तयारी 'गट क' ची

सामान्य ज्ञान 10 प्रश्नोत्तरे

प्रश्न १ : महाराष्ट्र धर्म हे मुखपत्र कोणी सुरू केले ?
           १)  लोकमान्य टिळक
           २)  आचार्य विनोबा भावे ✔
           ३)  बाळशास्त्री जांभेकर
           ४)  गो.ग.आगरकर

प्रश्न २ : निकटदृष्टीता हा दृष्टीदोष ............ भिंगाच्या सहाय्याने सुधारता येतो ?
           १)  अंतर्वक्र ✔
           २)  बहिर्वक्र
           ३)  गोलीय
           ४)  द्विनाभीय

प्रश्न ३ : ‘चले जाव’ ही चळवळ कोणत्या वर्षी सुरू झाली ?
           १)  1942 साली ✔
           २)  1920 साली
           ३)  1940 साली
           ४)  1930 साली

प्रश्न ४ : तंबाखूमध्ये ............. हे धोकादायक रसायन असते .
           १)  युरिया
           २)  युरिक आम्ल
           ३)  निकोटीन ✔
           ४)  कॅल्शियम कार्बोनेट

प्रश्न ५ : जीवशास्त्रात उत्क्रांतीचा सिद्धांत कोणी मांडला ?
           १)  न्यूटन
           २)  सी व्ही रमन
           ३)  आईनस्टाइन
           ४)  चार्ल्स डार्विन ✔

प्रश्न ६ : महात्मा गांधी खालीलपैकी कोणती गोलमेज परिषदेत हजर होते ?
           १)  पहिल्या
           २)  दुसर्‍या ✔
           ३)  तिसर्‍या
           ४)  चौथ्या

प्रश्न ७ : खालीलपैकी कोणत्या धातुपासून बनविलेल्या वस्तु चुंबकाकडे आकर्षिल्या जातात ?
           १)  लोखंड
           २)  निकेल
           ३)  कोबाल्ट
           ४)  वरील सर्व ✔

प्रश्न ८ : बर्फामध्ये ............ मिसळल्यानंतर तो वितळण्यास खूप वेळ लागतो ?
           १)  साखर
           २)  मीठ ✔
           ३)  कॉपर
           ४)  झिंक

प्रश्न ९ : नागरिकांना मूलभूत हक्क व स्वातंत्र्य कोणत्या प्रकारच्या शासन पद्धतीमध्ये मिळतात ?
           १)  राजेशाही
           २)  लोकशाही ✔
           ३)  हुकुमशाही
           ४)  वरीलपैकी नाही

प्रश्न १० : हॅलेचा धूमकेतू किती वर्षातून एकदा दिसतो ?
           १)  40 वर्षातून
           २)  50 वर्षातून
           ३)  76 वर्षातून ✔
           ४)  80 वर्षातून

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा

 Q.1) इन्फोसिस पुरस्कार 2023 मध्ये भौतिकशास्त्र श्रेणीतील पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला आहे? ✅ प्रो. मुकुंद थट्टाई Q.2) पहिल्या ‘लाईफटाईम डिस्ट...