्तर :- 1

4) खालीलपैकी कोणते / ती विधान / ने योग्य आहे / आहेत ?
   अ) मूल्यवर्धित कर ही बहु केंद्रीय कर गोळा करणारी पध्दती आहे.
   ब) अमूल्यवर्धित कर ही एक केंद्रीय कर गोळा करणारी पध्दत आहे.
   क) मूल्यवर्धित कराच्या अंमलबजावणीमुळे गरीब लोकांच्या राहणीमानाचा दर्जा आणि खरेदी शक्तीत वाढ होईल.
1) अ आणि ब    2) ब आणि क   
3) फक्त क         4) वरील सर्व
उत्तर :- 4

5) भारतीय करपध्दतीत बदल घडवून आणण्याच्या खालीलपैकी कोणत्या मार्गाचा अवलंब डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या कृतीदलाने केला होता ?
  
1) खर्च नियमनापेक्षा अधिक प्रमाणात महसूल वाढ करणे.   
2) अनुत्पादक खर्चाचे नियमन करणे.
3) कर चुकवेगिरीचे प्रमाण कठोर उपायांनी कमी करणे.     
4) करांची संख्या वाढविणे.
उत्तर :- 1

6) खालील विधानांचा विचार करा.
   अ) थेट कर संहिता आणि वस्तू व सेवा करांची सुरूवात.
   ब) कर चुकवेगिरी विरोधातील साधारण नियमांबाबत स्पष्ट धोरण.
   क) वित्तिय सर्वसमावेशकतेबाबची समिती.
  
1) अ आणि ब या क ने सुचविलेल्या कर सुधारणा आहेत.   
2) अ फक्त ही प्रस्तावित कर सुधारणा आहे.
3) ब फक्त ही प्रस्तावित कर सुधारणा आहे.       
4) अ आणि ब या क ने सुचविल्या नाहीत.
उत्तर :- 4

7) कर महसूलातील राज्यांचा वाटा ठरवणारा महत्वाचा घटक .......................... हा आहे.
   1) गेल्या पाच वर्षातील दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीचा वेग
   2) राज्याच्या लोकसंख्येची घनता
   3) विशिष्ट राज्याचे दरडोई उत्पन्न आणि देशातील दरडोई उत्पन्न यामधील अंतर
   4) ‍विशिष्ट राज्याचे दरडोई उत्पन्न आणि सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेल्या राज्याचे उत्पन्न यातील अंतर
उत्तर :- 4

8) खालीलपैकी कोणते / ती विधान / ने योग्य आहे / आहेत ?
   अ) 2011-12 मध्ये सेवा करातील महसुलात 37.4 टक्के वाढ झाली, हे महसूल स्त्रोतातील सेवा कर महत्त्वाचे क्षेत्र असल्याचे निदर्शक आहे.
   ब) प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना 1 जानेवारी 2013 सात योजनासह संपूर्ण भारतात सुरू झाली.
1) फक्त अ         2) फक्त ब   
3) अ आणि ब    4) एकही नाही
उत्तर :- 1

9) करेतर महसूलात याचा समावेश होतो :
अ) व्याज प्राप्ती    ब) लांभांश व नफा   
क) अनुदान
1) अ फक्त.          2) अ व ब फक्त   
3) अ व क फक्त    4) वरील सर्व
उत्तर :- 4

10) करांचे ओझे जोखण्याची सर्वात सुलभ व सोपी पध्दत :
  
अ) करांचे सकल देशांतर्गत उत्पन्नाशी प्रमाण   
ब) सर्वोच्च कर दर
क) कर लागू होण्याची कमीतकमी उत्पन्न पातळी  
ड) उत्पन्न वजावटीची सर्वात जास्त मर्यादा
   1) ब      2) अ      3) ड      4) क
उत्तर:- 2


No comments:

Post a Comment

Latest post

आजचे प्रश्नसंच

241. ————— हा दिवस ‘जागतिक हिवताप दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. A. 25 मार्च B. 25 एप्रिल C. 25 जून D. 25 जुलै ANSWER: B. 25 एप्रिल 242...