तुम्हास माहीत आहे का :- भारतातील बारा जोतिर्लिँगे१)सोमनाथ (गुजरात - वेरावळ)


२)मल्लिकार्जुन (आंध्रप्रदेश - श्रीशैल्य)


३)महांकालेश्वर (मध्यप्रदेश - उज्जैन)


४)ओंकारेश्वर (मध्यप्रदेश - ओंकारेश्वर)


५)वैजनाथ (महाराष्ट्र - परळी बीड)


६)भीमाशंकर (महाराष्ट्र - भीमाशंकर पूणे)


७)रामेश्वर (तामिळनाडु - रामेश्वर)


८)नागेश्वर (महाराष्ट्र - औंढा नागनाथ हिंगोली)


९)काशी विश्वेश्वर (उत्तर प्रदेश - वाराणसी)


१०)त्र्यंबकेश्वर (महाराष्ट्र - त्र्यंबकेश्वर नाशिक)


११)केदारनाथ (उत्तरांचल - केदारनाथ)


१२)घृष्णेश्वर (महाराष्ट्र - औरंगाबाद).

No comments:

Post a Comment

Latest post

सामान्य ज्ञान

1. काही स्थायुंना उष्णता दिल्यस त्यांचे द्रवरूपात रूपांतर न होता एकदम वायुरूपात रूपांतर होते. यांस ………. असे म्हणतात. Ans:- संप्लवन 2. निसर्ग...