राज्यसेवा प्रश्नसंच

🔹जेव्हा ___ यांना नाशिकचा कलेक्टर पेरी याने, ते धर्मशाळेसाठी काय करु शकतात असे विचारले तेव्हा त्यांनी पेरींना विंनती केली की ही धर्मशाळा गरीब लोकांसाठी आहे, येथे राहण्यासाठी त्यांच्या कडून एक पै देखिल भाडे घेतले जाणार नाही तेव्हा धर्मशाळेवरील कर रद्द करावा.

A)  गजाननमहाराज

B)  गाडगेमहाराज ✅

C) मंचरपुर सावरे गावचे पाटील

D)  देवदत्त घाटे

🔹जावजी दादाजी चौधरी यांनी 1869 मध्ये मुंबईत ___छापखाना सुरु केला.

A) बुद्धीसागर

B) ज्ञानसागर

C)  कालनिर्णय

D) निर्णयसागर✅

🔹विजोड व्यक्ती ओळखा :

A) बॅरिस्टर जयकर

B) वासुदेव दास्ताने

C)  अब्दुल सैफ

D) अण्णासाहेब भोकरकर✅

🔹______ शहरातील द अलबर्ट एडवर्ड हॉस्पिटलच्या स्त्रियांच्या विभागाच्या प्रमुख वैद्यम्हणून आनंदीबाई जोशी यांची नेमणूक झाली होती.

A) मुंबई

B) पुणे

C)  कोल्हापूर ✅

D) सुरत

🔹खालील विधाने विचारात घ्या :

(a) केन्द्रीय पातळीवर, अंदाज समितीतील सर्व सदस्य फक्त लोकसभेतीलच असतात. या समितीमध्ये राज्यसभेला प्रतिनिधीत्व नसते.

(b) महाराष्ट्र राज्य पातळीवर, अंदाज समितीतील सर्व सदस्य देखील फक्त विधान सभेतीलच असतात. या समितीमध्ये विधान परिषदेला प्रतिनिधीत्व नसते.

A( विधान (a) बरोबर आहे✅

B)  विधान (b) बरोबर आहे

C) दोन्हीही विधाने बरोबर आहेत

D) दोन्हीही विधाने चूकीची आहेत

🔹भारतामध्ये केंव्हापासून व्हॅट ह्या करप्रणालीची सुरवात झाली ?

A) 1 एप्रिल 2005✅

B) 1 एप्रिल 2003

C)  1 एप्रिल 2001

D) 1 एप्रिल 2002

🔹जावजी दादाजी चौधरी यांनी 1869 मध्ये मुंबईत ___छापखाना सुरु केला.

A) बुद्धीसागर

B) ज्ञानसागर

C) कालनिर्णय

D) निर्णयसागर✅

🔹विजोड व्यक्ती ओळखा :

A) बॅरिस्टर जयकर

B) वासुदेव दास्ताने

C)  अब्दुल सैफ

D) अण्णासाहेब भोकरकर✅

◾️मौर्य पूर्व काळात भारत _____ म्हणून ओळखला जाई.

A)  द क्वीन ऑफ द ईस्टर्न सीज✅

B) द क्वीन ऑफ द वेस्टर्न सीज

C) द क्वीन ऑफ द सदर्न सीज

D)  द क्वीन ऑफ द एरिथ्रियन सी

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा

 Q.1) इन्फोसिस पुरस्कार 2023 मध्ये भौतिकशास्त्र श्रेणीतील पुरस्कार कोणाला जाहीर झाला आहे? ✅ प्रो. मुकुंद थट्टाई Q.2) पहिल्या ‘लाईफटाईम डिस्ट...