प्रमुख जमाती, त्यांची वस्ती, व्यवसाय व वैशिष्टे याबद्दल माहिती ‼️

♻️प्रमुख जमाती, त्यांची वस्ती, व्यवसाय व वैशिष्टे याबद्दल माहिती ‼️
♻️जमाती:-प्रदेश:-व्यवसाय:-वैशिष्ट्ये❗️

♻️लॅपलॅडर:-
▪️सूचीपर्णी अरण्याचा प्रदेश:-
▪️लाकूडतोडे व शिकार:-
▪️फासेपारधी

♻️एस्कीमो:-
▪️टंड्रा प्रदेश:-शिकार करणे:-
▪️कच्चे मांस खातात

♻️पिग्मी:-
▪️कांगो खोरे:-
▪️फळे, कंदमुळे गोळा करणे:-
▪️स्थलांतरित शेती

♻️रेड इंडियन:-
▪️उ.व.द.अमेरिका:-
▪️शिकार, मासेमारी:-
▪️फळे गोळा करणे

♻️झुलू:-
▪️सुदानी गवताळ प्रदेश:-
▪️शिकार करणे:-
▪️स्थलांतरित शेती

♻️बडाऊन(अरब):-
▪️सहारा वाळवंट:-
▪️ओअॅसिस शेती व व्यापार:-
▪️खगोलशास्त्रात प्रवीण आहे.

♻️ किरगीज:-
▪️आशियातील स्टेप/गवताळ प्रदेश:-
▪️पशूपालन:-
▪️युर्ट नावाच्या तंबूत राहतात/कुमीस नावाचे आवडते पेय

♻️ कोझक:-
▪️रशियातील गवताळ:-
▪️पशुपालन:-
▪️घोड्यावर बसण्यात पटाईत

♻️ गाऊची:-
▪️द.अमेरिकेतील/पंपासचा गवताळ प्रदेश:-
▪️पशुपालन:-
▪️मस्त व दांडग्या जनावरांना/वठणीवर आणण्यात वाकबगार

♻️ सॅमाइड:-
▪️सूचीपर्णी अरण्याचे प्रदेश:-
▪️फासेपारधी:
▪️लाकूडतोड व शेती करणे

♻️ ओस्टयाक:-
▪️सूचीपर्णी अरण्याचे प्रदेश:-
▪️फासेपारधी:-
▪️लाकूडतोड व शेती करणे

♻️ बुशमे:-
▪️नकलाहारी वाळवंट:-
▪️शिकार, फळे:-
▪️शिकार करण्यात पटाईत

♻️ ब्लॅक फेलोज:-
▪️ऑस्ट्रेलिया:-
▪️शिकार, फळे गोळा:-
▪️शिकारीचा माग काढण्यात पटाईत

♻️ मावरी:-
▪️न्यूझीलंड:-
▪️शेती व मासेमारी:-
▪️उत्तम योद्धे

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी

प्रश्न 1:- ₹6 लाख कोटी मार्केट कॅप ओलांडणारी 8वी कंपनी कोणती आहे? उत्तर :- भारती एअरटेल. प्रश्न 2:- सियाचीनमध्ये तैनात करण्यात आलेल्या भा...