भारतीय संशोधन केंद्र1. दक्षिण गंगोत्री

- Indian Antarctic Programme चा भाग म्हणून अंटार्क्टिकावरती स्थापन केलेले भारताचे पहिले संशोधन केंद्र 

- स्थापना: 26 जानेवारी 1984

- बंद: 25 फेब्रुवारी 1990


2. मैत्री 

- वरील कार्यक्रमातंर्गत अंटार्क्टिकावरती स्थापन केलेले भारताचे दुसरे आणि कायमचे संशोधन केंद्र 

- स्थापना: जानेवारी 1989


3. भारती

- अंटार्क्टिकावरील भारताचे तिसरे संशोधन केंद्र 

- या केंद्राच्या स्थापनेनंतर दक्षिण गंगोत्री हे केंद्र पुरवठा केंद्र म्हणून वापरले जाते.  

- स्थापना: 18 मार्च 2012


4. IndARC

- भारताचे पहिले पाण्यातील निरीक्षण केंद्र 

- हे केंद्र आर्क्टिक भागात आहे.

No comments:

Post a Comment

Latest post

सामान्य ज्ञान

1. काही स्थायुंना उष्णता दिल्यस त्यांचे द्रवरूपात रूपांतर न होता एकदम वायुरूपात रूपांतर होते. यांस ………. असे म्हणतात. Ans:- संप्लवन 2. निसर्ग...