डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे प्रसिद्ध उदगार

🟢 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे प्रसिद्ध उदगार 🟢

◾️स्त्री जात समाजाचा अलंकार आहे.

◾️जो धर्म माणुसकीने वागवत नाही त्याला धर्म कसे म्हणावे.

◾️साम्राज्यशाही पेक्षा ब्राम्हन्य हजारपट वाईट.

◾️समाजाच्या उन्नती ची गुरुकिल्ली म्हणजे राजकीय शक्ती होय.

◾️जर माझ्या मनात द्वेष असता, सुडा ची भावना असती तर 5 वर्षेच्या आता मी या देशाचे वाटोळे केले असते.

◾️गुलामाला गुलामीची जाणीव करून द्या म्हणजे तो आपोआप बंड करून उठेल.

◾️माझ्या पुस्तकाला बेलिफाने हात लावला तर त्याला गोळ्या घालीन.

◾️शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा.

No comments:

Post a Comment

Latest post

सामान्य ज्ञान

1. काही स्थायुंना उष्णता दिल्यस त्यांचे द्रवरूपात रूपांतर न होता एकदम वायुरूपात रूपांतर होते. यांस ………. असे म्हणतात. Ans:- संप्लवन 2. निसर्ग...