मोजकेच पण महत्त्वाचे उपयुक्त प्रश्नावली

1)  महाराष्ट्रात सर्वाधिक अगरबत्ती उत्पादन कोठे होते ?
:- पंढरपूर ( जि. सोलापूर )

2)  महाराष्ट्राचे ऑटो हब शहर म्हणून कश्याचा उल्लेख कराल ?
:-  पुणे

3) देशातील पहिली संत्रा वायनरी कोठे स्थापन करण्यात आली ?
:- सावरगाव ( नागपूर )

4) देशातील पहिला महिला सहकारी साखर कारखाना कोठे स्थापन झाला ?
:- तांबाळे, ता . भुदरगड ( जि. कोल्हापूर)

5) महाराष्ट्रात ' पामतेलाचे उत्पादन ' कोठे घेतले जाते ?
:- कणकवली ( जि. सिंधुदूर्ग )

6) महाराष्ट्रातील दुग्ध उत्पादनात अग्रेसर जिल्हा कोणता ?
:- अहमदनगर

7) देशातील कारखान्यांच्या संख्येत महाराष्ट्राचा वाटा किती ?
:-  (12)%

8) हवाबंद अन्न पदार्थ तयार करण्यात कोणत्या राज्यांचा प्रथम क्रमांक लागतो ?
:- महाराष्ट्र

9) महाराष्ट्रामध्ये ........ या जिल्ह्यात ' कुंकवाचे कारखाने ' आढळतात ?
:- अमरावती जिल्हा

10)  महाराष्ट्राची उद्योगनगरी म्हणून कोणता जिल्हा ओळखल्या जातो ?
:- ठाणे जिल्हा

No comments:

Post a Comment

Latest post

आजचे प्रश्नसंच

241. ————— हा दिवस ‘जागतिक हिवताप दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. A. 25 मार्च B. 25 एप्रिल C. 25 जून D. 25 जुलै ANSWER: B. 25 एप्रिल 242...