Sunday 31 May 2020

इंग्रज अधिकारी व कामगिरी.


🅾रॉबर्ट क्लाइव्ह - दुहेरी राज्यव्यवस्था

🅾वॉरन हेस्टींग - रेग्युलेटिंग अॅक्ट*

🅾लॉर्ड कॉर्नवॉलिस - कायमधारा पद्धत

🅾लॉर्ड वेलस्ली - तैनाती फौज

🅾लॉर्ड हेस्टींग - पेंढाऱ्यांचा यशस्वी बंदोबस्त

🅾 लॉर्ड विल्यमबेंटीक - सती प्रतिबंधक कायदा

🅾 चार्ल्स मूटकॉफ - वृत्तपत्राचा मुक्तिदाता

🅾 लॉर्ड हार्डिग्ज पहिला - सरकारी कार्यालय रविवार सुट्टी

🅾 लॉर्ड डलहौसी - संस्थाने खालसा धोरण

🅾 लॉर्ड कॅनिंग - भारताचा पहिला व्हाईसरॉय

🅾सर जॉन लॉरेन्स - दुष्काळ आयोगाची स्थापना

🅾 लॉर्ड मेयो - आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा जनक

🅾 लॉर्ड लिटल - व्हर्नाक्युलर प्रेस अॅक्ट

🅾 लॉर्ड रिपन - स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा जनक

🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋

No comments:

Post a Comment

Latest post

जागतिक वारसा दिन : 18 एप्रिल 2024

◆ दरवर्षी 18 एप्रिल हा आंतरराष्ट्रीय स्मारके आणि स्थळांचा दिवस (International Day For Mounments And Sites) म्हणून साजरा केला जातो. याला ...