वाचा :- प्रमुख पिके व त्यांच्यावरील रोग🔰 डाळींब 🔜  तल्या, सुरसा, मर, करपा


🔰 सत्रा  🔜 डिंक्या, देवी (कँकर)


🔰 दराक्षे  🔜  भरी, केवडा (अँधैकनोज) 


🔰 कळी 🔜   जळका चिरूट, पर्णगुच्छ (बंचिटॉप), सीगाटोका (करपा)


🔰 चिकू 🔜  फायटो पथोरा (फळांची सड)


🔰 मोसंबी  🔜 डायबॅक (आरोह)


🔰 लिंबू  🔜 खऱ्या 


🔰 आबा 🔜   भिरूड

No comments:

Post a Comment

Latest post

ZP पद भरती Strategy

📌📌 Strategy📌📌                मागचे तीन दिवस आयबीपीएस(IBPS) ने पशुसंवर्धन विभागासाठी परीक्षा घेतल्या. या परीक्षांमधील मराठी आणि इंग्लिश...