महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे घाट


◆ राम घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 

◆ अंबोली घाट - कोल्हापुर - सावंतवाडी 

◆ फोंडा घाट - संगमेश्वर - कोल्हापुर 

◆ हनुमंते घाट - कोल्हापुर - कुडाळ 

◆ करूळ घाट - कोल्हापुर - विजयदुर्ग 

◆ बावडा घाट - कोल्हापुर - खारेपाटण 

◆ आंबा घाट - कोल्हापुर - रत्नागिरी 

◆ उत्तर तिवरा घाट - सातारा - रत्नागिरी 

◆ कुंभार्ली घाट - सातारा - रत्नागिरी 

◆ हातलोट घाट - सातारा - रत्नागिरी 

◆ पार घाट - सातारा - रत्नागिरी 

◆ केंळघरचा घाट - सातारा - रत्नागिरी 

◆ पसरणीचा घाट - सातारा - वाई 

◆ फिटस् जिराल्डाचा घाट - महाबळेश्वर - अलिबाग 

◆ पांचगणी घाट - पोलादपुर - वाई 

◆ बोरघाट - पुणे - कुलाबा

◆ खंडाळा घाट - पुणे - पनवेल 

◆ कुसुर घाट - पुणे - पनवेल 

◆ वरंधा घाट - पुणे - महाड 

◆ रूपत्या घाट - पुणे - महाड 

◆ भीमाशंकर घाट - पुणे - महाड 

◆ कसारा घाट - नाशिक - ठाणे 

◆ नाणे घाट -अहमदनगर - मुंबई

◆ थळ घाट - नाशिक - ठाणे 

◆ माळशेज घाट - ठाणे- पुणे  

◆ सारसा घाट - सिरोंचा - चंद्रपुर 

No comments:

Post a Comment

Latest post

सामान्य ज्ञान

1. काही स्थायुंना उष्णता दिल्यस त्यांचे द्रवरूपात रूपांतर न होता एकदम वायुरूपात रूपांतर होते. यांस ………. असे म्हणतात. Ans:- संप्लवन 2. निसर्ग...