पोलीस भरती स्पेशल प्रश्नसंच

1.  कामठी येथे कशाच्या खाणी आहेत?
✅. - दगडी कोळसा.

2.  महाराष्ट्रात सर्वाधिक जस्त उत्पादन करणारा जिल्हा कोणता?
✅.  - नागपूर.

3.  तांबे कोणत्या जिल्ह्यात विपुल प्रमाणात मिळते?
✅. - चंद्रपुर.

4.  भंडारा जिल्ह्यात मंगल धातूच्या खाणी कोठे आहे? - तुमसर.

5.  महाराष्ट्र खाण महामंडळाचे मुख्यालय कोठे आहे?
✅. - नागपूर..

6.  कोणत्या जिल्ह्यात सर्वाधिक शिसे मिळते?
✅. - नागपूर.

7.  रामटेक कोणत्या खाणीसाठी प्रसिद्ध आहे?
✅. - मॅगनीज.

8.  लोखंडासाठी प्रसिद्ध असलेले देऊळगाव कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
✅. - गडचिरोली.

9.  सावनेर कशासाठी प्रसिद्ध आहे?
✅. - मॅगनीज.

10.  कायनाईटच्या खाणी कोठे आहेत?
✅. - देहुगाव-भंडारा.

11.  क्रोमईट कोठे सापडते?
✅. - भंडारा.

12.  अभ्रक कोठे मिळते?
✅.  - नागपूर.

13.  सर्वाधिक लोखंड कोणत्या जिल्ह्यात मिळते?
✅. - नागपूर.

14.  चंद्रपूर जिल्ह्यात कोणत्या प्रकारची माती आढळते?
✅. - तांबडी माती.

15.  तापी व पूर्णा खोर्‍यात कोणती माती आढळते?
✅.  - गाळमिश्रीत.

16.  भंडारा जिल्ह्यात कोणती माती आढळते?
✅.  - उथळ व चिकन.

17.  महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये कोणता संयुक्त प्रकल्प आहे?
✅. - तेलगु-गंगा.

18.  इंचमपल्ली प्रकल्प संयुक्तपणे राबवणारी राज्ये कोणती?
✅.  - महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश.

19.  लेंडी प्रकल्पात महाराष्ट्राने कोणत्या राज्याचे सहकार्य घेतले आहे?
✅. - आंध्रप्रदेश.

20.  पेंच प्रकल्प कोणत्या राज्याच्या सहकार्‍यांने उभारला गेला आहे?
✅. - मध्यप्रदेश.

21.  इडियाडोह योजना कोठे आहे?
✅. - भंडारा-चंद्रपूर.

22.  बांध योजना कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
✅.  - भंडारा.

23.  पेंच योजनेचा फायदा कोणत्या जिल्ह्यांना होतो?
✅.  - नागपूर-भंडारा.

24.  महाराष्ट्रात सर्वाधिक तलावांचा जिल्हा कोणता?
✅. - भंडारा व गोंदिया.

25.  बोर नदीवरील यशवंत धरण कोठे आहे?
✅. - वर्धा.

26.  रामटेक कोणत्या नदीकाठी वसलेले आहे?
✅.  - नाग.

27.  पैनगंगा कोणत्या नदीची उपनदी आहे?
✅.  - वैनगंगा.

28.  वैनगंगा नदी कोठे उगम पावते?
✅.  - शिवणी.

29.  वर्धा नदी कोणत्या पर्वतातून उगम पावते?
✅.  - सातपुडा.

30.  कंहान नदी कोणत्या नदीची उपनदी आहे?
✅. - वैनगंगा

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा

 Q.1) इन्फोसिस पुरस्कार 2023 मध्ये भौतिकशास्त्र श्रेणीतील पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला आहे? ✅ प्रो. मुकुंद थट्टाई Q.2) पहिल्या ‘लाईफटाईम डिस्ट...