महाराष्ट्रातील नद्या


नदी                     उपनद्या
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

♦️  गोदावरी       पूर्णा, प्राणहिता,
                        पैनगंगा, वर्धा, दूधना,
                        मांजरा, काडवा,
                         सिंधफना, दारणा,
                         इंद्रावती.

♦️ कृष्णा          कोयना, वारणा,
                        पंचगंगा, भीमा, वेण्णा.

♦️ भीमा           इंद्रायणी, मूळा, मूठा,
                       नीरा, घोड, सीना,पवना,
                       कुकडी, कर्हा, भामा.

♦️ तापी           पुर्णा, गिरणा, बोरी,
                       अणेर, पांझरा.

♦️ पुर्णा          काटेपूर्णा, नळगंगा.

♦️ वैनगंगा        कर्हान, पैनगंगा, वर्धा.

♦️सिंधफना      बिंदूसरा.

♦️ मांजरा        तेरणा, कारंजा.

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा

 Q.1) इन्फोसिस पुरस्कार 2023 मध्ये भौतिकशास्त्र श्रेणीतील पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला आहे? ✅ प्रो. मुकुंद थट्टाई Q.2) पहिल्या ‘लाईफटाईम डिस्ट...