महाराष्ट्रातील महामंडळे


१. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ - दिनांक १ ऑगस्ट, १९६२

२. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक व गुंतवणूक महामंडळ - ३१ मार्च, १९६६

३. महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ - दिनांक १ एप्रिल, १९६२

४. महाराष्ट्र राज्य लघु उद्योग विकास महामंडळ - १९६२

५. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन - १९७८

६. महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडळ - १९६२

७. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ - १९७५

८. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ -१९६१

९. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ (मर्यादित. - १९६३

१०. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ - १९६५

११. मराठवाडा विकास महामंडळ - १९६७

१२. कोकण विकास महामंडळ (मर्यादित. - १९७०

१३. विदर्भ विकास महामंडळ (मर्यादित. - १९७०

१४. महाराष्ट्र कृष्ण खोरे महामंडळ - १९९६

१५. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ - १९९७

१६. कोकण सिंचन विकास महामंडळ - १९९७

१७. तापी सिंचन विकास महामंडळ - १९९७

१८. गोदावरी मराठवाडा सिंचन विकास महामंडळ - १९९८

१९. महात्मा फुले मागास वर्ग विकास महामंडळ  - १९७८

२०. म्हाडा - १९७६

No comments:

Post a Comment

Latest post

ZP पद भरती Strategy

📌📌 Strategy📌📌                मागचे तीन दिवस आयबीपीएस(IBPS) ने पशुसंवर्धन विभागासाठी परीक्षा घेतल्या. या परीक्षांमधील मराठी आणि इंग्लिश...