संक्षिप्‍त नावे व त्‍यांची संपूर्ण नावे/मूळ नावे🏀 *संत ज्ञानेश्‍वर=ज्ञानेश्‍वर विठ्ठलपंत कुलकर्णी*.


🏀 *संत नामदेव=नामदेव दामाजी रेळेकर*..


🏀 *संत तुकाराम=तुकाराम बोल्‍होबा अंबिले*..


*🏀समर्थ रामदास=नारायण सूर्याजीपंत ठोसर*.


*🏀गाडगेबाबा=डेबूजी झिंगराजी जाणोरकर*..


🏀 *राष्‍ट्रसंत तुकडोजी महाराज=माणिक बंडोजी ठाकूर (ब्रह्मभट)*.


🏀 *भगिनी निवेदिता=मार्गारेट एलिझाबेथ नोबल*..


*🏀महात्‍मा गांधी=मोहनदास करमचंद गांधी*..


*🏀सनापती बापट=पांडुरंग महादेव बापट*


*बाबा आमटे=मुरलीधर देविदास आमटे*.


*🏀अण्‍णा हजारे=किसन बाबूराव हजारे*


*🏀 सयाजीराव गायकवाड=गोपाळ काशिनाथ गायकवाड*


*🏀राजर्षी शाहू महाराज=यशवंतराव जयसिंगराव घाटगे*


*🏀स‍वामी दयानंद सरस्‍वती=मूळशंकर अंबाशंकर तिवारी*..


*🏀स‍वामी विवेकानंद=नरेंद्रनाथ विश्‍वनाथ दत्*


🏀 *मदर टेरेसा=अँग्‍नीस गॉकशा वाजक शियू*.


🏀 *के. आर. नारायण=केचेरेल रामण नारायणन*..


🏀  *डी. देवेगौडा=हरदनहळ्ळी दौडेगौडा देवेगौडा*..


🏀 *व्‍ही. शांताराम=शांताराम राजाराम वनकुद*


🏀 *पी. व्‍ही. नरसिंहराव=पाम्‍लामूर्ती व्‍यंकटरामय्‍या नरसिंहराव*.


🏀 *दादासाहेब फाळके=धुंडीराज गोविंद फाळके*.


🏀 *टी. एन. शेषन=तिरूनिल्‍लाई नारायणन अय्‍यर शेषन*.


🏀  *पी. ए. संगमा=पुर्णो आयटोक संगमा*..


*🏀दलाई लामा=तेन्‍झीन गायात्‍सो*..


*🏀कर्मापा लामा=कर्मापा युगिन त्रिनले दोरजी*.


🏀 *स्‍वामी रामानंद तीर्थ=व्‍यंकटेश भगवानराव खेडगीकर*..


🏀 *बिल क्लिंटन=विल्‍यम जोफरसन क्लिंटन*..


🏀 *पी. टी. उषा=पिलूवालकंडी टेकापरविल, उषा*..


🏀 *कपिल देव=कपिलदेव रामलाल निखंज*..


🏀 *माईक टायसन=मलिक अब्‍दुल अजीज*..


 🏀 *पेले=एडसन अरांतेस डो नासिमेंटो*..


🏀 *डॉ. ए. पी. जे. अब्‍दुल कलाम=डॉ. अबुल पाकिर जैनुलाब्‍दीन अब्दुल कलाम*....


No comments:

Post a Comment

Latest post

ZP पद भरती Strategy

📌📌 Strategy📌📌                मागचे तीन दिवस आयबीपीएस(IBPS) ने पशुसंवर्धन विभागासाठी परीक्षा घेतल्या. या परीक्षांमधील मराठी आणि इंग्लिश...