जगातील 20 मोठी वाळवंटे आणि त्यांचे क्षेत्रफळ

🌐1. अंटार्क्टिका वाळवंट :  14,200,000 चौरस किमी 

🌐2. आर्क्टिक वाळवंट :  13,900,000 चौरस किमी

🌐3. सहारा वाळवंट :  9,200,000 चौरस किमी

🌐4. ग्रेट ऑस्ट्रेलियन :  2,700,000 चौरस किमी

🌐5. अरबी वाळवंट : 2,330,000 चौरस किमी

🌐6. गोबी वाळवंट :  1,295,000 चौरस किमी

🌐7. कालाहारी वाळवंट :  900,000 चौरस किमी

🌐8. पॅटागोनियन वाळवंट : 673,000 चौरस किमी

🌐9. सीरियन वाळवंट : 500,000 चौरस किमी

🌐10. ग्रेट बेसिन : 492,098 चौरस किमी

🌐11. चिहुआहुआन वाळवंट : 453,248 चौरस किमी

🌐12. काराकुम वाळवंट : 350,000 चौरस किमी

🌐13. कोलोरॅडो व्हिक्टोरिया : 337,000 चौरस किमी

🌐14. सोनोरन वाळवंट : 310,000 चौरस किमी

🌐15. Kyzylkum वाळवंट : 300,000 चौरस किमी

🌐16. तकलामाकन वाळवंट : 270,000 चौरस किमी

🌐17. ओगाडेन वाळवंट : 256,000 चौरस किमी

🌐18. पंटलँड वाळवंट : 200,000 चौरस किमी

🌐19. थार वाळवंट : 200,000 चौरस किमी

🌐20. Ustyurt पठार : 200,000 चौरस किमी

No comments:

Post a Comment

Latest post

सामान्य ज्ञान

1. काही स्थायुंना उष्णता दिल्यस त्यांचे द्रवरूपात रूपांतर न होता एकदम वायुरूपात रूपांतर होते. यांस ………. असे म्हणतात. Ans:- संप्लवन 2. निसर्ग...