महानगरपालिका बद्दल संपूर्ण माहिती.


🅾3 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी भागात महानगरपालिका अस्तित्वात येऊ शकते.

🅾 महानगरपालिकेच्या निवडणुका दर पाच वर्षानी होतात.

🅾महानगरपालिकेच्या निवडून आलेल्या सदस्यापैकी एक महापौर तर एक उपमहापौर निवडला जातो.

🅾महापौराचा कालावधी 2.5 वर्षाचा असतो.

🅾 महानगर पालिकेतील निवडून आलेल्या सदस्यांना 'नगरसेवक' म्हणतात.

🅾महापौरास शहरातील प्रथम नागरिक असे संबोधतात.

🅾 महानगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख महानगरपालिका आयुक्त असतो.

🅾 आयुक्त हा भारतीय प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ सनदी अधिकारी असतो.

🅾 महानगरपालिका आयुक्ताची नेमणूक राज्यसरकार तीन वर्षासाठी करते.

🅾महानगरपालिकेचे अंदाजपत्रक महानगरपालिका आयुक्त तयार करतो.

🅾महानगरपालिकेच्या बैठकांना हजर राहण्याचा अधिकार आयुक्तांना असतो.

🅾 सध्या महाराष्ट्रात 26 महानगरपालिका आहेत.

🅾 पिंपरी चिंचवड ही महानगरपालिका देशातीलच नव्हे तर संपूर्ण आशिया खंडातील श्रीमंत महानगरपालिका गणली जाते.

🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी

प्रश्न 1:- ₹6 लाख कोटी मार्केट कॅप ओलांडणारी 8वी कंपनी कोणती आहे? उत्तर :- भारती एअरटेल. प्रश्न 2:- सियाचीनमध्ये तैनात करण्यात आलेल्या भा...