घटनात्मक तरतूद

घटनात्मक तरतूद

भारतीय राज्यघटनेच्या

कलमांतून राज्यांना पंचायत स्थापन करणे त्यांचे निर्देश दिले आहेत. 
1991 मध्ये राज्यघटनेत 73 व्या घटना दुरुस्ती अधिनियम,  1991 ने पंचायत राजांच्या घटनेस घटनात्मक मान्यता दिली आहे.

बलवंत राय मेहता समितीच्या शिफारशी (1957)

अशोक मेहता समितीच्या शिफारशी (1977)

जीव्हीके राव समिती (1985) -

डॉ. एल. एम. सिंघवी समिती (1986)

ग्रामपंचायत अंतर्गत कोणत्याही समितीची चौकशी करण्याचा ग्रामसभेचा अधिकार

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

No comments:

Post a Comment

Latest post

सामान्य ज्ञान

1. काही स्थायुंना उष्णता दिल्यस त्यांचे द्रवरूपात रूपांतर न होता एकदम वायुरूपात रूपांतर होते. यांस ………. असे म्हणतात. Ans:- संप्लवन 2. निसर्ग...