भारतीय संविधान.


1. भारतीय राज्यघटनेच्या ----- कलमानुसार स्वातंत्र्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे?

✅19 ते 25
      31 ते 35
      22 ते 24
      31 ते 51

2. राज्यसभेचे सभापती आपला राजीनामा ----- यांच्याकडे सादर करतात.

✅ राष्ट्रपती
      उपराष्ट्रपती
      पंतप्रधान
      राज्यप ल

3. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायधिशांची नेमणूक ----- करतात?

      राष्ट्रपती
      राज्यपाल
      पंतप्रधान
✅ सरन्यायाधिशांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती

4. ----- रोजी पंडित नेहरूंची घटनेची उद्देशपत्रिका/प्रस्तावना लिहिली?

✅11 डिसेंबर 1946
      29 ऑगस्ट 1947
      10 जानेवारी 1947
      9 डिसेंबर 1946

5. भारतीय राज्यघटेनेच्या ----- परीशिष्टात विविध शपथ व नमुने दिलेले आहेत.

      परिशिष्ट-1
      परिशिष्ट-2
✅परिशिष्ट-3
      परिशिष्ट-4

6. सध्या समावर्ती सूचीमध्ये ----- विषयांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

✅47
      48
      52
      यापैकी नाह.

7. भारतीय घटना समितीचे अध्यक्ष कोण होते?

      डॉ. आंबेडकर
✅डॉ. राजेंद्रप्रसाद
      पंडित नेहरू
      लॉर्ड माऊंटबॅटन

8. घटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष कोण होते?

      डॉ. राजेंद्रप्रसाद
✅डॉ. आंबेडकर
       महात्मा गांधी
       पंडित नेहरू

9. खालीलपैकी संसदेचे स्थायी सभागृह कोणते?

      लोकसभा
      विधानसभा
✅ राज्यसभा
      विधानपरिषद

10. लोकसभापतीची निवड कोण करतो/करते?

✅लोकसभा सदस्य
      मंत्रीमंडळ
      राज्यसभा सदस्य
      राष्ट्रपती

11. लोकसभेची मुदत किती वर्ष असते?

      1.8 वर्षे
      6 वर्षे
      4 वर्षे
✅ 5 वर्षे

12. राज्यसभेचा अध्यक्ष कोण असतो?

      राष्ट्रपती
      सभापती
      उपराष्ट्रपती
✅पंतप्रधान

13. खालीलपैकी राज्यसूचीतील विषय कोणता?

      संरक्षण
      तार
      पोस्ट
✅ जमिनमहसूल

14. लहान मुलाला प्रथम नागरीकत्वाचे धडे ----- पासून मिळतात.

      कुटुंब
      शाळा
✅दोन्हीही
      मंदिर

15. भारताचा घटनात्मक प्रमुख कोण असतो?

✅राष्ट्रपती
     उपराष्ट्रपती
     पंतप्रधान
     सरन्यायधीश

16. भारतात कोणत्या प्रकारातील शासनप्रणाली आहे?

       लष्करी
      अध्यक्षीय
      हुकूमशाही
✅संसदीय

17. राष्ट्रपती राज्यसभेवर किती खासदार नेमतात?

      18
✅ 12
      16
      20

18. राज्यघटनेमध्ये एकूण सूची किती?
       2
       1
  ✅3
       4

19. योजना आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष कोण असतात?

      राष्ट्रपती
      उपराष्ट्रपती
✅ पंतप्रधान
      अर्थमंत्री

20. राज्यसभेच्या सदस्याचा कालावधी किती वर्षे असतो?

      4 वर्षे
      5 वर्षे
✅ 6 वर्षे
      कायमस्वरूपी

🦋 🦋 🦋  🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋  🦋

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी

प्रश्न 1:- ₹6 लाख कोटी मार्केट कॅप ओलांडणारी 8वी कंपनी कोणती आहे? उत्तर :- भारती एअरटेल. प्रश्न 2:- सियाचीनमध्ये तैनात करण्यात आलेल्या भा...