भारतातील सर्वात जास्त


 भारतातील सर्वात जास्त थंड हवेचे ठिकाण- गुलमर्ग.


 भारतातील सर्वात जास्त पाऊस पडणारे ठिकाण - मावसिनराम.


 भारतातील सर्वात जास्त उष्ण ठिकाण- गंगानगर.


 भारतातील सर्वात जास्त थंड ठिकाण- लेह.


 भारतातील सर्वात जास्त जंगल व्याप राज्य- अरुणाचल प्रदेश.


 भारतातील सर्वात जास्त साक्षरतेचे राज्य- केरळ.(९३%)


 भारतातील सर्वात कमी साक्षरतेचे राज्य- बिहार.(६३%)


 भारतातील सर्वात जास्त खपाचे इंग्रजी वृतपत्र - Times of India


 भारतातील सर्वात जास्त शहरीकरण झालेले राज्य- महाराष्ट्र.

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी

प्रश्न 1:- ₹6 लाख कोटी मार्केट कॅप ओलांडणारी 8वी कंपनी कोणती आहे? उत्तर :- भारती एअरटेल. प्रश्न 2:- सियाचीनमध्ये तैनात करण्यात आलेल्या भा...