371 अंतरर्गत विशेष तरतुदी371 A  👉 नागालँड 

371 B  👉आसाम

371 C  👉माणिपूर

371 D 👉 आध्र व तेलंगना विशेष तरतूद

371 E 👉आध्र  केंद्रीय विद्यापीठ स्थापन

371 F 👉 सिक्कीम

371 G 👉मिझोराम

371 H 👉 अरुणाचल प्रदेश

371  I  👉गोवा

371 J 👉 कर्नाटक

No comments:

Post a Comment

Latest post

सामान्य ज्ञान

1. काही स्थायुंना उष्णता दिल्यस त्यांचे द्रवरूपात रूपांतर न होता एकदम वायुरूपात रूपांतर होते. यांस ………. असे म्हणतात. Ans:- संप्लवन 2. निसर्ग...