भूगोल प्रश्नसंच

◾️ महाराष्ट्रच्या उत्तर सीमेवर कोणता डोंगर स्थित आहे ?

1) सह्याद्री

2) सातपुडा ✅

3) मेळघाट

4) सातमाळा


◾️ मांजरा पठार कुठल्या भागात आहे ?

1) मराठवाडा ✅

2) पश्चिम महाराष्ट्र

3) विदर्भ

4) खानदेश


◾️ भामरागड टेकडया खालीलपैकी कुठे स्थित आहेत  ?

1) औरंगाबाद

2) गडचिरोली ✅

3) चंद्रपूर

4) नंदुरबार


◾️ खालीलपैकी कोणते शिखर अमरावती जिल्ह्यातील सर्वोच्च शिखर आहे.

1) वैराट ✅

2) अस्तंभा

3) हनुमान

4) जळगाव


◾️खालील पैकी कुठल्या जिल्ह्यात सर्वात कमी वनक्षेत्र आहे ?

A)  लातूर✅

B)  मुंबई उपनगर

C)  उस्मानाबाद

D) जालना

◾️खालील पैकी कोणत्या एका गटातील नद्या पश्चिमधाटात उगम पावून पश्चिमेकडे जातात ?

A)  तापी, सावित्री, काळू

B) सावित्री, काळू, उल्हास✅

C) काळू, गिरना, कुंडळिका

D)  सावित्री, उल्हास, गोदावरी

◾️खालील पैकी कुठले राष्ट्रीय उद्यान विदर्भ विभागात मोडत नाही ?

A)  नवेगाव

B)  गुगामाळ

C)  पेंच

D)  वरील पैकी कोणतेही नाही✅

◾️महाराष्ट्रातील कमी पावसाचा जिल्हा कोणता ?

A)  नाशीक जिल्हा

B) पुणे जिल्हा

C) चंद्रपूर जिल्हा

D)  यापैकी नाही✅

◾️खालील पैकी कुठल्या जिल्ह्याचा चांदोली राष्ट्रीय उद्यानामध्ये समावेश होत नाही ?

A)  सांगली

B)  सातारा

C) रायगड✅

D) रत्नागिरी

◾️गोदावरी व भीमा नद्यांची खोरी कोणत्या पर्वत रांगेने वेगळी झाली आहे ?

A) सातमाळा

B) अजिंठा

C)  हरीश्चंद्र-बालाघाट✅

D) गावीलगड

No comments:

Post a Comment

Latest post

चालू घडामोडी

प्रश्न 1:- ₹6 लाख कोटी मार्केट कॅप ओलांडणारी 8वी कंपनी कोणती आहे? उत्तर :- भारती एअरटेल. प्रश्न 2:- सियाचीनमध्ये तैनात करण्यात आलेल्या भा...